Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Ομιλία του κ. Νικ. Μαντζούφα σε ημερίδα του ΚΑΠΕ την 10.12.2010

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 10 Δεκεμβρίου 20101 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων2 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) • μακροχρόνια συνεργασία • μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα • με σκοπό την εκτέλεση έργων ή /και την παροχή υπηρεσιών3 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων Σαφώς ορισμένοι οι ρόλοι: O Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει:O Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει:• Καθoρισμός γενικού πλαισίου Σύμπραξης • Αξιολόγηση προτάσεων ιδιωτικών φορέων • Υποστήριξη εκτέλεσης έργου • Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιωτικού φορέα• Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών • Κατασκευή έργου • Εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης • Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία • Επιστροφή του έργου στο Δημόσιο μετά τη λήξη της Σύμβασης 4 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων Δημόσιος ΤομέαςΙδιωτικός Τομέας• Ισχυρός εποπτικός και ρυθμιστικός ρόλος. • Διασφάλιση της κοινωνικής διάστασης του έργου. • Αξιοποίηση των συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα.  • Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.• Ενοποιημένη και μακροχρόνια ευθύνη σε όλες τις φάσεις μελετών,  κατασκευής και λειτουργίας του έργου. • Αμοιβή αντίστοιχη της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Κίνητρο για υλοποίηση και διατήρηση άρτιων ποιοτικά έργων, προς όφελος του πολίτη. • Επιβάρυνση με ενδεχόμενες υπερβάσεις κόστους και ζημίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 5 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων Τα έργα Σύμπραξης δεν αποτελούν ιδιωτικοποίηση. Με την εφαρμογή των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα,  που αφορούν σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία ή η δικαιοσύνη,   δεν εκχωρείται στον ιδιώτη επενδυτή η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών,  παρά μόνο το αντικείμενο της κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης (συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη, και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες)  των εγκαταστάσεων. 6 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων Ανάλογα με το αντικείμενο της σύμπραξης και τον τρόπο εμπλοκής του ιδιωτικού φορέα, τα έργα ΣΔΙΤ διακρίνονται σε:  Έργα ανταποδοτικά Καταβολή σχετικού αντιτίμου άμεσα από τον καταναλωτή /  χρήστη.Έργα που αποπληρώνονται από το Δημόσιο Παροχή κοινωνικών αγαθών, το κόστος των οποίων επιβαρύνει το Δημόσιο.7 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ έναντι παραδοσιακών Δημοσίων Συμβάσεων Ποιοτικές Υποδομές και Υπηρεσίες για τον πολίτη Η υποδομή διατηρείται σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Το Δημόσιο μετακυλύει τους κινδύνους υπέρβασης κόστους και χρόνου Πρόστιμα για λειτουργικές αστοχίες Κίνητρα στον λειτουργό για άμεση επίλυση προβλημάτωνΟλοκληρωμένη Προετοιμασία Ενδελεχής έλεγχος από πλευράς χρηματοδοτών Ανάδειξη προβλημάτων και επίλυση αυτών πριν την υλοποίηση του έργου Διαφορές Συμβάσεων ΣΔΙΤ έναντι παραδοσιακών Δημοσίων Συμβάσεων ως προς το χρόνο και το κόστος Συμβάσεις Δημοσίου Συμβάσεις ΣΔΙΤ ΠληρωμέςΠληρωμέςΠροϋπολογισθέν Κόστος Επένδυσης05Κατασκευαστική περίοδοςΕΤΗΥπερβάσεις ΧρόνουΥπερβάσεις ΚόστουςΜη καταβολή πληρωμών μέχριΥπερβάσεις Κόστους Συντήρησης/ΛειτουργίαςΠληρωμές Χρήσηςτην ολοκλήρωση του έργουΠροϋπολογισθέντα Λειτουργικά Κόστη101520Περίοδος Λειτουργίας & ΣυντήρησηςΠληρωμές Διαθεσιμότητας05Κατασκευαστική περίοδος101520Περίοδος Λειτουργίας & ΣυντήρησηςΕΤΗ 9 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Η λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα10 Η Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Η Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) είναι το συλλογικό όργανο που έχει επιφορτισθεί με την εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με τις ΣΔΙΤ. Στη ΔΕΣΔΙΤ προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπουργός Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Τακτικά Mέλη:Υπουργός ΟικονομικώνΥπουργός Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ως έκτακτα μέλη συμμετέχουν ο Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν τους Υπουργός Υποδομών,  Μεταφορών και ΔικτύωνΔημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη. 11 Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κύρια αποστολή: ο εντοπισμός των έργων ή/και υπηρεσιών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και η εν γένει προώθηση του θεσμού.  ΔΕΣΔΙΤ Εξασφάλιση πόρωνΥποστήριξη ΠολιτικήςΠροτάσεις υλοποίησης ΣΔΙΤΕΓΣΔΙΤΑναθέτουσα Αρχή Υποστήριξη Σχεδιασμού και Παρακολούθησης12 Βασική στρατηγική κατεύθυνση Αναπτυξιακή Στόχευση για την ένταξη νέων έργων Τα ΣΔΙΤ που αποπληρώνονται από το δημόσιο δεσμεύουν μελλοντικούς δημόσιους πόρους, και για το λόγο αυτό οφείλουν η επιλογή των έργων να εντάσσεται σε μια συνολική αναπτυξιακή πολιτική.13 Διεθνείς Συνεργασίες • Συνεχής συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. • Υποστήριξη Κεντρικών Μονάδων ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων για την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ. 14 Διεθνείς Συνεργασίες • Συνεργασία με διεθνείς φορείς σε θέματα πολιτικής (policy). • Άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για συμμετοχή στην χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ. Ενισχύουμε τον ρόλο της Ελλάδας στα διεθνή δρώμενα και τη θέση της ως κόμβο μετάδοσης τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  15 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Επιλογή νέων έργων16 Επιλογή νέων έργων Επιλογή βάσει δύο βασικών κατευθύνσεων: •Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ. •Έργα υψηλής αναπτυξιακής προτεραιότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας.17 Επιλογή νέων έργων Έχουν ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα ή/και καλύπτουν καίριες ανάγκες των Δημοσίων Φορέων. Έχουν εντοπισθεί εκ των προτέρων όλα τα ζητήματα που είναι πιθανό να παρακωλύσουν την ομαλή δημοπράτησή τους και έχει διαμορφωθεί σχέδιο για τον χειρισμό αυτών των ζητημάτων.Το αντικείμενό τους είναι σαφώς οριοθετημένο και κατάλληλο για να δημοπρατηθεί μέσω προδιαγραφών αποτελέσματος.• Επάρκεια οικονομικών πόρων για την καταβολή των πληρωμών διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. • Διαθεσιμότητα ανθρώπινων και άλλων πόρων για την υλοποίηση της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή.Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το ενδιαφέρον της αγοράς για συμμετοχή στους διαγωνισμούς θα είναι έντονο.18 Ενδεικτικά έργα ΑΠΕ που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ΣΔΙΤ Υποδομές συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού Υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο και υγραέριο στα δημόσια κτήρια Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα υψηλής απόδοσης Παραγωγή ζεστού νερού υψηλής θερμοκρασίας ή θέρμανση αέρα με ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με χρήση βιομάζας 19 Ενδεικτικά έργα ΑΠΕ που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ΣΔΙΤ Αξιοποίηση Αιολικής και Γεωθερμικής ενέργειας Υβριδικά συστήματα Υδροηλεκτρικά έργα μικρής κλίμακας Ηλεκτροφωτισμός δρόμων με ηλιακά ή άλλα συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα Τηλεθέρμανση20 Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 80 Αθήνα Τηλ: +30210 3375750 Fax: +30210 3375921 E‐mail: sdit@mnec.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.