Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
Τεχνολογία σκυροδέματος

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία σκυροδέματος
Περιεχόμενα (33 έως 37 από 118)

Αυτό το ειδικής συνθέσεως σκυρόδεμα δίνει νέες δυνατότητες στα προβλήματα αποστράγγισης του νερού και χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς.

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος i.idro DRAIN της εταιρείας ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ του Ομίλου Italcementi

Σειρά άρθρων για την ενανθράκωση του σκυροδέματος σε ενιαίο κείμενο (136 σελ). Εχει αναρτηθεί και σε μορφή FLIP (φυλλομετρούμενο περιοδικό) στην διεύθυνση http://bit.ly/1PiZHcj

Η Τ.Ο. 6 έχει ως αντικείμενο την προσβολή του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή/και δράσης χλωριόντων

Βασικά θέματα της τεχνολογίας του σκυροδέματος με σκίτσα και οπόδοση των όρων και στην Αγγλική.

Την παρουσίαση μπορείτε να δείτε και σε μορφή flip (φυλλομετρούμενο τεύχος) στην διευθυνση: http://bit.ly/1MfoVZi