Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΑΠΕ

Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΑΠΕ
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 43)

Παρουσίαση του κ. Ι. Π. Στεφανάκου, Δρ. Πολ.Μηχ., Λέκτορα ΕΜΠ

Το Εγχειρίδιο Κατάρτισης στις ΑΠΕ αναπτύχθηκε από τα μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου με τον τίτλο "ENergy Efficiency and Renewables - SUPporting Policies in Local level for energY" (αντίστοιχος Ελληνικός: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Υποστήριξη των Ενεργειακών Πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο») - ENER SUPPLY, το οποίο υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE).

Παρουσίαση της κ. Γιούλας Τσικνάκου, Πολ. Μηχ. σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου stoRE

Το πάρκο θα διαθέτει 143 ανεμογεννήτριες με ύψος ιστού 200 m, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,0 GW!