Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό από τον καθηγητή Joseph Davidovits του Ινστιτούτου Γεωπολυμερών της Γαλλίας (στην Αγγλική).

16 rue Galilée F-02100 Saint-Quentin, France Tel.: +33/ (0)323 676 988 Fax: +33/ (0)959 977 711 e-mail: geopoly-info@geopolymer.org web: www.geopolymer.orgGEOPOLYMER CEMENT a review by Professor Joseph DavidovitsJanuary 2013Content 1. Introduction 2. Portland cement chemistry vs Geopolymer cement chemistry 2.1 Alkali-activated materials vs Geopolymer cements. 2.2 User-friendly alkaline-reagents 3. Geopolymer cement categories 3.1 Slag-based geopolymer cement 3.2 Rock-based geopolymer cement 3.3 Fly ash-based geopolymer cements 3.4 Ferro-sialate-based geopolymer cement 4. CO2 emissions during manufacture 4.1 CO2 emission during manufacture of Portland cement clinker 4.2 Geopolymer Cements Energy Needs and CO2 emissions 4.2.1 Rock-based Geopolymer cement manufacture involves: 4.2.1.1 Energy needs 4.2.1.2 CO2 emissions during manufacture 4.2.2 Fly ash-based cements Class F fly ashes 5. Properties for Rock-based geopolymer cement (Ca,K)-poly(sialate-disiloxo) 6. The need for standards References Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits21. Introduction From a terminological point of view, geopolymer cement [1] is a binding system that hardens at room temperature, like regular Portland cement. If a geopolymer compound requires heat setting it may not be called geopolymer cement but rather geopolymer binder. Geopolymer cement is an innovative material and a real alternative to conventional Portland cement for use in transportation infrastructure, construction and offshore applications. It relies on minimally processed natural materials or industrial byproducts to significantly reduce its carbon footprint, while also being very resistant to many of the durability issues that can plague conventional concretes Creating geopolymer cement requires an alumina silicate material, a user-friendly alkaline reagent [2] (sodium or potassium soluble silicates with a molar ratio MR SiO2:M2O>1,65, M being Na or K) and water (See the definition for "user-friendly" reagent below). Room temperature hardening relies on the addition of calcium cations, essentially iron blast furnace slag. Geopolymer cements cure more rapidly than Portland-based cements. They gain most of their strength within 24 hours. However, they set slowly enough that they can be mixed at a batch plant and delivered in a concrete mixer. Geopolymer cement also has the ability to form a strong chemical bond with all kind of rock-based aggregates. On March 2010, the US Department of Transportation Federal Highway Administration released a TechBrief titled Geopolymer Concrete that states [3]: The production of versatile, cost-effective geopolymer cements that can be mixed and hardened essentially like Portland cement represents a game changing advancement, revolutionizing the construction of transportation infrastructure and the building industry. Geopolymer concrete There is often confusion between the meanings of the two terms 'geopolymer cement' and 'geopolymer concrete'. A cement is a binder whereas concrete is the composite material resulting from the addition of cement to stone aggregates. In other words, to produce concrete one purchases cement (generally Portland cement or Geopolymer cement) and adds it to the concrete batch. Geopolymer chemistry was from the start aimed at manufacturing binders and cements for various types of applications. For example the British company banah UK (www.banahuk.co.uk) sells its banah-Cem™ as geopolymer cement, whereas the Australian company Zeobond (www.zeobond.com) markets its E-crete™ as geopolymer concrete. Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits32. Portland cement chemistry vs Geopolymer cement chemistry Left: hardening of Portland cement (P.C.) through simple hydration of Calcium Silicate into Calcium Di-Silicate hydrate (CSH) and lime Ca(OH)2. Right: hardening (setting) of Geopolymer cement (GP) through polycondensation of Potassium Oligo(sialate-siloxo) into Potassium Poly(sialate-siloxo) cross linked network. 2.1 Alkali-activated materials vs Geopolymer cements. Geopolymerization chemistry requires appropriate terminologies and notions that are evidently different from those in use by Portland cement experts. Numerous publications on Geopolymer summarize how geopolymer cements belong to the category of Inorganic polymer. On this matter, the Australian Geopolymer Alliance [4] outlines on his web site the following statement: " Joseph Davidovits developed the notion of a geopolymer (a Si/Al inorganic polymer) to better explain these chemical processes and the resultant material properties. To do so required a major shift in perspective, away from the classical crystalline hydration chemistry of conventional cement chemistry. To date this shift has not been well accepted by practitioners in the field of alkali activated cements who still tend to explain such reaction chemistry in Portland cement terminology. Indeed, geopolymer cement is sometimes mixed up with alkali-activated cement and concrete, developed more than 50 years ago by G.V. Glukhovsky in Ukraine, the former Soviet Union [5]. They were originally known under the names "soil silicate concretes" and "soil cements". Because Portland cement concretes can be affected by the deleterious Alkali-aggregate reaction, coined AAR or Alkali-silica reaction coined ASR (see for example the RILEM Committee 219-ACS Aggregate Reaction in Concrete Structures [6]), the wording alkali-activation has a negative impact on civil engineers. Nevertheless, several cement scientists continue to promote the idea of alkali-activated materials or alkali-activated geopolymers. These cements coined AAM encompass the specific fields of alkali-activated slags, alkali-activatedcoal fly ashes, blended cements (see RILEM Technical committee DTA) [7]. However, it is interesting to mention the fact that geopolymer cements do not generate any of these deleterious reactions (see below in Properties), 2.2 User-friendly alkaline-reagents Although geopolymerization does not rely on toxic organic solvents but only on water, it needs chemical ingredients that may be dangerous and therefore requires some safety procedures. Material Safety rules classify the alkaline products in two categories: corrosive products (named here: hostile) and irritant products (named here: friendly). The two classes are recognizable through their respective logos. The table lists some alkaline chemicals and their corresponding safety label [8]. The corrosive products must be handled with gloves, glasses and masks. They are Userhostile and cannot be implemented in mass applications without the appropriate safety procedures. In the second category one finds Portland cement or hydrated lime, typical mass products. Geopolymeric alkaline reagents belonging to this class may also be termed as User-friendly. Unfortunately, the development of socalled alkali-activated-cements or alkali-activated geopolymers (the latter being a wrong terminology), as well as several recipes found in the literature and on the Internet, especially those based on fly ashes, comprise molar ratio below 1.20, in average below 1.0. Worse, looking only at low-costs consideration, not at safety and User- friendly issues, they propose systems based on pure NaOH (8M or 12M). These are Userhostile conditions and may not be used by the ordinary labor force employed in the field. Indeed, laws, regulations, and state directives push to enforce for more health protections and security protocols for workers’ safety. On the opposite, Geopolymer cement recipes employed in the field generally involve alkaline soluble silicates with starting molar ratio SiO2:M2O ranging from 1.45 to 1.95, essentially 1.45 to 1.85, i.e. user-friendly conditions. It may happen that for research, some laboratory recipes have molar ratios in the 1.20 to 1.45 range. Yet, this is only for study, not for manufacture.3. Geopolymer cement categories The categories comprise: Slag-based geopolymer cement.[9] Rock-based geopolymer cement.[10] Fly ash-based geopolymer cement o type 1: alkali-activated fly ash geopolymer.[11] o type 2: slag/fly ash-based geopolymer cement.[12][13] [14] Ferro-sialate-based geopolymer cement.[15] 3.1 Slag-based geopolymer cement. Manufacture components: metakaolin MK-750 + blast furnace slag + alkali silicate (user-friendly). Geopolymeric make-up: Si:Al = 2 in fact solid solution of Si:Al=1, Ca-poly(di- sialate) (anorthite type) + Si:Al =3 , K-poly(sialate-disiloxo) (orthoclase type) and CSH Ca-disilicate hydrate. The first geopolymer cement developed in the 1980s was of the type (K,Na,Ca)poly(sialate) (or slag-based geopolymer cement) and resulted from the research Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits5developments carried out by J. Davidovits and J.L. Sawyer at Lone Star Industries, USA and yielded to the invention of the well known Pyrament® cement. The American patent application was filed in 1984 and the patent US 4,509,985 was granted on April 9, 1985 with the title 'Early high-strength mineral polymer'. 3.2 Rock-based geopolymer cement. The replacement of a certain amount of MK-750 with selected volcanic tuffs yields geopolymer cement with better property and less CO2 emission than the simple slagbased geopolymer cement. Manufacture components: metakaolin MK-750, blast furnace slag, volcanic tuffs (calcined or not calcined), mine tailings and alkali silicate (user-friendly). Geopolymeric make-up: Si:Al = 3, in fact solid solution of Si:Al=1 Ca-poly(disialate) (anorthite type) + Si:Al =3-5 (Na,K)-poly(silate-multisiloxo) and CSH Cadisilicate hydrate. 3.3 Fly ash-based geopolymer cements Later on, in 1997, building on the works conducted on slag-based geopolymeric cements, on the one hand and on the synthesis of zeolites from fly ashes on the other hand, Silverstrim et al.[16] and van Jaarsveld and van Deventer [17] developed geopolymeric fly ash-based cements. Silverstrim et al. US Patent 5,601,643 was titled 'Fly ash cementitious material and method of making a product'. Presently two types based on Class F fly ashes: Type 1: alkali-activated fly ash geopolymer (user-hostile): In general requires heat hardening at 60-80°C and is not manufactured separately and becomes part of the resulting fly-ash based concrete. NaOH (user-hostile) + fly ash: fly ash particles embedded in an alumino-silicate gel with Si:Al= 1 to 2, zeolitic type (chabazite-Na and sodalite). Type 2: slag/fly ash-based geopolymer cement (user-friendly): Room-temperature cement hardening. User-friendly silicate solution + blast furnace slag + fly ash: fly ash particles embedded in a geopolymeric matrix with Si:Al= 2, (Ca,K)-poly(sialate-siloxo). 3.4 Ferro-sialate-based geopolymer cement The properties are similar to those of Rock-based geopolymer cement but involve geological elements with high iron oxide content. The geopolymeric make up is of the type poly(ferro-sialate) (Ca,K)-(-Fe-O)-(Si-O-Al-O-). This user-friendly geopolymer cement is on the development and pre-industrialization phase [18].4. CO2 emissions during manufacture Concrete (mixture of cement and aggregates) is the most commonly used construction material; its usage by communities across the globe is second only to water. Ever grander building and infrastructure projects require prodigious quantities of concrete with its binder of Portland cement whose manufacture is accompanied by Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits6large emissions of carbon dioxide CO2. According to the Australian concrete expert B. V. J. Rangan, this burgeoning worldwide demand for concrete is a great opportunity for the development of geopolymer cements of all types, with their much lower tally of carbon dioxide CO2 [19]. 4.1 CO2 emission during manufacture of Portland cement clinker Ordinary cement, often called by its formal name of Portland cement, is a serious atmospheric pollutant. Indeed, the manufacture of Portland cement clinker involves the calcination of calcium carbonate according to the reaction: 5CaCO3 + 2SiO2 → (3CaO,SiO2)(2CaO,SiO2) + 5CO2 The production of 1 tonne of Portland clinker directly generates 0.55 tonnes of chemical-CO2 and requires the combustion of carbon-fuel to yield an additional 0.40 tonnes of carbon dioxide. To simplify: 1 T of Portland cement = 0.95 T of carbon dioxide The only exceptions are so-called ‘blended cements’, using such ingredients as coal fly ash, where the CO2 emissions are slightly suppressed, by a maximum of 10%15%. There is no known technology to reduce carbon dioxide emissions of Portland cement any further. On the opposite, Geopolymer cements do not rely on calcium carbonate and generate much less CO2 during manufacture, i.e. a reduction in the range of 40% to 80-90%. Joseph Davidovits delivered the first paper on this subject in March 1993 at a symposium organized by the American Portland Cement Association, Chicago, Illinois [20]. The Portland cement industry reacted strongly by lobbying the legal institutions so that they delivered CO2 emission numbers, which did not include the part related to calcium carbonate decomposition, focusing only on combustion emission. An article written in the scientific magazine New Scientist in 1997 stated that: ...estimates for CO2 emissions from cement production have concentrated only on the former source [fuel combustion]. The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change puts the industry’s total contribution to CO2 emissions at 2.4 %; the Carbon Dioxide Information Analysis Center at the Oak Ridge National Laboratory in Tennessee quotes 2.6 %. Now Joseph Davidovits of the Geopolymer Institute... has for the first time looked at both sources. He has calculated that world cement production of 1.4 billion tonnes a year produces 7 % of [world] current CO2 emissions [21]. Fifteen years later (2012), the situation has worsened with Portland cement CO2 emissions approaching 3 billion tonnes a year.[ 22]. The fact that the dangers to the world’s ecological system from the manufacture of Portland cement is so little known by politicians and public makes the problem all the more urgent: when nothing is known, nothing is done. This situation clearly cannot continue if the world is going to survive. Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits74.2 Geopolymer Cements Energy Needs and CO2 emissions This section compares the energy needs and CO2 emissions for regular Portland cement, Rock-based Geopolymer Cements and Fly ash-based geopolymer cements. The comparison proceeds between Portland cement and geopolymer cements with similar strength, i.e. average 40 MPa at 28 days. There have been several studies published on the subject [23] that may be summarized in the following way: 4.2.1 Rock-based Geopolymer cement manufacture involves: 70% by weight geological compounds (calcined at 700°C) blast furnace slag alkali-silicate solution (industrial chemical, user-friendly). The presence of blast furnace slag provides room-temperature hardening and increases the mechanical strength. Energy needs and CO2 emissions for 1 tonne of Portland cement and Rock-based Geopolymer cement. Energy needs (MJ/tonne) Calcination Crushing Silicate Sol. Total Reduction Portland Cement 4270 430 0 4700 0 GP-cement, slag by-product 1200 390 375 1965 59% GP-cement, slag manufacture 1950 390 375 2715 43% CO2 emissions (tonne) Portland Cement 1.000 0.020 1.020 0 GP-cement, slag by-product 0.140 0,018 0.050 0.208 80% GP-cement, slag manufacture 0.240 0.018 0.050 0.308 70%4.2.1.1 Energy needs According to the US Portland Cement Association (2006), energy needs for Portland cement is in the range of 4700 MJ/tonne (average). The calculation for Rock- based geopolymer cement is performed with following parameters: - the blast furnace slag is available as by-product from the steel industry (no additional energy needed); - or must be manufactured (re-smelting from non granulated slag or from geological resources). In the most favorable case — slag availability as by-product — there is a reduction of 59% of the energy needs in the manufacture of Rock-based geopolymercement in comparison with Portland cement. In the least favorable case —slag manufacture — the reduction reaches 43%. 4.2.1.2 CO2 emissions during manufacture In the most favorable case — slag availability as by-product — there is a reduction of 80% of the CO2 emission during manufacture of Rock-based geopolymer cement in comparison with Portland cement. In the least favorable case —slag manufacture — the reduction reaches 70%. Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits84.2.2 Fly ash-based cements Class F fly ashes They do not require any further heat treatment. The calculation is therefore easier. One achieves emissions in the range of 0,09 to 0,25 tonnes of CO2 / 1 tonne of fly ash-based cement, ie. CO2 emissions that are reduced in the range of 75 to 90%.5. Properties for Rock-based poly(sialate-disiloxo)geopolymercement(Ca,K)-See [24] shrinkage during setting: < 0.05 %, not measurable. compressive strength (uniaxial): > 90 MPa at 28 days (for high early strength formulation, 20 MPa after 4 hours). flexural strength: 10–15 MPa at 28 days (for high early strength 10 MPa after 24 hours). Young Modulus: > 2 GPa. freeze-thaw: mass loss < 0.1 % (ASTM 4842), strength loss <5 % after 180 cycles. wet-dry: mass loss < 0.1 % (ASTM 4843). leaching in water, after 180 days: K2O < 0.015 %. water absorption: < 3 %, not related to permeability. hydraulic permeability: 10−10 m/s. sulfuric acid, 10 %: mass loss 0.1 % per day. chlorhydric acid 5 %: mass loss 1 % per day. KOH 50 %: mass loss 0.02 % per day. ammonia solution: no mass loss. sulfate solution: shrinkage 0.02 % at 28 days. alkali-aggregate reaction: no expansion after 250 days (-0.01 %), as shown in the graph, comparison with Portland cement (ASTM C227). These results were published as earlier as 1993 [25]. Geopolymer binders and cements even with alkali contents as high as Portland cement 10 %, do not generate any dangerous Alkali-Aggregate Reaction. Geopolymer cementThe innocuity towards Alkali-Aggregate Reaction is always confirmed in geopolymer cements. More recently Li et al. [26] used another standard, ASTM C 441-97, by which powdered quartz glass is the reactive fine element. The test duration is 90 days. Portland cement mortars exhibited expansion at 90 days in the range of 0.9– 1.0 % whereas geopolymer cement remained practically unchanged, with a small shrinkage of -0.03 % at 90 days.6. The need for standards In June 2012, the institution ASTM International (former American Society for Testing and Materials, ASTM) organized a symposium on Geopolymer Binder Systems. The introduction to the symposium states: When performance specifications for Portland cement were written, non-portland binders were uncommon...New binders such as Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits9geopolymers are being increasingly researched, marketed as specialty products, and explored for use in structural concrete. This symposium is intended to provide an opportunity for ASTM to consider whether the existing cement standards provide, on the one hand, an effective framework for further exploration of geopolymer binders and, on the other hand, reliable protection for users of these materials. The existing Portland cement standards are not adapted to geopolymer cements. They must be created by an ad hoc committee. Yet, to do so, requires also the presence of standard geopolymer cements. Presently, every expert is presenting his own recipe based on local raw materials (wastes, by-products or extracted). There is a need for selecting the right geopolymer cement category. The 2012 State of the Geopolymer R&D [27], suggested to select two categories, namely: Type 2 slag/fly ash-based geopolymer cement: fly ashes are available in the major emerging countries; and Ferro-sialate-based geopolymer cement: this geological iron rich raw material is present in all countries through out the globe. and the appropriate user-friendly geopolymeric reagent.References1. Davidovits, J., (1991), Geopolymers: Inorganic Polymeric New Materials, J. Thermal Analysis, 37, 1633–1656. See also Chapter 24 in Geopolymer Chemistry and Applications, Joseph Davidovits, Institut Géopolymère, SaintQuentin, France, 2008, ISBN 9782951482050 (3rd ed., 2011). 2. See the examples at the Geopolymer Institute page http://www.geopolymer.org/applications/geopolymer-cement 3. http://www.fhwa.dot.gov/pavement/pub_details.cfm?id=665 4. http://www.geopolymers.com.au/science/geopolymerization 5. Gluchovskij V.D.:"Gruntosilikaty" Gosstrojizdat Kiev 1959, Patent USSR 245 627 (1967), Patent USSR 449894 (Patent appl. 1958, granted 1974!). 6. http://www.rilem.org/gene/main.php?base=8750&gp_id=229 7. http://www.rilem.org/gene/main.php?base=8750&gp_id=290 8. See in ref. 2 9. Davidovits, J. and Sawyer, J.L., (1985), Early high-strength mineral polymer, US Patent 4,509,985, 1985, filed February 22, 1984. The first commercial geopolymer cement was coined Pyrament 2000™ designed for repair and patching operations. 10. Gimeno, D.; Davidovits, J.; Marini, C.; Rocher, P.; Tocco, S.; Cara, S.; Diaz, N.; Segura, C. and Sistu, G. (2003), Development of silicate-based cement from glassy alkaline volcanic rocks: interpretation of preliminary data related to chemical- mineralogical composition of geologic raw materials. Paper in Spanish, Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 42, 69–78. [Results from the European Research Project GEOCISTEM (1997), Cost Effective Geopolymeric Cements For Innocuous Stabilisation of Toxic Elements, Final Technical Report, April 30, 1997, Brussels, Project funded by the European Commission, Brite-Euram BE-7355-93, Jan. 1, 1994 to Feb. 28, 1997]. 11. Palomo, A.; Grutzeck, M.W. and Blanco, M.T. (1999), Alkali-activated fly ashes: a cement for the future, Cement Concrete Res, 29, 1323–1329. Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits 1012. GEOASH (2004–2007), The GEOASH project was carried out with a financial grant from the Research Fund for Coal and Steel of the European Community. The GEOASH project is known under the contract number RFC-CR-04005. It involves: Antenucci D., ISSeP, Liège, Belgium; Nugteren H.and ButselaarOrthlieb V., Delft University of Technology, Delft, The Netherlands; Davidovits J., Cordi-Géopolymère Sarl, Saint-Quentin, France; Fernández-Pereira C. and Luna Y., University of Seville, School of Industrial Engineering, Sevilla, Spain; Izquierdo and M., Querol X., CSIC, Institute of Earth Sciences "Jaume Almera", Barcelona, Spain. 13. Izquierdo, M.; Querol, X.; Davidovits, J.; Antenucci, D.; Nugteren, H. and Fernández-Pereira, C., (2009), Coal fly ash-based geopolymers: microstructure and metal leaching, Journal of Hazardous Materials, 166, 561– 566. 14. See: Chapter 12 in J. Davidovits' book Geopolymer Chemistry and Applications. 15. Davidovits, J. et al., Geopolymer cement of the Calcium-Ferroaluminium silicate polymer type and production process, PCT patent publication WO 2012/056125. 16. Silverstrim, T.; Rostami, H.; Larralde, J.C and Samadi-Maybodi, A. (1997), Fly ash cementitious material and method of making a product, US Patent 5,601,643. 17. Van Jaarsveld, J.G.S., van Deventer, J.S.J. and Lorenzen L. (1997), The potential use of geopolymeric materials to immobilize toxic metals: Part I. Theory and Applications, Minerals Engineering, 10 (7), 659–669. 18. See the Keynote Conference video of State of the Geopolymer R&D 2012 at http://www.geopolymer.org/camp/gp-camp-2012 , first section: Geopolymer Science as well as the third section Geopolymer Cements; present manufacturer of this cement is the company banah UK (http://www.banahuk.co.uk) 19. Rangan, B.V., (2008), Low-Calcium Fly Ash-Based Geopolymer Concrete, Chapter 26 in Concrete Construction Engineering Handbook, Editor-in-Chief E.G. Nawy, Second Edition, CRC Press, New York. 20. Davidovits, J. (1993), Carbon-Dioxide Greenhouse-Warming: What Future for Portland Cement, Emerging Technologies Symposium on Cements and Concretes in the Global Environment. See also ref. 25 21. Pearce Fred, The concrete jungle overheats, New Scientist, issue 2091 (19 July 1997), page 14); http://www.newscientist.com/article/mg15520912.200the-concrete-jungle-overheats.html 22. See the video of the Keynote State of Geopolymer 2012, Section 3: Geopolymer Cements at time: 32 min, at http://www.geopolymer.org/camp/gpcamp-2012 23. McLellan, B. C; Williams, R. P; Lay, J.; Arie van Riessen, A. and Corder G. D., (2011), Costs and carbon emissions for geopolymer pastes in comparison to ordinary portland cement, Journal of Cleaner Production, 19, 1080-1090 24. See Chapters 16 and 17 in book Geopolymer Chemistry and Applications, Joseph Davidovits 25. Davidovits, J., (1993), Geopolymer Cement to Minimize Carbon-dioxide Greenhouse- warming, in Cement-Based Materials: Present, Future and Environmental Aspects, Ceramic Transactions, 37, 165–182. Geopolymer Cement, a review; J. Davidovits 1126. Li, K.-L.; Huang, G.-H.; Chen, J.; Wang, D. and Tang, X.-S., (2005), Early Mechanical Property and Durability of Geopolymer, Geopolymer 2005 Proceedings, 117–120. 27. See the video at http://www.geopolymer.org/camp/gp-camp-2012 Bibliography Geopolymer Chemistry and Applications, Joseph Davidovits, Institut Géopolymère, Saint-Quentin, France, 2008, ISBN 9782951482050 (3rd ed., 2011). In Chinese: National Defense Industry Press, Beijing, ISBN 9787118074215, 2012. Geopolymers Structure, processing, properties and industrial applications, John L. Provis and Jannie S. J. van Deventer, Woodhead Publishing, 2009, ISBN 9781845694494. External links Geopolymer Institute: http://www.geopolymer.org/ Geopolymer Alliance: http://www.geopolymers.com.au/.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.