Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΜΕ από το 1986 μέχρι το 1993.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ από το 1991 μέχρι το 1994.

Γενικός Διευθυντής στην Δημόσια Επιχείρηση Ανεγέρσεως Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ) από το 1989 μέχρι το 1994.

Επί κεφαλής της Υπηρεσίας κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από 1997 μέχρι 2001

Τεχνικός Σύμβουλος στις εργασίες κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης από 12/2004 μέχρι 05/2006.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών (ΙΟΚ) από ΙΑΝ. 2006 μέχρι ΑΥΓ. 2010.

Συμμετοχή σε επιτροπές ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ. Βασικός ομιλητής σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων. Συγγραφέας τεχνικών κειμένων και άρθρων.

Δημοσιεύσεις (41 έως 51 από 141)

Είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο επιβλέπων μηχανικός ότι, στο σύνολο των υποχρεώσεών του για την τήρηση της νομοθεσίας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουν γι' αυτόν ειδικό νομικό ενδιαφέρον, γιατί επιβάλλουν οι εντολές ή ενέργειες της επίβλεψης να είναι έγγραφες.

Η αφήγηση της ιστορίας που ακολουθεί, οφείλεται στην πίεση του Νίκου Μαρσέλλου o οποίος, έχοντας κάνει την αρχή εδώ και πολύν καιρό, διηγείται κάθε λίγο είτε την εμπειρία του από την πρώτη του μέρα στο εργοτάξιο, είτε τα διάφορα λάθη του κατά την άσκηση του επαγγέλματος, είτε τις συνεντεύξεις του με τους κόκκους του τσιμέντου και των αδρανών.

Το παρόν κείμενο αναρτάται ως συμβολή στην συζήτηση και τους προβληματισμούς της Επιτροπής σύνταξης του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2013)

Πλήρης ερώτηση:

Χρειάζομαι να δώσω οδηγίες για την διάμετρο τυμπάνου που απαιτείται για την δημιουργία συνδετήρων υποστυλώματος διαμ. Φ10. Στον ΕΚΩΣ 2000 αναφέρεται (Κεφ. 17 πιν 17.1) οτι για τα άγκιστρα αυτή θα είναι 4Φ αλλά δεν υπάρχει αναφορά για τις υπόλοιπες γωνίες του συνδετήρα. Άν ακολουθήσω την οδηγία για την κάμψη άλλων σημείων λόγω επικάλυψης (3,5 cm) και διατομής του υποστυλώματος 35 Χ 35 cm το 20Φ οδηγεί σε αδιέξοδο. Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει ή να αφήσω τον σιδερά να ενεργήσει κατά το δοκούν;

Απάντηση:

Κατά τη γνώμη μου, οι πείροι κάμψεως των γωνιών του συνδετήρα μπορούν να έχουν, και αυτοί, διάμετρο 4Φ, όπως ο γάντζος - θα ήταν παράλογο, για κάμψη της βέργας κατά 90° να χρειάζεται μεγαλύτερη διάμετρος από αυτή που χρειάζεται για κάμψη 135°.

Εξ άλλου η διάμετρος τυμπάνου 20Φ απαιτείται, κυρίως, για να μην υπερβληθεί η αντοχή του σκυροδέματος σε σύνθλιψη της άντυγας, ένας κίνδυνος που, στη γωνία του συνδετήρα, εμφανίζεται εξαιρετικά μειωμένος, δεδομένου ότι αυτή τη δύναμη την παραλαμβάνει και την κατανέμει ο διαμήκης οπλισμός του στύλου.

Ζούμε καθημερινά μια πραγματικότητα κατά την οποία αυτοί που ζητούν οδυνηρές θυσίες από μας δεν κάνουν πρώτοι το δικό τους ανώδυνο καθήκον, δεν δίνουν πρώτοι το σύνθημα ότι "κάτι θ’ αλλάξει στη χώρα", τουλάχιστον στη νοοτροπία. Τρανταχτό παράδειγμα η ιπτάμενη τέφρα.

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος
Ανάρτηση30 Μαίου 2013
Τελευταία τροποποίηση18 Ιουνίου 2013

Βασικός στόχος κατά την σκυροδέτηση είναι να προκύπτει ένα πυκνό, συμπαγές προϊόν που θα έχει μεγάλη αντοχή, μικρό πορώδες και μικρή διαπερατότητα, ώστε να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα στο κατασκευαζόμενο έργο. Η αύξηση της αντοχής συνεπάγεται και βελτίωση της προσφύσεως σκυροδέματος - χάλυβα.

Στο www.e-archimedes.gr έχει τεθεί σε λειτουργία η ιδιαίτερη ενότητα FAQ "απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις", στην οποία αναρτώνται σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα με παραπομπές και σε σχετικά (εκτενέστερα) άρθρα που έχουν ήδη αναρτηθεί. Κατά διαστήματα, συλλογές ερωταπαντήσεων θα αναρτώνται και ως ιδιαίτερα κείμενα, όπως το παρόν.

Η συνοπτική απάντηση που ακολουθεί αφορά στους χρησιμοποιούμενους στην καθημερινή πράξη δονητές μάζης ή εσωτερικούς ή εμβαπτιζόμενους. Εκτενέστερο κείμενο για τη συμπύκνωση με δονητές μάζης - επιφανείας - ξυλοτύπου έχει αναρτηθεί στην στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr. με τίτλο "Η συμπύκνωση του σκυροδέματος".

Η συμπύκνωση έχει σκοπό την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα και την τακτοποίηση των κόκκων των αδρανών και του τσιμέντου σε πυκνότερη διάταξη και συνεκτικώτερο ιστό, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση της αντοχής, μείωση του πορώδους και της διαπερατότητας, και βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος. Την ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση του αέρα και την πυκνότερη διάταξη των κόκκων προσδίδει ο δονητής.

Για να είναι (κατά το εφικτόν) ομοιόμορφα κατανεμημένη η παρεχόμενη ενέργεια (και η συμπύκνωση) πρέπει η απόσταση μεταξύ των σημείων εμβαπτίσεως του δονητή να είναι ίση με μιάμιση φορά την ακτίνα ενεργείας του δονητή (1,5 R), σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΤΣ-97 παργρ. 9.3. Για να είναι επαρκής αυτή η ενέργεια πρέπει να είναι επαρκής και ο χρόνος δονήσεως σε κάθε θέση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες υποδείξεις για την εκτίμηση της ακτίνας ενεργείας και του ενδεδειγμένου χρόνου.

Τόσο η ακτίνα ενεργείας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος δονήσεως είναι συνάρτηση (μεταξύ άλλων) της ισχύος και της συχνότητας του δονητή, της εργασιμότητας του σκυροδέματος, της μορφής και των διαστάσεων του συμπυκνουμένου στοιχείου, της πυκνότητας των οπλισμών, του μεγέθους των αδρανών κ.α.  

Γενικώς, πάντως, για κάθε συνδυασμό των ως άνω παραγόντων επιρροής, η συμπύκνωση θεωρείται επαρκής όταν, στην επιφάνεια του σκυροδέματος στη θέση λειτουργίας του δονητή, σταματήσουν να ανέρχονται μεγάλες ή πυκνές φυσαλίδες αέρος και σχηματισθεί μία υδαρής, γυαλιστερή στρώση, κάτι σαν το καϊμάκι στην επιφάνεια του γάλακτος. Το μέγεθος αυτής της στρώσεως δίνει και κάποια εικόνα για την ακτίνα ενεργείας του δονητή και οδηγεί για τη θέση της επομένης εμβαπτίσεως – οι επιφάνειες πρέπει να έχουν υπερκάλυψη.

Ο έμπειρος χειριστής μπορεί να "αναγνωρίσει" την επαρκή συμπύκνωση και από τον θόρυβο του δονητή, ή ακόμη από την διαφοροποίηση της ταλαντώσεως στο χέρι του.

Η σωστή χρήση του δονητή συνίσταται στην κατακόρυφη, ταχεία βύθισή του στο σκυρόδεμα, χωρίς την πίεση από τον χειριστή, με την επενέργεια μόνο του βάρους του, με βύθισή του από 5 ως 15 cm στη υποκείμενη (τυχόν υπάρχουσα) στρώση, τη διατήρησή του βυθισμένου για 5 sec τουλάχιστον (ίσως μέχρι 25), και την σχετικώς βραδεία ανάσυρσή του (ίσως και με πάνω - κάτω κίνηση), χωρίς διακοπή της λειτουργίας του, ώστε να μη μένει "τρύπα" στην θέση εξαγωγής του.

Παρά ταύτα, κατά τη συμπύκνωση λεπτών πλακών, είναι σύνηθες να "ξαπλώνεται" ο δονητής εντός του σκυροδέματος που διαστρώνεται, καθόσον δεν είναι πρακτική η κατακόρυφη βύθιση στο πάχος των 15 ή 12 cm (ή ακόμα λιγώτερο), ούτε είναι εφικτός ο προσδιορισμός της ακτίνας ενεργείας. Ένα μεγάλο μέρος της ενεργείας του δονητή, χάνεται τότε στη δημιουργία κυματισμών, αλλά αυτό ίσως είναι αναπόφευκτο. Ο εσωτερικός δονητής δεν είναι ο περισσότερο ενδεικνυόμενος για τις λεπτές πλάκες.

Στο σκυρόδεμα, ο προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας (σε θλίψη) είναι σύνθετος γιατί η παραμόρφωσή του επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 

Η απάντηση βρίσκεται στο www.e-archimedes.gr στο κείμενο "Το επάγγελμα του Μηχανικού - Νομικό πλαίσιο και ευθύνες" στο Κεφάλαιο "Γενικές Αρχές".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιούται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έχει και την ευθύνη, να εκδώσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους επείγοντος, από σπουδαία και απρόβλεπτη ανάγκη, ή από λόγους εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να υποβληθεί προς έγκρισιν εντός 40 ημερών και να περιβληθεί την έγκριση της Βουλής εντός 3 μηνών από της υποβολής της, αλλιώς χάνει στο εξής την ισχύ της. Δεν προσβάλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως.