Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
Δρυμαλίτου Δέσποινα (Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος)

Δρυμαλίτου Δέσποινα (Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος)

Ελεύθερη επαγγελματίας ασχολούμενη με την εκπόνηση Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (Οδοποιίας, Σήμανσης και Aσφάλειας, Μελετήτρια και Σύμβουλος οδικών έργων και εξοπλισμού οδών. Έχει 28ετή εμπειρία:

-  Στην οργάνωση και στην εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τον σχεδιασμό έργων, όπως αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ κλπ), οδικών δικτύων προσπέλασης αυτοκινητοδρόμων, (Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Dammam Σαουδικής Αραβίας), ανισόπεδων κόμβων, οδών υπεραστικού δικτύου και σήμανσης ασφάλισης.

- Στην εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών, όπως Οδηγίες για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) και Προδιαγραφές Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων.

- Στην διαχείριση μεγάλων έργων οδοποιίας (Project Management) και στον συντονισμό ομάδων μελετητών, όπως ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ.

- Στην αντιμετώπιση και επίλυση ειδικών θεμάτων, όπως η πληροφοριακή και εργοταξιακή σήμανση, τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας σε σήραγγες, τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων.

- Στον έλεγχο μελετών οδοποιίας σε συνδυασμό με έλεγχο οδικής ασφάλειας (road safety audit).

- Στην Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

Επίσης είναι μέλος

- επαγγελματικών οργανισμών, όπως το ΤΕΕ και ο ΣΕΣ,

- της Ομάδας Εργασίας CEN/TC 226/WG 1 για το πρότυπο ΕΝ 1317 "οδικά συστήματα αναχαίτισης οχημάτων", ως εκπρόσωπος της Ελλάδας

- του TG2 της CEN/TC 226/WG 1 για την αναθεώρηση του προτύπου ΕΝ 1317-5, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, καθώς και

- της Forschungsgesellschaft fuer das Strassen- und Verkehrswesen (FGSV) [Εταιρία Ερευνών σε θέματα οδοποιίας και κυκλοφοριακής τεχνικής].

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα με εισηγήσεις που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στα συστήματα αναχαίτισης.

Δημοσιεύσεις (1 έως 9 από 9)

Παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφαλείας, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2015

Παρουσίαση (στην Αγγλική) στο Διεθνές Συνέδριο "Current Advances in Road Infrastructure Safety Equipment", το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 12 – 13 Φεβρουαρίου 2015, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ με διοργανωτές την ERF (European Union Road Federation), το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ στην περίπτωση αντικατάστασης μη πιστοποιημένων στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάμενες οδούς.

Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να επισημανθούν τα προβληματικά σημεία των διαμορφώσεων που εφαρμόζονται στα οδικά έργα στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην οδική ασφάλεια καθώς και να δοθούν κάποιες εξηγήσεις αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των Οδηγιών για τα ΣΑΟ και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Παρουσιάζεται μια διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας υφιστάμενων οδικών αξόνων, όσον αφορά τον σχεδιασμό τους, βασιζόμενη στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ), ενώ προτείνεται και ένα γενικευμένο πολυκριτηριακό σύστημα αξιολόγησης. Δίδονται επίσης οδηγίες υπό μορφή γενικής  μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση ή αποκατάσταση των ενδεχομένων αστοχιών.

Συνοπτική παρουσίαση της συστηματοποίησης της δυναμικής σήμανσης στις προσβάσεις των σηράγγων, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της κυκλοφορίας, του μήκους των υπόγειων έργων και της δυνατότητας παράκαμψης της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντος. Επίσης επισημαίνονται τα προβληματικά σημεία των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων οδηγιών χωρών όπως η Γερμανία και η Αυστρία.

Παρουσίαση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, 9-10 ΦΕΒ 2012

Με την Εγκύκλιο 41 τροποποιήθηκαν οι αρχικές ΟΜΟΕ-Δ, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Οι διαστάσεις των συστατικών μερών των διατομών έχουν τροποποιηθεί κατά το δοκούν, προφανώς για λόγους κακώς εννοούμενης οικονομίας. Με την Ε 41 καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί επί πλέον οικονομία και να αποφευχθεί ο υπερσχεδιασμός των οδικών έργων χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που αφορούν στην λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την οικονομία των οδικών έργων ...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται, βάσει των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και τεχνοοικονομικών μελετών που έχουν εκπονηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ουσιαστικές κατασκευαστικές και λειτουργικές διαφορές των στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα και από χάλυβα, υπό το πρίσμα των διατάξεων των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317

Σχολιασμός Οδηγίας για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση24 Φεβρουαρίου 2011