Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
Τεχνολογία σκυροδέματος

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία σκυροδέματος
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 118)

Βάσει του Συμφώνου αυτού οι εμπλεκόμενοι δεσμεύονται να συνεργασθούν ώστε ο ευρύτερος κλάδος του σκυροδέματος να μειώσει τις εκπομπές CO2 και να προάγει την κυκλικότητα και το φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο ως συνεισφορές για μια περισσότερο βιώσιμη κοινωνία και οικονομία στις Κάτω Χώρες.

Μια ιστορική αναδρομη των εξελίξεων που διαμόρφωσαν βαθμιαία την σύγχονη τεχνολογία του σκυροδέματος (συλλογή χαρακτηριστικών εικόνων με σχετικές επεξηγήσεις)

Συνοπτική παραουσίαση υπό μορφή πίνακα των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των κατασκευών από σκυρόδεμα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα (επικαιροποίηση και συμπλήρωση παλαιότερης ανάρτησης)

25.000 είδη σκυροδεμάτων!!
ΣυντάκτηςΜαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση20 Ιουνίου 2018

Μεταβάλλοντας τις αναλογίες, το μέγεθος και το είδος των αδρανών, τις ποσότητες νερού και τσιμέντου, τον τύπο τσιμέντου και τις αναλογίες προσθέτων/προσμίκτων, προκύπτει μια πραγματικά τεράστια ποικιλία συνθέσεων σκυροδέματος!