Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Τα περισσότερα από τα χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals), ευρύτατης σήμερα εφαρμογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Προτύπων, κατατάσσονται  βάσει των επιδόσεών τους. Τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους οφείλουν πλέον να αναγράφονται με "σύμβολα συμμόρφωσης" στις συσκευασίες και στα τεχνικά έντυπα των προϊόντων.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals) Τα περισσότερα από τα χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals), ευρύτατης σήμερα εφαρμογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Προτύπων, κατατάσσονται βάσει των επιδόσεών τους. Τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους οφείλουν πλέον να αναγράφονται με "σύμβολα συμμόρφωσης" στις συσκευασίες και στα τεχνικά έντυπα των προϊόντων. Κατά περίπτωση έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12002Συγκολλητικά για πλακίδια και πλάκες - Προσδιορισμός της εγκάρσιας παραμόρφωσης τσιμεντοειδών συγκολλητικών και ρευστοκονιαμάτων Adhesives for tiles - Determination of transverse deformation for cementitious adhesives and groutsΕΛΟΤ ΕΝ 12004Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designationΕΛΟΤ ΕΝ 13888Συνδετικά (κόλλες) πλακιδίων - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designationΕΛΟΤ ΕΝ 998-1Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortarΕΛΟΤ ΕΝ 998-2Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα τοιχοποιίας Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortarΕΛΟΤ ΕΝ 13813Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirementsΕΛΟΤ ΕΝ 934-2Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labellingΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μή φερόντων στοιχείων Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair1/6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13963Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methodsΟι διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των ως άνω προϊόντων καθορίζονται λεπτομερώς στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Τα προϊόντα των κατηγοριών αυτών οφείλουν γενικώς να φέρουν σήμανση CE, που αποτελεί εγγύηση για τον χρήστη ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στα Πρότυπα. Στην συνέχεια παρέχονται βασικά στοιχεία για τις απαιτήσεις ελέγχων και την κατηγοριοποίηση βάσει επιδόσεων συνήθων δομικών υλικών, όπως αυτές καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.Οι κόλλες πλακιδίων και ειδικών δομικών στοιχείων ελέγχονται βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 12002 και ΕΝ 12004 ως προς τα ακόλουθα: • • ••Ανοικτός χρόνος επικόλλησης Κατακόρυφη ολίσθηση Αντοχή σε απόσπαση μετά από: 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος θερμική γήρανση στους +70 °C εμβάπτιση σε νερό 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης Εγκάρσια παραμόρφωση μετά από σημειακή φόρτισηΤα επιχρίσματα (σοβάδες) ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 998-1 ως προς τα ακόλουθα: • • • •Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανοη 28 ημερών Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών Αντοχή σε πρόσφυση θερμική αγωγιμότηταΤα κονιάματα τοιχοποιίας ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 998-2 ως προς τα ακόλουθα: • • • •Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών Αντοχή σε πρόσφυση Αντίδραση στη φωτιάΤα επιπεδωτικά κονιάματα ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13813 ως προς τα ακόλουθα: • • •Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών Αντίδραση στη φωτιά2/6 Τα πρόσμικτα σκυροδέματος ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 934-2 ως προς τα ακόλουθα: • • • • • • • • • • •Ομοιογένεια Χρώμα Ειδικό βάρος Ξηρό υπόλειμμα pH Ολικό χλώριο Υδατοδιαλυτό χλώριο Περιεχόμενα αλκάλια Μείωση νερού Περιεκτικότητα αέρα στο τσιμέντο Αντοχή σε θλίψη •Χρόνος σκλήρυνσηςΤα κονιάματα για την επισκευή σκυροδέματος ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504-3 ως προς τα ακόλουθα: • • • •Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών Μέτρο ελαστικότητας στη θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών Πρόσφυση στο σκυρόδεμα θερμική συμβατότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης, καταιγίδας, ξηρής θέρμανσηςΤα κονιάματα για αρμολόγηση γυψοσανίδων ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13963 ως προς τα ακόλουθα: • • •Τρόπος σκλήρυνσης Την ακριβή χρήση τους Αντίδραση στη φωτιάΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C1: C2: Κανονική Ενισχυμένη τσιμεντοειδής τσιμεντοειδής κόλλα κόλλαΤύπος κόλλας Μέθοδος ελέγχουΤεχνικά χαρακτηριστικά> 0,50 N/mm2• 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* Αντοχή σε απόσπαση μετά από:Ελάχιστη απαίτηση• θερμική γήρανση στους +70°C για 14 ημέρες • εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρεςΕΝ 1348> 1,00 N/mm2> 0,50 N/mm2> 1,00 N/mm2> 0,50 N/mm2> 0,50 N/mm2• 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίουΕΝ 1346> 20 min> 1,00 N/mm2> 1,00 N/mm2 > 20 minΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧαρακτηρισμόςΙδιότηταΜέθοδος ελέγχουΕλάχιστη απαίτησηΤ: κόλλα με μηδενική ολίσθησηΚατακόρυφη ολίσθησηΕΝ 1308< 0,5 mmΕ: κόλλα με εκτεταμένο χρόνο επικόλλησηςΑνοικτός χρόνος επικόλλησηςΕΝ 1346> 30 minΑντοχή σε απόσπαση σε 24 hΕΝ 1348> 0,50 N/mmΑνοικτός χρόνος επικόλλησηςΕΝ 1346> 10 minF: κόλλα ταχείας πήξεως3/62 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΛΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ Κόλλες αντιδρoυσών ρητινώνΚόλλες Διασποράς Τύπος κόλλαςD1: ΚανονικήD2: ΕνισχυμένηR1: ΚανονικήΜέθοδος ελέγχουΤεχνικά χαρακτηριστικά Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*Ελάχιστη απαίτησηΕΝ 1348> 1,00 N/mm2 > 1,00 N/mm2 > 2,00 N/mm2 > 2,00 N/mm2θερμική γήρανση στους +70°C για 14 ημέρεςΠρόσφυση εμβάπτιση σε νερό για μέσω διάτμησης 14 ημέρες μετά από: καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία> 1,00 N/mm2 > 1,00 N/mm2 D: ΕΝ 1324> 0,50 N/mm2 > 2,00 N/mm2 > 2,00 N/mm2R: EN 12003> 1,00 N/mm2 > 2,00 N/mm2θερμικά σοκ Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίουR2: ΕνισχυμένηΕΝ 1346> 20 min> 20 min> 20 min> 20 min(*) Συνθήκες μέτρησης: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23±2°C, Σχετική υγρασία : 50±5%, Ταχύτητα αέρα : ≤ 0,2 m/sΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 12002 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Τύπος κόλλας S1: ελαστική S2: πολύ ελαστικήΤεχνικά χαρακτηριστικά Εγκάρσια παραμόρφωση S μετά από φόρτιση σε 3 σημείαΜέθοδος ελέγχου ΕΝ 12002Ελάχιστη απαίτηση 2,5 mm < S < 5 mm S > 5 mmΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 ΓΙΑ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΑ Τύπος κονιάματοςΤεχνικά χαρακτηριστικάΜέθοδος ελέγχουC20Αντοχή σε θλίψη/συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερώνEN 13892-2Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερώνEN 13892-2C30 F4 F54/6Ελάχιστη απαίτηση > 20 N/mm2 > 30 N/mm2> 4 N/mm2 > 5 N/mm2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛOT ΕΝ 13888 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Τύπος αρμόστοκου / Απαίτηση Τεχνικά χαρακτηριστικάΜέθοδος ελέγχουΑντοχή σε τριβήΕΝ 12808-2 θλίψηΑντοχή 28 ημερών σε:κάμψηΑντοχή μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε:θλίψη κάμψηΣυρρίκνωσηCG1: CG2: RG: Κανονικός Ενισχυμένος Εποξειδικός τσιμεντοειδής τσιμεντοειδής αρμάστοκος αρμάστοκος αρμάστοκος < 2000 mm330 min< 250 mm3 > 45 N/mm2 > 30 N/mm2> 15,0 N/mm2-> 3,5 N/mm2ΕΝ 12808-3> 15,0 N/mm2 > 3,5 N/mm2ΕΝ 12808-3-< 2 mm/m< 1,5 mm/mΕΝ 12808-4Απορρόφηση νερού μετά από:< 1000 mm3240 min< 5gr< 2gr-< 10grΕΝ 12808-5< 5gr≤ 0,1 gΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛOT ΕΝ 998-1 ΓΙΑ TA ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τύπος ΕπιχρίσματοςΤεχνικά χαρακτηριστικάΜέθοδος ελέγχου0,4 - 2,5 N/mm2CSI CSII CSIIIΑπαίτησηΑντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών*EN 1015-111,5 - 5,0 N/mm2 3,5 - 7,5 N/mm2CSIV> 6,0 N/mm2W0Δεν καθορίζεταιW1Υδαταπορρόφηση (c) διαμέσου τριχοειδώνΕΝ 1015-18c < 0,20 kg/m2 • min05W2 T1Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (k) ή (λ)ΕΝ 1745k, λ ≤ 0,10 W/mK k ,λ ≤ 0,20 W/mKT2 Χαρακτηρισμοί:c < 0,40 kg/m2 • min05GP: Εξωτερικό/εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσης, R: Επίχρισμα ανακαίνισης / επισκευαστικόΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛOT ΕΝ 998-2 ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τύπος Τεχνικά χαρακτηριστικά Επιχρίσματος Μ10 Μ15Μέθοδος ελέγχουΑντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών*Ελάχιστη απαίτηση > 10 N/mm2EN 1015-11Μ20> 15 N/mm2 > 20 N/mm2Χαρακτηρισμός Α1: μη εύφλεκτο * Συνθήκες μέτρησης: θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 65 ±5%5/6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 204 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ Τύπος κόλλαςD37 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*> 10 N/mm2Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους όπου η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει το 15%.> 10 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 3 ώρες σε νερό στους (20±5) °C> 8 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*D2Πεδία εφαρμογής7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*D1Ελάχιστη απαίτηση> 10 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C> 2 N/mm2Τεχνικά χαρακτηριστικά7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*Μέθοδος ελέγχουEN 205 > 8 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*> 10 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C> 4 N/mm27 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 6 ώρες σε βραστό νερό 2 ώρες σε νερό στους (20±5) °C> 4 N/mm2D4Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους με πιθανότητα σποραδικής βραχύβιας έκθεσής τους σε νερό ή με υψηλή υγρασία. Η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει το 18%. Για κατασκευές εσωτερικών χώρων που έρχονται συχνά σε βραχύβια έκθεση σε νερό ή υψηλή υγρασία. Κατάλληλη και για χρήση σε στεγασμένες κατασκευές εξωτερικών χώρων, χωρίς άμεση έκθεσή τους στις καιρικές επιδράσεις. Για κατασκευές εσωτερικών χώρων με συχνή και μακροχρόνια έκθεση στο νερό. Κατάλληλη και για χρήση σε κατασκευές εξωτερικών χώρων που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές επιδράσεις, αλλά μετά από κάλυψη της επιφάνειας με προστατευτικές ουσίες.(*) Συνθήκες μέτρησης: θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 65±5%ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Μέθοδος ελέγχουΕλάχιστη απαίτησηΕΝ 12190> 45 N/mmΜέτρο ελαστικότητας στη θλίψη R4Τελικό Χαρακτηριστικά Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερώνΤύποςΕΝ 13412> 20 kN/mmΠρόσφυση σε σκυρόδεμαΕΝ 1542> 2 N/mm2Απορροφητικότητα τριχοειδώνEN 13057< 0,5 kg/m hΕΝ 13687/1> 2 N/mmθερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση κατά EN 1542 σε 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης6/6222052
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.