Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Η ασφάλεια του μεγάλου αυτού φράγματος έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία και πολλές συζητήσεις. Πάντως η Διεθνής Τράπεζα δεν ανησυχεί ιδιαίτερα και έχει δρομολογήσει έργα επισκευών/αποκατάστασης προϋπολογισμού $294 εκατομ.

Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
23 Σεπτεμβρίου 2016

Είναι εξαιρετικά κατατοπιστικό το παρόν και κατά τη γνώμη μου και πολύ ωφέλιμο για τους συναδέλφους, αφού δεν υπάρχουν βιβλία που συγκεντρώνουν τεχνολογικά ζητήματα, αλλά και προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα έργα.

Η ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα αυτά και τους τρόπους αντιμετωπίσεώς τους διευρύνουν το ορίζοντα των μηχανικών και προσφέρουν τεχνογνωσία, που όσο και αν ευρίσκεται μακριά από την ειδίκευση τους, τους ανοίγει δρόμους για δημιουργικές σκέψεις στην αντιμετώπιση ζητημάτων του αντικειμένου με το οποίο απασχολούνται.

Εν προκειμένω θα περιμένω να δω τον κ. Αναγνωστόπουλο, να μας ανεβάζει και τα σχετικά με την κατάρρευση του φράγματος Malpasset στην Γαλλία το 1959 που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν 423 άτομα, όπως επισημαίνει στο σημείωμα του.

Ο υπογράφων δεν είναι από εκείνους που πρεσβεύουν ότι "το βάθος των γνώσεων ζημιεί το πλάτος αυτών", αλλά εξ εκείνων που νομίζουν ότι "το βάθος των γνώσεων ωφελείται από το πλάτος αυτών" και πιστεύει ότι και ο ίδιος ωφελήθηκε από αυτό τον προσανατολισμό του.

Νομίζω δε ότι δεν είναι εκ περισσού η ενταύθα παράθεση μιας παρέμβασής μου, που έχει γίνει για ένα καθαρώς υδραυλικό ζήτημα, από ένα μηχανικό, που ποτέ δεν είχε ως αντικείμενο του τα υδραυλικά έργα.

10.2.2015
Αγαπητέ Λάζαρε,

Η μέση παροχή του Καλαμά είναι περί τα 10,50 m3/s, ίδια παροχή έχει και ο Μόρνος, η πλημμυρική παροχή του οποίου ανέρχεται στα 1.300 m3/s. Θα μπορούσαμε λοιπόν, σε πρώτη προσέγγιση, να δεχθούμε ότι και η πλημμυρική παροχή του Καλαμά δεν υπερβαίνει την ανωτέρω.

Αυτό συνεπάγεται ότι εφόσον τα θυροφράγματα του φράγματος παραμείνουν ανοικτά, δεν θα υφίσταται ζήτημα πλημμύρας ανάντη του φράγματος. Άλλωστε και τα αποτελέσματα από την πειραματική έρευνα του υδραυλικού μοντέλου της λειτουργίας του υπερχειλιστού του φράγματος, απέδειξαν ως ασφαλή την λειτουργία της λεκάνης ηρεμίας για παροχή έως 2.000 m3/s. Κατά συνέπεια η δυνατότητα παροχέτευσης του συστήματος της υπερχείλισης (φράγμα-θυροφράγματα) μπορεί να παροχετεύει ασφαλώς πολύ μεγαλύτερη πλημμυρική παροχή από τις αναμενόμενες.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ζήτημα, που δημιουργεί η υπερύψωση της στάθμης του ποταμού ανάντη του φράγματος, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για νέες καταρρεύσεις των πλαγιών των βουνών στην περιοχή του φράγματος και ο τεράστιος κίνδυνος για την αντοχή αυτού του ίδιου του φράγματος, και των συνεπειών της (υπενθυμίζω την κατάρρευση του φράγματος Βιαγιόντ στην Ιταλία).

Είναι ένας σημαντικός πρόσθετος λόγος για τον άνοιγμα των θυροφραγμάτων μετά την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Κάθε αντίρρηση για το άνοιγμα αυτό δεν είναι συνεπώς εσφαλμένη, αλλά είναι επικίνδυνη.

Η ημερομηνία δε κατά την οποία μπορούν και πρέπει να κλείσουν τα θυροφράγματα προδήλως, αναφέρεται και καθορίζεται στη μελέτη του φράγματος και στις οδηγίες λειτουργίας του.

Σε ότι αφορά τη μείωση της διατομής του ποταμού λόγω της κατολίσθησης που έχει συμβεί ανάντη του φράγματος , πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας ότι το άνοιγμα των θυροφραγμάτων , θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας ροής του ποταμού και συνεπώς και της συρτικής δύναμης, που θα συμβάλλουν και πιθανώς και θα συμπαρασύρουν τους όγκους της κατολίσθησης. Εκτός αυτού είναι δυνατόν να ανασκαφτούν ή να ανατιναχθούν προοδευτικά οι όγκοι της κατολίσθησης, σε ποσότητες που να παρασύρονται από την ροή, ώστε να αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος η παλαιά διατομή του Ποταμού.

Προς τούτο πρέπει και μπορεί να ανατεθεί μια υδρολογική μελέτη - μικρής δαπάνης και περιορισμένου εύρους-, που θα λάβει υπ΄ όψιν και τις μετρήσεις των παροχών του ποταμού και τα βροχομετρικά στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα από την κατασκευή του φράγματος έως σήμερα (1962-2014 = 46 χρόνια), που είναι πολύ περισσότερα και πιο αξιόπιστα από όσα υπήρχαν κατά τη σύνταξη της μελέτη του φράγματος, για να ερευνήσει αφ΄ ενός τα αίτια των πλημμυρών της ανάντη του φράγματος πεδιάδος της Βρυσέλας και να προτείνει τον τρόπο διαχείρισης του φράγματος, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ανωτέρω απόψεις μου και αφ΄ ετέρου να απαντήσει στα ερωτήματα και τους ενδοιασμούς των υπευθύνων της Διοικήσεως, που επί χρόνια δεν έχουν ενσκήψει με την ενδεδειγμένη επιμέλεια και υπευθυνότητα στο ζήτημα, ταλαιπωρώντας και ζημιώνοντας του κατοίκους της πεδιάδων που χωρίς λόγο πλημμυρίζουν.

Δεν πρέπει να σου διαφεύγει, βεβαία, ότι, η κατάσταση αυτή δημιουργεί και την άποψη περί παραχωμένων γνώσεων των Ελλήνων μηχανικών της εποχής συντάξεως της μελέτης, που στην πλειονότητα τους όχι μόνο δεν την αξίζουν, αλλά αντιθέτως ήταν εκ των αρίστων του είδους και ότι μας εκθέτει ως μηχανικούς το γεγονός ότι περιοχές που πριν από την κατασκευή του φράγματος δεν πλημμύριζαν πότε, να πλημμυρίζουν μετά την κατασκευή του.

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως υφίστανται από την Εταιρεία της Μονάδος Ηλεκτροπαραγωγής, λόγω της απώλειας ισχύος, την οποία θα προκαλέσει το άνοιγμα των θυροφραγμάτων αμέσως μετά τη λήξη της καλλιεργητικές περιόδου και μέχρι την έναρξη αυτής -όπως προβλέπεται από την μελέτη κατασκευής του φράγματος ως φράγμα υπερυψώσεως στάθμης και όχι αποθηκεύσεως-, σου υπενθυμίζω τις διατάξεις περί προσυμβατικού σφάλματος κατά τις σχετικές συζητήσεις για τις ευθύνες του δεσπόζοντα σε γνώσεις κατά αυτές, που προδήλως βαρύνουν την συμβαλλόμενη εταιρεία, εάν και εφ' όσον στην σύμβαση υφίσταται ρήτρα περί απαγορεύσεως του ανοίγματος των θυροφραγμάτων. Στοιχείο το οποίο, εφ' όσον υφίσταται, αποτελεί απιστία κατά του δημοσίου με ηθικό αυτουργό τη συμβαλλόμενη εταιρεία και σκοπό παράνομο κέρδος και πρόκληση ιδιαίτερης οικονομικής ζημίας σε άτομα, με ιδιαίτερα επιβαρυντικό το στοιχείο ότι, αυτά αδυνατούν αφ΄ ενός να αντιληφθούν και να αποδείξουν τα αίτια της ζημίας τους, αφ΄ ετέρου δε αδυνατούν να προσφύγουν για την αποζημίωση τους. Για μια ζημιά η οποία είναι βαρύτερη από ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται, διότι δεν τους μειώνει την περιουσία, αλλά τους υποχρεώνει σε εξορία από τις πατρογονικές εστίες τους, αφού δεν τους ζημιώνει οικονομικά, αλλά τους εξαφανίζει το αντικείμενο της εργασίας τους και επομένως τους αποστερεί την εργασία.

Είναι άλλο πράγμα να απαλλοτριώνεις ένα μέρος της γεωργικής περιουσίας μιας οικογένειας, όταν το υπόλοιπο επιτρέπει την πλήρη απασχόληση της, η οποία της παρέχει τα προς το ζειν και άλλο να προβαίνεις στην πλήρη απαλλοτρίωσή της, που πρωτίστως τους αφαιρεί την εργασία, και κατ' ουσία τους εξαθλιώνει.

Πράγμα το οποίο αμφιβάλω κατά πόσον περιλαμβάνεται στη σύμβαση, χωρίς βέβαια να το αποκλείω, αναλογιζόμενος την εσχάτη στάθμη και εξαχρείωση της Πολιτικής και της Διοικήσεως της Χώρας, παρά τις τεράστιες και αυταπόδεικτες ποινικές και αστικές ευθύνες που συνεπάγεται αυτό, πού αν η εταιρεία επισείει κάτι τέτοιο, ψαρεύει σε θολά νερά, προκειμένου να κερδίζει περισσότερα από ότι δικαιούται για όσο διάστημα διατηρούνται τα θυροφράγματα κλειστά.

Και είναι πολλά τα λεφτά, αφού εκμεταλλεύεται τεράστια υδατική παροχή με μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά, από εκείνη που της έχει "παραχωρηθεί", κατά 7,50 μέτρα, που δεν της ανήκει (όσο δηλ. το ύψος των θυροφραγμάτων χωρίς συνυπολογισμό του ύψους υπερυψώσεως της στάθμης λόγω της προκαλούμενης πλημμύρας).

Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τον έλεγχο της σχετικής συμβάσεως, αγνοήστε την.

Τέλος το γεγονός και μόνον ότι υφίσταται κατάντη του φράγματος πλημμυρίζουσα ζώνη 10.000 στρεμμάτων, υποδεικνύει την τεράστια παροχετευτικότητα του συνδυασμού θυροφραγμάτων-υπερχείλισης του ιδίου του φράγματος, και αποδεικνύει το διαχρονικό σφάλμα της διατηρήσεως κλειστών των θυροφραγμάτων και της ανατροπής της λειτουργίας του φράγματος, να πλημμυρίζει ανάντη αντί κατάντη !

Πλημμύρα η οποία ούτως η άλλως αποκλείεται λόγω ανατροπής των προβλέψεων της μελέτης περί της ταχύτητας της ροής στην νέα κοίτη του ποταμού, η υπέρβαση της οποίας έχει "σκάψει" την στάθμη του πολύ κάτωθεν της δημιουργηθείσης, γεγονός που αποτρέπει την κατάκλυση της ζώνης πλημμύρας (που από την έναρξη λειτουργίας του, το 1963 και μέχρι σήμερα, πότε δεν χρειάστηκε να χρησιμεύσει για την παροχέτευση υδάτων του ποταμού), ώστε να μην υπάρξουν ενδοιασμοί περί μεταφοράς της καταστροφής από τα ανάντη στα κατάντη !

Αυτό ακριβώς το γεγονός συνεπάγεται και την ανάγκη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο σύνολο της Πλημμυρίζουσας Ζώνης, που θα αποτελέσει ένα κοινωνικό έργο στην περιοχή, αλλά θα ενισχύσει την Εθνική Οικονομία, με την παραγωγή των εσπεριδοειδών στα οποία είναι προσανατολισμένο το σύνολο των πεδιάδων του Καλαμά.

Έργο που ήδη έπρεπε να έχει κατασκευαστεί !

Εν αναμονή ενεργειών σου, για την διακήρυξη της σχετικής μελέτης, την οποία και ως τέως Διευθυντής ΤΥΝΘ. μπορείς και πρέπει να επιβάλλεις.

Δημήτριος Κοτσώνης


dimitrioskotsonis40@gmail.com

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.