Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
Τεχνολογία σκυροδέματος

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία σκυροδέματος
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 118)

Ερωτήσεις & Απαντήσεις επί θεμάτων εφαρμογής επιστρώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία τους έναντι της ενανθράκωσης, με υπολογιστικά παραδείγματα και σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού και κανονιστικού υποβάθρου.

Η θεωρητική βάση των υπολογισμών και τα αναλυτικά παραδείγματα που ακολουθούν, σκιαγραφούν την απλή αλλά και αξιόπιστη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε ώστε να διασφαλίσουμε, από εδώ και στο εξής, ότι:

Οι κατασκευές από ΟΣ δεν θα παρουσιάσουν ενεργό διάβρωση λόγω ενανθράκωσης, ακόμα και μετά από 100 χρόνια !

Κατ' αρχήν, οι όροι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής (HSC, high strength concrete) και σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων (HPC, high performance concrete) δεν είναι συνώνυμοι!

Τα δάπεδα των περισσοτέρων κτιρίων είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, οπότε με την κατάλληλη επεξεργασία τους μπορεί να προκύψει τελική επιφάνεια υψηλής ποιότητας και αισθητικής χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επίστρωση (εξοικονόμηση υλικών και ενεργείας, αποφυγή έκλυσης CO2). Πρόκειται δηλαδή για μια "πράσινη λύση".