Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση του κ. Γιώργου Ηλιάδη, Δρ. Μηχανολόγου Μηχανικού στο Τεχνικό Σεμινάριο του Ελληνικού Τμήματος της ASHRAE με θέμα "Dehumidification & Glass Panels", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαϊου 2014

Επιλογή υαλοπινάκων σε κτίρια, που καλύπτουν απαιτήσειςΘερµοµόνωσης Ασφάλειας και ΠροστασίαςΓιώργος  Ηλιάδης   Δρ.  Μηχανολόγος  Μηχανικός  Dr  George  Iliadis   Δομή  της  Παρουσίασης   Θερµοµόνωση Εισαγωγή στις απαιτήσεις επίδοσης από τα διαφανή τµηµατα όψεων (ΚΕΝΑΚ) Τυπικές λύσεις υαλοπινάκων, διπλών-τριπλών υαλώσεων. Ο ρόλος των επιστρώσεων-διακένων-αερίων πλήρωσης, ΕΝ10077 Ασφάλεια-Προστασία Πολυστρωµατικοί υαλοπίνακες (laminated) ΕΝ14449 Υαλοπίνακες µε επιπρόσθετη θερµική κατεργασία, (tempered) ΕΝ12150 Ασφάλεια έναντι πτώσης, ΕΝ12600 Ασφάλεια έναντι εξωτερικών επιβουλών, ΕΝ356, ΕΝ1063 Παθητική Πυροσπροστασία Δοµική πυροπροστασία ΕΝ13501 Πιστοποιήσεις Διαδικασία πιστοποίησης-αποδοχής σύµφωνα µε CPR 305/201, CE marking, δήλωση επίδοσης. Οδηγός αποδοχής κατά την παραλαβή έργου.Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  •  •  • Αγωγή   Συναγωγή   Ακτινοβολία  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Ug = 5,8 W/m2K-­‐10°C   Dr  George  Iliadis  1°C  20°C   Θερμομόνωση  Ug = 2,8 W/m2K-­‐10°C   Dr  George  Iliadis  11°C  20°C   Θερμομόνωση  Ug = 1,4 W/m2K Ug = 1,1 W/m2K Με αργό-­‐10°C   Dr  George  Iliadis  17°C  20°C   Θερμομόνωση  Επιστρώσεις  χαμηλής  Εκπομπής  (Low-­‐E)  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   Διπλή Υάλωση ΜΕ θερµοµόνωση, ΜΕ Low-EΔιπλή Υάλωση ΧΩΡΙΣ θερµοµόνωση, ΧΩΡΙΣ Low-E Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   Φως  LT   Περατότητα  φωτός  Ανακλαστικότητα   Φωτός   Ενέργεια  g   Συνολική  περατότητα   ηλιακής  ακτινοβολούμενης   ενέργειας  Ανακλαστικότητα   Ενέργειας   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  LIGHT   Solar HeatingSolar heating reduced by the glazingDr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  LIGHT  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Window  SoWware  (LBNL)   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Op\cs  SoWware  (LBNL)   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   Ανάγκη  για  έλεγχο  ακτινοβολίας  Χρήση  υαλοπινάκων  με     αυξημένη  απορρόφηση  ενέργειας  Αυξημένες  Θερμικές  Τάσεις  Κίνδυνος  Θραύσης     από  Θερμικές  Τάσεις   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   !  Ποσοστό  απορρόφησης  ενέργειας  του  υαλοπίνακα   !  Κλιματολογικές  Συνθήκες   !  Κατάσταση  των  ακμών  των  υαλοπινάκων   !  Μέγεθος  και  πάχος  υαλοπίνακα   !  Υλικό  επικάλυψης  ακμών   !  Τρόπος  τοποθέτησης  /  Πλαίσιο     !  Εξωτερική  σκίαση   !  Εσωτερική  σκίαση   !  Εσωτερικές  θερμαντικές  ή  κλιματιστικές  διατάξεις   !  Μόνιμες  κατασκευές  πίσω  απο  τον  υαλοπίνακα   !  Τύπος  υάλωσης   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   Βασική  Θερμοκρασιακή  Διαφορά   Μόνιμες  κατασκευές  πίσω   απο  τον  υαλοπίνακα  Τύπος  Σκίασης  /   Παράγοντας  Σκίασης  Τύπος  Πλαισίου  /   Παράγοντας  Πλαισίου  Σύστημα  σκίασης  /Περσίδες  Μέγιστη  Θερμοκρασιακή  Διαφορά   Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση   Ασφαλής  Θερμοκρασιακή  Διαφορά   40C  Περιμετρική  Επιφάνεια  της  Υάλωσης   (όσο  μεγαλύτερη  τόσο  χειρότερα)  Μέγιστη  Θερμοκρασιακή  Διαφορά   <   Διορθωμένη   Ασφαλής  Θερμοκρασιακή  Διαφορά  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Θερμομόνωση  Dr  George  Iliadis   Project: Star City Cinemas, Athens , Greece Year:2007 Products: Frameless Glass facade Architect: Diarchon SA Project: Onassis Foundation Cultural Center, Athens , Greece Year:2009 Products: Frameless Safety Glass, Fire Protection Doors, Entrance doors Architect: Architecture Studio, France Παρεμβάσεις  στο   Κέλυφος   Μεγάλης  Κλίμακας  facade  Project: Taichung Cultural Center Competition Year: 2013 Products: Stainless steel framed facade Architect: Sakellaridou, Batzios, et al Ασφάλεια-­‐Προστασία  Dr  George  Iliadis   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis        EN12600   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis        EN12600   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis        EN12600   Ασφάλεια-­‐Προστασία                EN12600              4  PROVINI               ca  876  x  1938  mm  hmin  ca  50  kg  Dr  George  Iliadis   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis          EN356-­‐A   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis          EN356-­‐B   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis          EN356   Ασφάλεια-­‐Προστασία                  Dr  George  Iliadis      EN1627           Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis      EN1627   Project:Belgian Embassy, Athens , Greece Year:2012 Products: Thermfix Vario Stainless steel, FB4Unico Steel, FB4 Architect: MVS & Associates www.mvs-associates.com Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis          EN1063   Ασφάλεια-­‐Προστασία          Dr  George  Iliadis          EN1063   Ασφάλεια-­‐Προστασία    Θερμικά  σκληρυμένος  Υαλοπίνακας  (Tempered  Glass)  EN12150  Dr  George  Iliadis   Ασφάλεια-­‐Προστασία    Στρωματοποιημένος  Υαλοπίνακας  (laminated  glass)  EN14449  Dr  George  Iliadis   Παθητική  Πυροπροστασία        Dr  George  Iliadis          EN13501-­‐2   Παθητική  Πυροπροστασία  E,  Ακεραιότητα  έναντι  φωτιάς,  Integrity  EW,  Ακεραιότητα  έναντι  φωτιάς  και  μειωμένη     περατότητα  με  ακτινοβολία   Integrity  &  Radia\on  EI,  Μόνωση  &  Ακεραιότητα  έναντι  φωτιάς,     Integrity  &  Insulaqon  Dr  George  Iliadis   Παθητική  Πυροπροστασία  Dr  George  Iliadis   Παθητική  Πυροπροστασία        Dr  George  Iliadis      EI     Παθητική  Πυροπροστασία  Dr  George  Iliadis   Παθητική  Πυροπροστασία  Dr  George  Iliadis   Παθητική  Πυροπροστασία  Dr  George  Iliadis   Εφαρμογή   Εμπορικό  Κτίριο  Κατοικία  Διακόσμηση/άλλο  Χρήση  Περιοχή  Χρήση  Περιοχή  Αισθητική  Διαστάσεις  Αισθητική  Διαστάσεις  Διαστάσεις  Τοποθέτηση  Τοποθέτηση  Αλλες  απαιτήσεις  Αλλες  απαιτήσεις   Εφαρµογή Εμπορικό  Κτίριο  Ειδικές  απαιτήσεις,  Εμπειρία,     Ομοιες  κατασκευές,  Πρώτη  κατευθυνση  Χρήση  ΓραφείαΕµπορικόΒιοµηχ. ΧώροςΑεροδρόµιοΠροσανατολισµός Εντος η εκτος ΠόληςΥψόµετροΑισθητική  Εγκριση  επιλογών  Ανακλαστικότητα Διαστάσεις  Υπολογισμός  πάχους  Πλάτος Υψος Τοποθέτηση  Ειδος ΠλαισίουΕίδος  επεξεργασίας   Οριστικοποίηση  Μεγεθών  Κατακόρυφα/ΟριζόντιαΑλλες  απαιτήσεις  ΠυροπροστασίαΞενοδοχείοΑπαιτήσεις  Θερμομόνωσης,     Επιτρεπτές  ανακλαστικότητες,     Απαιτήσεις  Ανεμοπίεσης  Περιοχή  ΧρωµατισµόςΑθλητικές Εγκ.ΑσφάλειαΑν  υπάρχουν  ρυθμίζουμε,     αν  όχι  προτείνουμε  Ηχοµείωση Πιστοποιήσεις        Σήμανση  CE  (CE  marking)   •  Αρχικές  δοκιμές  τύπου  (ITT)   –  Δήλωση  Επίδοσης  •  Σύστημα  Ελέγχου  παραγωγής  (FPC)   –  Πιστοποιημένο  ή  όχι,  ανάλογα  με  το  σύστημα  (System  1,2,3,4)  Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις   EN 356 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack EN 410 Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing EN 572-1 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definition and general physical and mechanical properties EN 572-2 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: - Float glass EN 572-4 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass EN 572-5 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass EN 673 Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method EN 1063 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack EN 1096-1 Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification EN 1096-2 Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings EN 1096-3 Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings EN 12150-1:2000 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and descriptionDr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • EN 12600 Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass EN 12758 Glass in building - Glazing and airborne sound insulation – Product descriptions and determination of properties EN 12898 Glass in building - Determination of the emissivity prEN 13474 Glass in building - Design of glass panes EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements -Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from fire exposure roof tests EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure EN 14449 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/ Product standard EN 14178-1, Glass in building – Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1: Float glass Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  •  •  •  •  •  •  •  • prEN 14179-1, Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass –Part 1: Definition and description prEN 14321-1, Glass in building – Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1:Definition and description EN ISO 12543-1:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 1:Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:1998) EN ISO 12543-2:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:1998) EN ISO 12543-3:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass (ISO 12543-3:1998) EN ISO 12543-4:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability (ISO 12543-4:1998) EN ISO 12543-5:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:1998) EN ISO 12543-6:1998, Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance (ISO 12543-6:1998)Dr  George  Iliadis   Annex I – Date of CE marking and publication of standards No. of Standard EN 572-91 EN 1036-2 EN 1096-4Πιστοποιήσεις  EN 1279-5 EN 1863-2 EN 12150-2EN 14179-2EN 14449 EN 1748-1-2 EN 1748-2-2 EN 12337-2 EN 13024-2 EN 14178-2 EN 14321-2 EN 1051-2Product Basic soda lime silicate glass Mirrors Coated glassInsulating glass units Heat strengthened soda lime silicate glass Thermally toughened soda lime silicate safety glass Heat-soaked thermallytoughened soda lime silicate safety glassLaminated glass and laminated safety glass Borosilicate glass Glass ceramics Chemically strengthened soda lime glass Thermally toughened borosilicate safety glass Basic alkaline earth silicate glass Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass Glass blocks and paversStart Date CE Marking* 06 10 0607Date of Publication** EN 572-9:2004 EN 1036-2:2008 EN 1096:2004 EN 1279-5:2005 + A2:2010 The amendments do not affect the declared characteristics.06EN 1863-2:200406EN 12150-2:20040707 06 06EN 14179-2:2005 EN 14449:2005 + AC:2005 There is nothing to explain as the CE marking started after the corrigendum. EN 1748-1-2:2004 EN1748-2-2:200406EN 12337-2:200406 06EN 13024-2:2004 EN 14178-2:200407 10EN 14321-2:2005 EN 1051-2:2007* For CE marking on sticker or invoice only. Note that the dates mentioned in this table are the dates from which CE marking was mandatory (date of withdrawal of the possible national standard on the same subject). CE marking was already possible one year before (date of co-existence of this possible national standard with the new EN standard). Therefore, some companies may have started the CE marking of their product the year before that indicated in the table, and so can indicate that year on their CE marking label. **For DoP only.: EN 572-9 covers the following soda lime silicate glass products: float glass, polished wired glass, drawn sheet glass, patterned glass, wired patterned glass, wired and unwired channel shaped glass.1Glass for Europe Guide to the Construction Products RegulationDr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις   Δήλωση  Επίδοσης   Declara\on  of  Performance  (DoP)  Annex II – Glass industry model for a declaration for one product only DECLARATION OF PERFORMANCE ABC123 Laminated glass intended to be used in buildings and construction work AnyCo Ltd, PO Box 21 B-1050 Brussels EN 14449: 2005 Bullet resistance: Notified production control certification body No. 0749 Essential characteristics AVCP systems Safety in the case of fire Resistance to fire 1 Reaction to fire 3, 4 External fire performance 3, 4 Safety in use Bullet resistance 1 Explosion resistance 1 Burglar resistance 3 Pendulum body impact resistance 3 Resistance against sudden temperature changes and 4 temperature differentials (K) Wind, snow, permanent and imposed load resistance 4 Protection against noise Direct airborne sound reduction (dB) 3 Thermal properties Declared emissivity 3 U-value (W/m²K) Radiation properties Light transmission 3 Light reflection Solar energy characteristics Solar transmission Solar reflection 3 Solar factor Durability 3Performance NPD NPD NPD BR1S NPD NPD 1B1 40K NPD NPD 0,89 5,2 W/m²K 0,83 0,08/0,08 0,59 0,06/0,06 NPDThe performance of the product identified is in conformity with the declared performance above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of the manufacturer by: Name and functionDr  George  Iliadis  Place and date of issueGlass for Europe Guide to the Construction Products RegulationSignaturePASS Πιστοποιήσεις  Declaration of performance (Article 4) 1.  When a construction product is covered by a harmonised standard or conforms to a European Technical Assessment which has been issued for it, the manufacturer shall draw up a declaration of performance when such a product is placed on the market. • The declaration of conformity has been replaced by the DoP. The DoP is required for CE marking purposes.Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις   Declaration of performance (Article 4) 2. When a construction product is covered by a harmonised standard or conforms to a European Technical Assessment which has been issued for it, information in any form about its performance in relation to the essential characteristics, as defined in the applicable harmonised technical specification, may be provided only if included and specified in the declaration of performance except where, in accordance with Article 5, no declaration of performance has been drawn up. • The DoP sets down the information that has to be declared for CE marking on the basis of the hEN.Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Declaration of performance (Article 4) 3. By drawing up the declaration of performance, the manufacturer shall assume responsibility for the conformity of the construction product with such declared performance. In the absence of objective indications to the contrary, Member States shall presume the declaration of performance drawn up by the manufacturer to be accurate and reliable. • Unlike the old declaration of conformity, which guaranteed conformity and, indirectly, durability of products, the DoP only provides product performances. Manufacturers are responsible for ensuring the accuracy of the declared performances and the continuing durability of the product according to the relevant hEN.Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Dr  George  Iliadis   Πιστοποιήσεις  Dr  George  Iliadis   Ευχαριστώ  για  την  προσοχή  σας  Dr  George  Iliadis  
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.