Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση της πολυσταδιακής διαδικασίας αξιοποίησης των προϊόντων αυτών για την παραγωγή αδρανών υλικών που πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων.

Τεχνολογία ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων για την παραγωγή αδρανών υλικών Παρουσίαση: Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ ΒΗΜΑ 1: Τροφοδοσία ανεπεξεργάστων υλικών που περιέχουν πλαστικά, ξύλο και μεταλλικά αντικείμενα ΒΗΜΑ 2: Αφαίρεση ευμεγέθων τεμαχίων με δονητική διάταξη στην στέψη της χοάνης υποδοχής του υλικού ΒΗΜΑ 3: Το υλικό οδηγείται σε μεταφορικούς ιμάντες ΒΗΜΑ 4: Μαγνητικός διαχωρισμός σιδηρούχων υλικών ΒΗΜΑ 5: Τα υλικά διέρχονται από μονάδα πρόπλυσης ΒΗΜΑ 6: Μεταφορικοί ιμάντες οδηγούν τα ακάθαρτα υλικά μεγέθους κόκκου άνω των 5 mm σε περιστροφικό πλυντήριο ΒΗΜΑ 7: Οι ακαθαρσίες χαμηλού ειδικού βάρους (ξύλο και πλαστικά) αφαιρούνται δι' επιπλεύσεως και αποθηκεύονται ΒΗΜΑ 8: Το θραυσμένο υλικό διέρχεται από δονητικά κόσκινα υγρής και ξηρής φάσεως ΒΗΜΑ 9: Καθαρά και ξηρά κλάσματα αδρανών 6-10 mm, 10-20 mm και άνω των 20 mm αποθηκεύονται σε ιδιαίτερα διαμερίσματα από σκυρόδεμα ΒΗΜΑ 10: Τα υλικά διαλογής και τα υλικά που διέρχονται από τα κόσκινα πλυσίματος των αδρανών, μεγέθους κόκκου κάτω από 5 mm, οδηγούνται στην μονάδα παραγωγής άμμου ΒΗΜΑ 11: Πλύσιμο της άμμου και αφαίρεση αργιλικών και ιλυωδών υλικών μεγέθους κόκκου κάτω από 75 μm ΒΗΜΑ 12: Παραγωγή χονδρόκοκκης και λεπτόκοκκης πλυμένης άμμου με ποσοστό υγρασίας ≈ 12% ΒΗΜΑ 13: Υλικά λεπτότερα των 75 μm και ακάθαρτα νερά οδηγούνται δια βαρύτητος σε δεξαμενή πάχυνσης ΒΗΜΑ 14: Προσθήκη μικρών ποσοτήτων κροκιδοποιητικού υλικου με δοσιμετρική αντλία ΒΗΜΑ 15: Το υλικό οδηγείται σε δεξαμενή πάχυνσης, στην οποία μετατρέπεται σε παχειά λάσπη ΒΗΜΑ 16: Καθαρό ανακυκλωμένο νερό υπερχειλίζει από την στέψη της δεξαμενής και οδηγείται με σωληνώσεις προς ανακυκλοφορία ΒΗΜΑ 17: Η παχυνμένη ιλύς οδηγείται με αντλίες σε δεξαμενή εφοδιασμένη με αναδευτήρες για την αποφυγή κάθισης. ΒΗΜΑ 18: Η λάσπη διοχετεύεται με αντλία σε φιλτρόπρεσσα με διαμήκη δοκό ανάρτησης εγκιβωτισμένη σε τοιχία από beton ΒΗΜΑ 19: Διάταξη φιλτρόπρεσσας αφαιρεί το νερό από την λάσπη και εκφορτώνει συμπυκνώματα με υγρασία 10-20% στον χώρο αποθήκευσης Οι εικόνες είναι από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Derwen στην Ουαλία, δυναμικότητας 150 ton/h
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.