Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022
Μαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)

Μαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)

Ο Νικόλαος Μαρσέλλος ειναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  (1973) με ΜSc σε Θεμελιώσεις από το University of Birmingham (1980). Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1973, του ΣΠΜΕ, του ACI και της ΕΕΔΕ.

Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως μισθωτός σε θέματα ελέγχου ποιότητος και σύνταξης Κανονισμών, Προδιαγραφών και Προτύπων σκυροδέματος και άλλων υλικών Οδοποιίας.

Έχει απασχοληθεί ως Materials Engineer σε έργα στο Εξωτερικό (Jeddah/Saudi Arabia, Συρία, Κυπρος, κλπ) και στην Ελλάδα (Ολυμπιακό Χωριό ΟΧΑΕ 2004, Συνεδριακό Κέντρο ΝΙΑΡΧΟΣ) και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Τεχνικών Εταιρειών.

Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Ελέγχου ποιότητος της Βιομηχανίας Σκυροδέματος ΕΤ ΒΕΤΟΝ / Italcementi Group (1989-1993), στο ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (1983-87), Επ. Καθηγ. στο  ΠΕΤΥΛ/ΣΤΕΦ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (1987- 1996 και 2008-2009), στο Εργαστήριο ΕΚΕΤ ΤΥΠ Ομίλου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ/LAFARGE (1999-2009) και στο ΔΣ του Εργαστηρίου ADOLAB S.A.

Ήταν μέλος της Επιτροπής Συντάξεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1985 , ΚΤΣ-1997 και Σχεδιου ΚΤΣ-2013), της ΕΟ/1 του ΕΛΟΤ/ΤΕ-20 για το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 καθώς και ΟΕ του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ.

Λοιπές δραστηριότητες:

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια σκυροδέματος, συγγραφή άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, εισηγήσεις σε περισσότερες από 85 ημερίδες (σε 30 πόλεις) και σε Σεμινάρια του ΤΕΕ, του ΣΠΜΕ κλπ.

Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος του ΣΠΜΕ για την σύνταξη έξι Τεχνικών Οδηγιών.

Συγγραφέας δύο βιβλίων με αντικείμενο την Τεχνολογία Σκυροδέματος και του "Οδηγού σκυροδέματος" (σε 5 εκδόσεις).

Εχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, του ΔΣ/ΣΠΜΕ, της Αντιπροσωπίας ΤΕΕ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ Αθηνών (2009) και του Ανώτατου Πειθαρχικού ΤΕΕ Â (2013-σήμερα).  


Δημοσιεύσεις (61 έως 71 από 101)
Συνέντευξη ... από έναν Κόκκο Τσιμέντου
Ανάρτηση08 Ιουνίου 2013
Τελευταία τροποποίηση17 Σεπτεμβρίου 2013

Μια τελείως πρωτότυπη εισαγωγή στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του τσιμέντου από τον Νίκο Μαρσέλλο (από Δελτίο του ΣΠΜΕ του 2001)

Στο www.e-archimedes.gr έχει τεθεί σε λειτουργία η ιδιαίτερη ενότητα FAQ "απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις", στην οποία αναρτώνται σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα με παραπομπές και σε σχετικά (εκτενέστερα) άρθρα που έχουν ήδη αναρτηθεί. Κατά διαστήματα, συλλογές ερωταπαντήσεων θα αναρτώνται και ως ιδιαίτερα κείμενα, όπως το παρόν.

Υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα;
Ανάρτηση12 Μαίου 2013
Τελευταία τροποποίηση17 Δεκεμβρίου 2013

Οχι! Το σκυρόδεμα εκ φύσεως είναι πορώδες υλικό. Η υδατοπερατότητά του ωστόσο μπορεί να μειωθεί με την ενσωμάτωση ειδικών προσθέτων και προσμίκτων, αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, τη μείωση του λόγου Ν/Τ και την καλή συμπύκνωση και συντήρηση, κατά τις απαιτήσεις του [§12.3, ΚΤΣ-97], ώστε να ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις των συνήθων κατασκευών.

Ο ΚΤΣ δεν ορίζει τη «βάση συγκρίσεως» η οποία θα καθορίζει αν η απαίτηση του χρήστη για "μειωμένη υδατοπερατότητα" ικανοποιήθηκε ή όχι, δεν απαντά στην ερώτηση "μειωμένη υδατοπερατότητα έναντι ποιας; κατά πόσον μειωμένη;», πράγμα που μπορεί να προκαλέσει νομικές εμπλοκές. Πρόκειται για αδυναμία, δεδομένου ότι η υδατοπερατότητα είναι μετρήσιμη, σε απόλυτο μέγεθος. Επισημαίνεται ότι η ποσότητα τσιμέντου, ο λόγος Ν/Τ και ο βαθμός συμπύκνωσης και συντήρησης δεν διαπιστώνονται στο σκληρυμένο σκυρόδεμα.

Στην αγορά κυκλοφορούν "στεγανωτικά μάζης". Ποια είναι η αξιοπιστία τους; Τι προσφέρουν στο κοινό σκυρόδεμα και τι στο σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας;

Αξίζει να επισημανθεί ότι η δίοδος του νερού δεν γίνεται μόνο μέσω των πόρων, αλλά και από τις «λειτουργικές» ρωγμές του σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και των εκ συστολο-διαστολών.

Βλέπετε σχετικώς και το άρθρο "Πρόσμικτα ελάττωσης υδατοπερατότητος σκυροδέματος" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απάντηση Ν. Μαρσέλλου, Π-Μ


Δεν υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα. Υπάρχει μόνο σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρ. 12.3 του ΚΤΣ-97.

Αυτές είναι:

· Περιεκτικότητα τσιμέντου: ≥ 350kg/m3, για μεγ. κόκκο: □ 31,5 mm // ≥ 400kg/m3, για μεγ. κόκκο: □ 16 mm

· Λόγος Νερού προς Τσιμέντο ( Ν/Τ): ≤ 0,58, για περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m3 // ≤ 0,50, για περιεκτικότητα τσιμέντου 400 kg/m3

· Κοκκομετρική καμπύλη μίγματος αδρανών: στο μέσον Υποζώνης Δ

· Συντήρηση τουλάχιστον για 14 ημέρες

Η προσθήκη «στεγανοποιητικού» προσθέτου μπορεί να γίνει μόνο στο Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, στον Αναμικτήρα.

Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέτων) μετά την απομάκρυνσή του από τον αναμικτήρα (παρ. 6.9 του ΚΤΣ-97). Σε έτοιμο σκυρόδεμα που μεταφέρεται με αυτοκίνητο-αναδευτήρα επιτρέπεται μόνο η προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από την επανάμιξη του μίγματος για 3 λεπτά με ρυθμό:8-12 στροφές/λεπτό.

Σημ. 1. Εάν παρά την απαγόρευση της παρ. 6.9 του ΚΤΣ-97, προστεθεί επιτόπου στο έργο «στεγανοποιητικό», οι επιπτώσεις συνήθως είναι μία μικρή μείωση της αντοχής (λόγω της παρουσίας φυσαλίδων αέρος) και μία μικρή αύξηση της εργασιμότητας. Επειδή δε, συνήθως η κατάσταση των "λεπίδων" του αυτοκινήτου μεταφοράς δεν είναι στη σωστή ικανότητα ανάμιξης, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει δυνατή η ομοιόμορφη κατανομή του στεγανοποιητικού στη μάζα π.χ. των 8-10 m3 του συνολικού φορτίου σκυροδέματος, με συνέπεια και την εμφάνιση επιπλέον τοπικά μίας επιβράδυνσης πήξης.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ΚΤΣ-97, δεν επιτρέπει την προσθήκη "στεγανοποιητικών", επιτόπου στο σκυρόδεμα στο έργο.

Σημ. 2. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές δοκιμές (κατά DIN κλπ) που μετρούν την "αποτελεσματικότητα" στη μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος των συγκεκριμένων προσθέτων.

Επισήμανση των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και η σημασία που έχουν για την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των κατασκευών.

Η μεθοδολογία του American Concrete Institute, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα, είναι ανεξάρτητη των προτύπων τυποποίησης του σκυροδέματος.

Το κείμενο είναι του 1996, εποχή που το ΚΕΔΕ (Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Εργων) επιτελούσε σημαντικό επιστημονικό - τεχνικό έργο και εξέδιδε το περιοδικό "ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΔΕ", με πολλές μελέτες, έρευνες και επιστημονικά άρθρα που συνέτασσαν τα στελέχη του.

Παρατίθεται και η σχετική ορολογία στην Αγγλική. Το σκίτσο είναι υψηλής ανάλυσης και με zoom μπορεί να δεί κανείς όλες τις λεπτομέρειες

Πρώτη μέρα στο Εργοτάξιο
Ανάρτηση30 Νοεμβρίου 2012
Τελευταία τροποποίηση17 Σεπτεμβρίου 2013

Διατύπωση ορισμένων σκέψεων για την επικείμενη κατάργηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών στο πλαίσιο του προς ψήψιση νέου νόμου.

Παρουσίαση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας του ... 1997 από τον κ. Ν. Μαρσέλλο (άρθρο του στον Ειδικό Τύπο της εποχής).

Πολλά και ωραία είχαν λεχθεί τότε απ' όλους! Είναι και σήμερα επίκαιρα, αφού στο μεταξύ (15 χρόνια !) πολύ λίγα έγιναν απ' όλα αυτά ...

Παλιά τετράδια
Ανάρτηση10 Σεπτεμβρίου 2012