Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

Στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο, η λέξη στάδιο αναφέρεται σε μέτρηση της απόστασης. Στάδιο ήταν επίσης και ο διαμορφωμένος χώρος στον οποίο οι θεατές παρακολουθούσαν αθλητικές κυρίως εκδηλώσεις (Αγώνες), στενά συνδεδεμένες με την θρησκεία.

Ονοµαστά Αρχαία Στάδια της ΕλλάδοςΣτον αρχαίο Ελληνικό κόσµο, η λέξη στάδιο αναφέρεται σε µέτρηση της απόστασης. Στάδιο ήταν επίσης και ο διαµορφωµένος χώρος στον οποίο οι θεατές παρακολουθούσαν αθλητικές κυρίως εκδηλώσεις (Αγώνες), στενά συνδεδεµένες µε την θρησκεία. Οι Αγώνες διοργανώνονταν κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια προς τιµή µιας συγκεκριµένης θεότητας ή ηµίθεου, όπως του ∆ία στην Ολυµπία, του Απόλλωνα στους ∆ελφούς, του Ποσειδώνα στα Ίσθµια και του Οφέλτη στη Νεµέα. Οι τέσσερες αυτές διοργανώσεις αποτελούσαν τους µεγάλους Πανελλήνιους Αγώνες. Αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας γινόταν επίσης τακτικά αθλητικοί αγώνες. Αρχικά τα στάδια ήταν απλά, χωρίς ιδιαίτερες κατασκευές, συνήθως στην βάση φυσικών πρανών µε σχετικά ήπιες κλίσεις για να έχουν καλή εικόνα των δρωµένων οι θεατές. Από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., άρχισε η διαµόρφωση τεχνητών πρανών µε εκσκαφές και επιχώσεις, ενώ αργότερα προστέθηκαν εδώλια (καθίσµατα) από πέτρα ή µάρµαρο, στοές και διάφορες διακοσµήσεις ή λοιπές κατασκευές. Με τις συνεχείς προσπάθειες των Αρχαιολόγων έχουν έλθει στην επιφάνεια ορισµένα από τα µεγαλοπρεπή Στάδια που της αρχαιότητας, που συγκεντρώνουν τον παγκόσµιο θαυµασµό.1/9 Αρχαίο στάδιο ΟλυµπίαςΣτο στάδιο της Ολυµπίας ετελούντο οι αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες αλλά και τα Ηραία, αγώνες γυναικών προς τιµήν της Ήρας. Αν και οι αγώνες ιστορικά ξεκίνησαν το 776 π.Χ, το στάδιο απέκτησε τις σηµερινές του διαστάσεις κατά τον 4ο αιώνα π.Χ λόγω της µεγάλης απήχησης που είχαν ήδη οι αγώνες, οι οποίοι συνεχώς συγκέντρωναν περισσότερους αθλητές αλλά και θεατές. Στην τελική του διαµόρφωση το στάδιο διέθετε στίβο µήκους 212,54 m και πλάτους 30 m. Η απόσταση µεταξύ των δύο λιθίνων βαλβίδων, που σηµατοδοτούσαν τις αφέσεις, ήταν 192,27 m, και αναφέρεται ως ολυµπιακό στάδιο. Υπολογίζεται ότι το στάδιο χωρούσε περίπου 45.000 θεατές, ωστόσο δεν απέκτησε ποτέ λίθινα καθίσµατα και οι θεατές κάθονταν κατά γης. Ελάχιστα λίθινα καθίσµατα υπήρχαν µόνο για τους επισήµους Στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. κατασκευάσθηκε η µνηµειακή είσοδος του σταδίου, η λεγόµενη Κρυπτή, µία λίθινη θολωτή στοά µήκους 32 m, από την οποία εισήρχοντο οι αθλητές. Το στάδιο ήταν σε χρήση µέχρι και το 393 µ.Χ, οπότε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε την τέλεση των αγώνων, τους οποίους θεωρούσε ως παγανιστικούς. Η πλήρης αποκάλυψη του µνηµείου από την αρχαιολογική σκαπάνη έγινε την περίοδο 19521966.2/9 H µνηµειακή είσοδος του σταδίουΑρχαίο στάδιο ∆ελφών3/9 Το στάδιο είναι στενά συνδεδεµένο µε την ιστορία των πανελληνίων Πυθικών αγώνων. Η αρχική διαµόρφωσή του χρονολογείται τον 5ο αιιώνα π.Χ., όπως µαρτυρεί η επιγραφή που βρέθηκε εντοιχισµένη στο νότιο τοίχο αντιστήριξης. Στην πρώιµη µορφή του οι θεατές καθόταν στο έδαφος ή σε ξύλινα εδώλια. Μνηµειώδη λίθινα εδώλια από ασβεστόλιθο Παρνασσού απέκτησε µόλις τον 2ο αιώνα µ.Χ., µε δωρεά του πλούσιου Αθηναίου Ηρώδη Αττικού. Τότε διαµορφώθηκε και η µνηµειώδης τοξωτή θριαµβική είσοδος, η µοναδική σε αρχαίο στάδιο στην Ελλάδα.Τα ερείπια της τοξωτής εισόδου του Σταδίου.Το στάδιο είναι κατασκευασµένο στη φυσική πλαγιά. Το µήκος του στίβου είναι 177,55 m και το πλάτος του 25,50 m. Η βόρεια πλευρά του είναι φυσικά διαµορφωµένη, ενώ η νότια σχηµατιζόταν µε τεχνητή επίχωση, την οποία συγκρατούσε τοίχος αντιστήριξης. Τα εδώλια της βόρειας πλευράς, εκτείνονται σε 12 σειρές, ενώ της νότιας πλευράς µόνο σε 6 σειρές, λόγω της µεγάλης κλίσης του εδάφους. Υπολογίζεται ότι µε αυτή τη µορφή του το στάδιο είχε χωρητικότητα 5.000 θεατών.Αρχαίο στάδιο Νεµέας Στο στάδιο αυτό κάθε δύο χρόνια γίνονταν οι πανελλήνιοι αγώνες Νέµεα ή Νέµεια προς τιµήν του Οφέλτη, γιου του βασιλιά της Νεµέας Λυκούργου. Οι αγώνες αυτοί καθιερώθηκαν το 573 π.Χ. Το στάδιο κατασκευάσθηκε στην σηµερινή του µορφή περί τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., υπολογίζεται δε ότι χωρούσε 35.000 - 40.000 θεατές. Ο στίβος του, συνολικού µήκους 178 m, πλαισιωνόταν από λίθινο αγωγό µε δεξαµενές κατά διαστήµατα για συγκέντρωση πόσιµου νερού. Στη νότια πλευρά του υπάρχει η λίθινη αφετηρία. Οι αθλητές και οι κριτές εισέρχονταν στο στάδιο από θολωτή στοά.4/9 Η µνηµειώδης θολωτή στοά του Σταδίου.5/9 Οι θεατές κάθονταν σε πρόχειρα βαθµιδωτά επίπεδα, λαξευµένα στο µαλακό πέτρωµα, ενώ λίθινα καθίσµατα βρίσκονται σε δύο ή τρεις σειρές µεταξύ αφετηρίας και στοάς. Γύρω στο 270 π.Χ., οι αγώνες µεταφέρθηκαν στο Άργος, παρόλο που ο Άρατος ο Σικυώνιος το 235 π.Χ. επιχείρησε την επιστροφή των αγώνων στη Νεµέα. Μετά από ένα διάστηµα, κατά το οποίο γίνονταν εναλλάξ στη Νεµέα και στο Άργος, οι αγώνες µεταφέρθηκαν οριστικά στο Άργος. Το Στάδιο ανεσκάφη κατά τα έτη 1974-81 από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.Αρχαίο στάδιο ΕπιδαύρουΣτο στάδιο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου ετελούντο οι αθλητικοί αγώνες προς τιµήν του Ασκληπιού. Η πρώτη κατασκευή του οικοδοµήµατος χρονολογείται περί τις αρχές του 5ου αιώνα π. Χ. Το στάδιο διαµορφώθηκε αρχικά σε φυσική κοιλότητα του εδάφους. Από περίοδο αυτή του έργου σώζονται καθίσµατα από πηλό και µικρούς λίθους, τα οποία εντοπίστηκαν κάτω από τα µεταγενέστερα λίθινα εδώλια. Τα λίθινα εδώλια κάλυπταν µόνο το κεντρικό τµήµα των πρανών και άρχισαν να τοποθετούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο στίβος των αγώνων δρόµου είχε µήκος 181.30 m και πλάτος 21,50 m. Για τους αγώνες της πάλης, της πυγµαχίας και του άλµατος προοριζόταν ο χώρος πίσω από τη γραµµή εκκίνησης / τερµατισµού, µήκους περίπου 15 m. Στη βόρεια πλευρά του σταδίου υπήρχε υπόγεια θολωτή δίοδος, η οποία συνέδεε το στίβο µε την παλαίστρα, όπου προπονούνταν οι αθλητές πριν τους αγώνες. Από τη θολωτή αυτή δίοδο εισέρχονταν οι αθλητές στον στίβο. Ο Πίνδαρος αναφέρει την τέλεση γυµνικών αγώνων στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου ήδη από τις αρχές του 5ου αιώνα. Αθλητικοί αγώνες αλλά και αγώνες ραψωδίας, µουσικής και δράµατος αποτελούσαν τµήµα του τελετουργικού που ελάµβανε χώρα κατά τη διάρκεια της γιορτής προς τιµήν του Ασκληπιού που διοργανωνόταν κάθε 4 χρόνια, των Μεγάλων Ασκληπιείων.6/9 Κοντινή άποψη των αναστηλωµένων λίθινων εδωλίων του σταδίου.Αρχαίο στάδιο ΜεσσήνηςΗ αρχική κατασκευή του Σταδίου χρονολογείται µε βάση επιγραφικά ευρήµατα στον 3ο αιώνα π.Χ. Στα χρόνια του Παυσανία (δεύτερο ήµισυ του 2ου αιώνα µ.Χ.) διατηρούσε ακόµη στοιχεία της αρχιτεκτονικής µορφής του των Ελληνιστικών χρόνων, καθώς και τον γλυπτικό του διάκοσµο. Στο Στάδιο τελούνταν, πιθανότατα, γυµνικοί αγώνες (παίδων και εφήβων) προς τιµήν του Ασκληπιού (Ασκληπιεία) και του ∆ιός (Ιθωµαία), και αργότερα προς τιµήν του Αυγούστου και της Ρώµης (Ρωµαία ή Καισάρεια).7/9 Το πεταλοειδές βόρειο τµήµα του σταδίου (σφενδόνη) είναι κατασκευασµένο από τοπικό ασβεστόλιθο, περιβάλλεται από στοές µε δωρικούς κίονες και περιλαµβάνει 19 σειρές λίθινων καθισµάτων (εδώλια) για 8.000 έως 10.000 θεατές και. Στο νότιο τµήµα του σταδίου παρέµενε το διαµορφωµένο πρανές του ορύγµατος χωρίς καθίσµατα.. Ο στίβος του σταδίου έχει µήκος περίπου 180 m.Οι στοές µε δωρικούς κίονες δωρικές που περιβάλλουν το στάδιο.Κατά την ύστερη Ρωµαίκη περίοδο προστέθηκε στο νότιο µέρος καµπύλος τοίχος. Τότε ο στίβος µετατράπηκε σε ελλειψοειδή αρένα για µονοµαχίες και θηριοµαχίες (τέλη 3ου και 4ος αιώνας µ. Χ.). Ενα χαµηλό στηθαίο και µεταλλικό κιγκλίδωµα έφραζαν το κάτω διάζωµα του πετάλου, για να προστατεύονται οι θεατές από τα όπλα των µονοµάχων και τα άγρια θηρία.Αρχαίο στάδιο Ρόδου8/9 Το αρχαίο Στάδιο περιτριγυρισµένο από δέντρα.Η αρχική κατασκευή του σταδίου της Ρόδου έγινε τον 4ο αιώνα π.Χ.. Το στάδιο ανακατασκευάσθηκε το 227 π.Χ. µετά τον µεγάλο σεισµό, ενώ νεώτερες επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν τον 2ο αιώνα µ.Χ. κατά την Ρωµαϊκή περίοδο. Σήµερα στο στάδιο διατηρούνται σχεδόν ακέραια τα λίθινα εδώλια, µετά τις εργασίες αποκατάστασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι διαστάσεις του Στάδιου είναι 210 x 35 m.ΠΗΓΕΣ http://el.wikipedia.org http://www.golden-greece.gr http://www.lhepka.gr/ http://odysseus.culture.gr9/9
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.