Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Μια νέα τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής από κυματική ενέργεια που αναπτύχθηκε στην Αυστραλία θα δοκιμαστεί σύντομα σε πιλοτική εφαρμογή ισχύος 2MW στα ανοικτά του Περθ, για την τροφοδοσία μονάδας αφαλάτωσης νερού.

Mονάδα αφαλάτωσης που τροφοδοτείται από τα κύµατα στο Πέρθ της Αυστραλίας Μια νέα τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής από κυµατική ενέργεια που αναπτύχθηκε στην Αυστραλία θα δοκιµαστεί σύντοµα σε πιλοτική εφαρµογή ισχύος 2MW στα ανοικτά του Περθ, για την τροφοδοσία µονάδας αφαλάτωσης νερού. Σύµφωνα µε την εταιρεία Carnegie Wave Energy Limited, πρόκειται για την πρώτη παγκοσµίως µονάδα αφαλάτωσης που θα τροφοδοτείται µε κυµατική ενέργεια.Π. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr1/6 Η τεχνολογία CETO, την οποία ανέπτυξε η Carnegie, διαφέρει από τις υπόλοιπες συσκευές που τροφοδοτούνται µε κυµατική ενέργεια γιατί λειτουργεί κάτω από την επιφάνεια του νερού και είναι αγκυροβοληµένη στον πυθµένα του ωκεανού.Η µονάδα κατασκευάζεται ήδη, µετά από συµφωνία µεταξύ της Carnegie και της Water Corporation, της βασικής εταιρείας υδροδότησης της ∆υτικής Αυστραλίας, η οποία οραµατίζεται να τροφοδοτεί το Περθ µε 100 δισεκατοµµύρια λίτρα αφαλατωµένου νερού, καλύπτοντας το 50% των αναγκών της πόλης σε νερό. Η τεχνολογία CETO, την οποία ανέπτυξε η Carnegie, σύµφωνα µε την εταιρεία "διαφέρει από τις υπόλοιπες συσκευές που τροφοδοτούνται µε κυµατική ενέργεια γιατί λειτουργεί κάτω από την επιφάνεια του νερού και είναι αγκυροβοληµένη στον πυθµένα του ωκεανού". Ο σχεδιασµός του συστήµατος CETO 5 βασίσθηκε στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την εγκατάσταση και λειτουργία προηγουµένων συστηµάτων της εταιρείας. Η διάµετρος του κινητηρίου πλωτήρα, του στοιχείου από το οποίο εξαρτάται σηµαντικά η ισχύς εξόδου της µονάδας, αυξήθηκε στα 11,0 m, έναντι των 7,0 m της επιτυχούς µονάδας CETO 3 που είχε εγκατασταθεί το 2011 στο πεδίο της νήσου Garden, στα ανοιχτά του Πέρθ το 2011. Η αύξηση της διαµέτρου του πλωτήρα, σε συνδυασµό µε βελτιώσεις στον σχεδιασµό και τις ρυθµίσεις των υδραυλικών συστηµάτων εξασφαλίζει στην µονάδα CETO 5 ονοµαστική ισχύ 240 kW, τριπλάσια των µονάδων CETO 3 και υψηλότερη των µονάδων των 10 m CETO 4 που ευρίσκονται υπό εγκατάσταση στα ανοικτά της νήσου Reunion στον Ινδικό Ωκεανό.Π. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr2/6 Οι εγκαταστάσεις στην νήσο GardenΠόντιση πλωτήρα του συστήµατος CETOΠ. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr3/6 Η λειτουργία του συστήµατος CETO Aρκετoί εντελώς βυθισµένοι πλωτήρες προσδενονται σε ειδικά διαµορφωµένες µονάδες άντλησης αγκυρωµένες στον πυθµένα. Με την µετακίνηση του πλωτήρα υπό την επενέργεια του κυµατισµού τίθενται σε κίνηση τα έµβολα της αντλίας και νερό υπό υψηλή πίεση οδηγείται στις χερσαίες εγκαταστάσεις µέσω υποθαλασσίου αγωγού. Εκεί το υπό υψηλή πίεση νερό οδηγείται σε υδραυλικούς κινητήρες που παρέχουν ισχύ σε ηλεκτρογεννήτριες. Η ενέργεια η οποία παράγεται κατά τον τρόπο αυτό είναι µηδενικών ρύπων και η πηγή της πλήρως ανανεώσιµη. Το υπό υψηλή πίεση νερό που εξέρχεται από τις µονάδες CETO µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την κίνηση των αντλητικών συγκροτηµάτων µιας µονάδας αφαλάτωσης µέσω υδραυλικών κινητήρων, µε ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από το ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου. Οι µονάδες CETO είναι πλήρως βυθισµένες και αγκυρωµένες στον πυθµένα και δεν είναι εµφανείς, οπότε δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα, κατά τον τρόπο αυτό προστατεύονται επαρκώς από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Χαρακτηριστικό της τεχνολογίας CETO, σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα αξιοποίησης της κυµατικής ενεργείας που εξελισσονται, είναι το ότι δεν παράγεται ηλεκτρική ενέργεια υποβρυχίως (η οποία µεταφέρεται µε υποθαλάσσια καλώδια), αλλά εξάγεται νερό υπό υψηλή πίεση, το οποίο διοχετεύεται µε υποβρύχια σωλήνωση προς χερσαίες εγκαταστάσεις για την αξιοποίησή του. Η προσέγγιση αυτή, κατά την εταιρεία, οδηγεί σε πιό οικονοµικές και αποδοτικές λύσεις, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης µονάδων αφαλάτωσης νερού. Με την εφαρµογή εναλλακτικών τεχνολογιών, παράγεται ηλεκτρική ενέργεια υποβρυχίως υπό υψηλή τάση, µεταφέρεται στην ξηρά µέσω υποβρυχίων καλωδίων και τροφοδοτεί τα αντλητικά συγκροτήµατα της µονάδας αφαλάτωσης. Αυτό συνεπάγεται ένα πρόσθετο στάδιο: την µετατροπή της ηλεκτρικής ενεργείας σε µηχανική µέσω των αντλιών (µε τις ανάλογες απώλειες τη µετατροπής αυτής), αλλά και πρόσθετους χώρους αντλιοστασίων στην µονάδα αφαλάτωσης. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά µεγαλύτερο.Π. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr4/6 Ενα σύστηµα CETO, ως υποβρύχια off-shore αντλία, µπορεί να τροφοδοτήσει απ' ευθείας µια µονάδα αφαλάτωσης τύπου ανάστροφης όσµωσης µε µεγάλους όγκους νερού υπό υψηλή πίεση, µε µηδενική έκλυση αερίων του θερµοκηπίου.Φάσεις από την εγκατάσταση µονάδας CETOΠ. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr5/6 Πηγή: http://www.carnegiewave.comΠ. Αναγνωστόπουλος Π-Μ, www.e-archimedes.gr6/6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.