Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΜΕ από το 1986 μέχρι το 1993.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ από το 1991 μέχρι το 1994.

Γενικός Διευθυντής στην Δημόσια Επιχείρηση Ανεγέρσεως Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ) από το 1989 μέχρι το 1994.

Επί κεφαλής της Υπηρεσίας κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από 1997 μέχρι 2001

Τεχνικός Σύμβουλος στις εργασίες κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης από 12/2004 μέχρι 05/2006.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών (ΙΟΚ) από ΙΑΝ. 2006 μέχρι ΑΥΓ. 2010.

Συμμετοχή σε επιτροπές ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ. Βασικός ομιλητής σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων. Συγγραφέας τεχνικών κειμένων και άρθρων.

Δημοσιεύσεις (11 έως 21 από 141)

Δεν είναι πολύ γνωστό ότι το ραντάρ, στη μορφή που άρχισαν από το φθινόπωρο του 1942 να χρησιμοποιούν οι Άγγλοι και εν συνεχεία οι σύμμαχοι, ενδεχομένως στηρίχτηκε στις επινοήσεις και το μοντέλο ενός Έλληνα εφευρέτη, του καθηγητή ΕΜΠ Παύλου Σαντορίνη.

Σεισμός και Ευθύνες Μηχανικών
Ανάρτηση31 Οκτωβρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση04 Νοεμβρίου 2015

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου "Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες - Μέρος Α", ακολουθεί το παρόν, με αντικείμενο τον σεισμό, στο οποίο παρουσιάζεται παλαιότερη συζήτηση διακεκριμένων συναδέλφων στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με θέμα τις ευθύνες των μηχανικών που αφορούν τις βλάβες από σεισμό και τις διώξεις που έγιναν εναντίον τους μετά τον σεισμό του 1981, στην οποία αναπόφευκτα εθίγη και το θέμα των σχετικών πραγματογνωμοσυνών.

Παρατίθενται δηλώσεις και κείμενα συμπαραστάσεως επωνύμων της εποχής στον αγώνα των Ελλήνων και πλήθος γελοιογραφιών που κυκλοφόρησαν στις εφημερίδες και τα περιοδικά της Αγγλίας την εποχή του πολέμου.

" ... Θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Ο βαθμός της απαιτουμένης εξειδικεύσεως του πραγματογνώμονα συναρτάται προς τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος ..."

Παρουσίαση εν πολλοίς αγνώστων κανονιστικών κειμένων εκείνης της εποχής, που έχουν σχέση με τις αντισεισμικές κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το Δημοψήφισμα του 1862 για την επιλογή Βασιλέως
Ανάρτηση11 Ιουλίου 2015
Τελευταία τροποποίηση13 Ιουλίου 2015

" ... Ας μη μας διαφύγει ότι υπήρξαν Ελληνικά Δημοψηφίσματα που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτών που τα προκάλεσαν, και ότι το αποτέλεσμα τους ήταν αρνητικό, κάποιες φορές έχει πλησιάσει το φαιδρό ... "

Η νέα έκδοση των προτύπων διακηρύξεων Δημοσίων Έργων Τύπου Α και Β που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ούτε λίγο, ούτε πολύ, "αίρει" την υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και επαναφέρει το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο στην ωραία δεκαετία του 1960, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) ...

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ένδοξη εποχή του ασπρόμαυρου Ελληνικού Κινηματογράφου, και στην προ της "Κοινής Αγοράς" εποχή. Και όχι μόνον ...

" ... Ο σχολιασμός του Σχεδίου του ΚΤΣ-2015 δεν είναι δουλειά μόνο των "ειδικών", έχεις υποχρέωση να μετάσχεις στην προσπάθεια βελτίωσης, για να μη βρεθείς στο επόμενο έργο σου κατηγορούμενος. Συν Αθηνά και χείρα κίνει! ..."

2η σειρά σχολίων του Θ. Βουδικλάρη επί του Σχεδίου ΚΤΣ 2015
Ανάρτηση03 Μαίου 2015
Τελευταία τροποποίηση04 Μαίου 2015

Στις παρατηρήσεις και αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί για το Σχέδιο του ΚΤΣ-2015 προστίθενται οι επόμενες που αφορούν τον ξυλότυπο και τα ικριώματα. Θα ακολουθήσουν και άλλες, με εστίαση στις ευθύνες του επιβλέποντος, για να αποφευχθεί στο μέλλον η κραυγή αγωνίας "Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι μας εγκατέλειπες"