Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
Τεχνολογικές εξελίξεις - καινοτομία

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Περιεχόμενα (41 έως 45 από 95)

Επανάσταση στις αστικές μεταφορές υπόσχεται να φέρει το OLEV (Online Electric Vehicle) του KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).

Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο όχημα το οποίο μπορεί να φορτίζεται ασύρματα ενώ είναι σταματημένο ή βρίσκεται εν κινήσει, εξαφανίζοντας έτσι την ανάγκη για ύπαρξη σταθμών επαναφόρτισης.

Ειδικοί αισθητήρες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την θερμοκρασία και την συνεκτικότητα του σκυροδέματος μέσα στην βαρέλα και διάταξη ελεγχόμενη από Η/Υ προσθέτει στο μίγμα νερό ή πρόσμικτα, εντός των ορίων που προβλέπονται στην μελέτη συνθέσεως, ώστε το σκυρόδεμα που εκφορτώνεται στην θέση διάστρωσης να έχει την απαιτούμενη εργασιμότητα!

Η μονάδα της βαρέλας επικοινωνεί μέσω internet με το συγκρότημα σκυροδέματος προκειμένου ο χειριστής να τροποποιεί τις αναλογίες ανάμιξης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επί τόπου επεμβάσεις. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται ακρίβεια κάθισης ± 1,0 cm. 

Ρεκόρ ανύψωσης φορτίου: 42.780 ton
ΣυντάκτηςΑναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση12 Ιουλίου 2013
Τελευταία τροποποίηση13 Ιουνίου 2014

Η διεθνής εταιρεία ALE, ειδικευμένη στην διαχείριση μεγάλων φορτίων, ολοκλήρωσε με επιτυχία στα ναυπηγεία Daewoo της Ν. Κορέας την ανύψωση (jack-up) της κατασκευασθείσας εκεί ανωδομής της εξέδρας πετρελαίου που προορίζεται για το πεδίο Arkutun Dagi στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας. Πρόκειται για το μεγαλύπερο φορτίο που έχει ανυψωθεί μέχρι σήμερα.

Σήμερα το βασικό πρόβλημα στην παραγωγή θερμοπυρηνικής ενεργείας έγκειται στο γεγονός ότι η εκλυόμενη ενέργεια είναι λιγότερη από την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την συντήρηση της αντιδράσεως σύντηξης. Πάντως πρόσφατες ανακαλύψεις στο Princeton Plasma Physics Lab (PPPL), δείχνουν ότι είναι εφικτή η εξασφάλιση θετικού ενεργειακού ισοζυγίου (δηλαδή ενεργειακού κέρδους από την αντίδραση).