Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022

Το φράγμα του Ασουάν στον ποταμό Νείλο, ήταν ενα θαύμα της μηχανικής της εποχής του.

Η επίσημη θεμελίωση και έναρξη των εργασιών κατασκευής έγινε στις 9 Ιανουαρίου του 1960 από τους τότε Προέδρους της Σοβιετικής Ένωσης και της Αιγύπτου, Νικήτα Χρουστσώφ και Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ.

Το Υψηλό Φράγµα του Ασουάν και η Λίµνη Νάσερ Το φράγµα του Ασουάν και η Λίµνη Νάσερ Ο Νείλος υπήρξε πάντοτε για την Αίγυπτο η πηγή της ζωής. Η Αίγυπτος δεν είναι παρά µια τεράστια έρηµος, που διασχίζεται από ένα ποτάµι. Από την αρχαιότητα τα νερά του Νείλου ήταν ευλογία, αλλά και κατάρα συγχρόνως, µε τις περιόδους ξηρασίας ή πληµµύρας. Λίγο έξω από το Ασουάν, 850 km ανάντη των εκβολών του Νείλου, βρίσκεται ο πρώτος καταρράχτης του µεγάλου ποταµού. Εδώ χωρίζονταν κατά την αρχαιότητα το βόρειο από το νότιο βασίλειο, των Αιγυπτίων και των Νουβίων. ∆ύο βασίλεια που πολέµησαν πολλές φορές µεταξύ τους, αλλά που και αρκετές περιόδους πορεύτηκαν µαζί δηµιουργώντας τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισµό. Στο σηµείο αυτό, στον πρώτο καταρράκτη δηλαδή, έγινε η πρώτη προσπάθεια να τιθασευτούν τα νερά του Νείλου. Το 1902 οι Εγγλέζοι κατασκεύασαν το πρώτο φράγµα του Ασουάν µε σκοπό να συγκρατήσουν τα νερά του Νείλου, να τα αποθηκεύσουν και να τα χρησιµοποιήσουν για άρδευση, γλυτώνοντας συγχρόνως από τις απρόβλεπτες πληµµύρες, αλλά και από τις ξηρασίες. Για την ακρίβεια µία πρώτη διερεύνηση κατασκευής ενός φράγµατος είχε γίνει και στον 11ο αιώνα, αλλά µε τα µέσα της εποχής δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει η κατασκευή. Το πτώτο αυτό φράγµα του Ασουάν, ενισχύθηκε και ανυψώθηκε από τους Εγγλέζους δύο φορές, το 1912 και το 1932. Η περιοχή νότια του φράγµατος του Ασουάν είναι η χώρα των Νουβίων. Οι Νούβιοι είναι ένας ξεχωριστός λαός, µε την δική του στο παρελθόν "κουσιτική" γλώσσα, τα δικά του έθιµα, την δική του ξεχωριστή µέχρι και σήµερα αρχιτεκτονική και πολιτισµό. Σε συµπόρευση µε τους Αιγυπτίους από το 3100 π.Χ., την εποχή του 1ου βασιλείου, στην περιοχή των Νουβίων αναπτύχθηκε ένας πλούσιος φαραωνικός πολιτισµός, πλούσιος σε ευρήµατα. Με την κατασκευή από τους Εγγλέζους του 1ου φράγµατος του Ασουάν τα νερά στα ανάντι του φράγµατος (νότια δηλαδή) ανυψώθηκαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα περιοχές των Νουβίων να πληµµυρίσουν από τα νερά της λίµνης, που άρχισε να σχηµατίζεται. Όσο το ύψος του φράγµατος δεν ήταν πολύ µεγάλο τα χωριά των Νουβίων, άρχισαν µεν να καλύπτονται από τα νερά, όµως το µέγεθος της δηµιουργηθείσας λίµνης δεν ήταν µεγάλο και οι επιπτώσεις για τους Νούβιους ήταν ακόµη περιορισµένες. Όµως µαζί µε τα Νουβικά χωριά άρχισαν να βυθίζονται και τα µνηµεία του αρχαίου πολιτισµού των Νουβίων. ∆ίπλα στο φράγµα του Ασουάν υπήρχε ο πολύ ονοµαστός ναός των Φιλών, ο οποίος αµέσως µετά την κατασκευή του φράγµατος πληµµύρισε µέχρι περίπου το µισό του ύψους του, είναι δε πολύ χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες των τουριστών των αρχών του 20ου αιώνα, που επισκέπτονταν τον µισοβυθισµένο ναό µε βάρκες.Ο ναός των Φιλών τον 19ο αιώνα, πριν πληµµυρίσει από τα νεράΟ ναός των Φιλών στις αρχές του 20ου αιώνα, πληµµυρισµένος από τα νερά Οι δύο ανυψώσεις του 1ου φράγµατος του Ασουάν από τους Εγγλέζους, δεν απέδωσαν σηµαντικά αποτελέσµατα και για τον λόγο αυτό ο Νάσερ ανήγγειλε το 1954 την κατασκευή ενός νέου φράγµατος λίγο πιο νότια από το πρώτο. Με το νέο φράγµα υπολογίζονταν να αυξηθούν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Αίγυπτο κατά 5.000.000 στρέµµατα και στο Σουδάν κατά 25%. Γύρω από την κατασκευή του νέου φράγµατος του Ασουάν διεξήχθη µία από τις πρώτες µάχες του ψυχρού πολέµου µεταξύ Αµερικάνων και Σοβιετικών. Οι πρώτοι είχαν υποσχεθεί στον Νάσερ την χρηµατοδότηση του, όµως µετά την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ απείλησαν την διακοπή της. Σε µία κίνηση, που εκείνη την εποχή φαντάζονταν απίθανη, ο Νάσερ στράφηκε στους Σοβιετικούς, οι οποίοι µε την σειρά τους ανακοίνωσαν την χρηµατοδότηση της κατασκευής του φράγµατος µε 1,12 δις. δολάρια µε το πολύ ευνοϊκό επιτόκιο του 2%. Όµως η κατασκευή του νέου φράγµατος σήµαινε την ολοκληρωτική βύθιση όλου του πολιτισµού των Νουβίων κάτω από τα νερά. Η καταστροφή θα ήταν ολοκληρωτική, γιατί ολόκληρος ο πολιτισµός των Νουβίων είχε αναπτυχθεί στις όχθες του Νείλου, από το Ασουάν µέχρι και τα σύνορα του Σουδάν, δεδοµένου ότι αµέσως µετά από την εύφορη παραποτάµια λωρίδα γης άρχιζε η έρηµος. Την ανυπολόγιστη αυτή καταστροφή ο Νάσερ προσπάθησε να την δικαιολογήσει στους Αιγύπτιους, αλλά και στον κόσµο ολόκληρο µε το πολύ παραπλανητικό σύνθηµα: "Θα πνιγεί το παρελθόν για να σωθεί το µέλλον". Το φράγµα του Ασουάν στον ποταµό Νείλο, ήταν ενα θαύµα της µηχανικής της εποχής του. Η επίσηµη θεµελίωση και έναρξη των εργασιών κατασκευής έγινε στις 9 Ιανουαρίου του 1960 από τους τότε Προέδρους της Σοβιετικής Ένωσης και της Αιγύπτου, Νικήτα Χρουστσώφ και Γκαµάλ Άµπντελ Νάσερ. Κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεµο των έξι ηµερών του 1967 το φράγµα υπέστη εκτεταµένες καταστροφές µε απώτερο στόχο την ολοκληρωτική του ανατίναξη, από τις Ισραηλινές δυνάµεις καταδροµών. Σύντοµα όµως οι ζηµιές αποκαταστάθηκαν και το έργο εγκαινιάσθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1970. Λόγω της δηµιουργίας του τεράστιου ταµιευτήρα (της Λίµνης Νάσερ) κατέστη αναγκαίο να µεταστεγασθούν περί τις 100.000 άτοµα, ενώ τα νερά κάλυψαν και πολλές σηµαντικές αρχαιότητες. Οι ναοί του Αµπού Σιµπέλ, λαξευµένοι σε ιερό βράχο σε απόσταση 280 km από το φράγµα, θα βρισκόταν κάτω από το νερό, οπότε ξεκίνησε µια παγκόσµια σταυροφορία για την διάσωσή τους. Υπό την καθοδήγηση της UNESCO κόπηκαν σε τεµάχια βάρους έως 30 t και µεταφέρθηκαν και επανασυναρµολογήθηκαν σε κοντινό ασφαλές µέρος. ∆ιασώθηκε επίσης ο ναός της Νεφερτάρι. Οµως πολλές άλλες αρχαιότητες, είναι είτε ολικώς είτε µερικώς σκεπασµένες από το νερό. Το φράγµα, το οποίο ονοµάστηκε Υψηλό Φράγµα Ασουάν (Aswan High Dam). είναι χωµάτινο και χωροθετείται περίπου 13 km νoτίως της πόλης του Ασουάν, Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν 18πλάσια υλικά από ότι στη Μεγάλη Πυραµίδα του Χέοπα!. Περίπτωση ρήγµατος δεν υπάρχει παρά µόνο από τροµοκρατική ενέργεια, λένε οι Αιγύπτιοι και γι’αυτό στην περιοχή έχουν εγκαταστήσει ραντάρ και πυραυλικά συστήµατα. Υπολογίζεται ότι εάν το φράγµα υποστεί ρήγµα και σπάσει τότε ένα µεγάλο κοµµάτι της Αιγύπτου θα παρασυρθεί στη θάλασσα.Τα βασικά χαρακτηριστικά του µεγάλου έργου του Ασουάν έχουν ως εξής: Επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων Θετικές επιπτώσεις Παρέχει µια σταθερή πηγή νερού για τον πληθυσµό της Αιγύπτου. Βοηθάει στον έλεγχο των πληµµυρών του ποταµού Νείλου. Επιτρέπει πολλές καλλιέργειες µέσα στον ίδιο χρόνο, αντί για µια µόνο καλλιέργεια. Συνεισφέρει σηµαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή της Αιγύπτου. Επέτρεψε την την αύξηση των καλλιεργουµένων παραποταµίων εκτάσεων κατά 5.000.000 στρέµµατα (κατά 30%). Αυξήθηκε το γεωργικό εισόδηµα της χώρας κατά 200%. Στην περιοχή της λίµνης Νάσερ αναπτύχθηκαν σηµαντικές αλιευτικές και τουριστικές δραστηριότητες. ∆όθηκε ώθηση στην ανάπτυξη των βιοµηχανιών λιπασµάτων. Τα ταξίδια µεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου έγιναν ευκολότερα. Ανέβηκε το επίπεδο της υπόγειας στάθµης του νερού σε µια τεράστια έκταση, ακόµα και µέχρι την Αλγερία!Αρνητικές επιπτώσεις Οι υδροστατικές πιέσεις οδηγούν στην διείσδυση του νερού στη γύρω ξηρά, και έχει αυξηθεί η πιθανότητα σεισµών. Σχεδόν το 11% του νερού στο φράγµα χάνεται λόγω εξάτµισης. Εµφανίστηκαν παθήσεις σε ανθρώπους και ζώα οφειλόµενες στο νερό (στάσιµα νερά-παθογόνα έντοµα) Λόγω του ότι το φράγµα συγκρατεί τα φερτά του ποταµού, το νερό µεταφέρει λιγότερα θρεπτικά συστατικά και άµµο στις κατάντη περιοχές, όπου πλέον χρειάζονται τεχνητά λιπάσµατα για τις καλλιέργειες. ∆εδοµένου ότι η ταχύτητα ροής στον Νείλο κατάντη του φράγµατος έχει µειωθεί, έχει σηµειωθεί αύξηση του φυτοπλαγκτού και για την εξασφάλιση ποσίµου νερού απαιτείται η χρήση µεγαλυτέρων ποσοτήτων χλωρίου. Η µείωση των απορροών κατάντη του φράγµατος οδήγησε σε υφαλµύρωση των εδαφών και την αύξηση της αλατότητος των υπογείων υδάτων στην περοχή του ∆έλτα του Νείλου. Το νερό του Νείλου εµπλούτιζε τη Μεσόγειο µε σωµατίδια και µικροοργανισµούς, απαραίτητα στοιχεία στην τροφική αλυσίδα. Η υποχώρηση των συγκεντρώσεών τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ∆έλτα έχει οδηγήσει σε σοβαρή µείωση του όγκου των αλιευµάτων. Η ιλύς που ο ποταµός µετέφερε επί χιλιετίες και απόθετε στο δέλτα του, τώρα συγκρατείται πίσω από το φράγµα και η λίµνη συνεχώς γεµίζει από φερτά και η χωρητικότητά της µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Οι ζηµιές σε περίπτωση κατασστροψής του φράγµατος θα είναι ανυπολόγιστες. Το παλιό φράγµα του 1902 Υψηλό Φράγµα του Ασουάν Ο Πύργος του Λωτού του Αιγυπτο-Σοβιετικού Μνηµείου στο Ασουάν Η λίµνη Νάσερ ανάντη του φράγµατος του Ασουάν Υψηλό Φράγµα του Ασουάν Οχθη της Λίµνης Νάσερ Οχθη της Λίµνης Νάσερ Λίµνη Νάσερ Πλησιάζοντας στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλών Ο ναός των Φιλών, κτισµένος την περίοδο των Πτολεµαίων σε νησίδα του Νείλου Ο ναός των Φιλών Ο ναός των Φιλών Η έπαυλη που προοριζόταν για τον Πρόεδρο Σαντατ, αλλά ολοκληρώθηκε µετά την δολοφονία του Λίµνη Νάσερ Περιήγηση στην λίµνη Νησάκι της λίµνης Εγκαταλελειµένο σκάφος στην όχθη της λίµνης Το τουριστικό σκάφος Prince Abbas Το τουριστικό σκάφος Prince Abbas ∆ιακίνηση οχηµάτων από την Αίγυπτο στο Σουδάν Ψαράδες στην λίµνη Νάσερ Ψαράδες στην λίµνη Νάσερ Ο ναός της Κερτασσίας Λίµνη Νάσερ Λίµνη Νάσερ Qasir Ibrim Qasir Ibrim Πέρκα από την λίµνη Νάσερ βάρους πάνω από 50 kg Wadi el-Sebua Wadi el-Sebua Τουριστικό πλοίο πλησιάζει τον ναό Αµπού Σιµπέλ O ναός της Νεφερτάρι Ναός Αµπού Σιµπέλ Ναός Αµπού Σιµπέλ Ναός Αµπού Σιµπέλ Ναός Αµπού Σιµπέλ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.