Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
Τεχνολογία σκυροδέματος

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία σκυροδέματος
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 118)

Πρόσφατη απόφαση ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, άμεσης εκτέλεσης, η οποία έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Βασικά θέματα των κατασκευών από σκυρόδεμα που απαιτούν την δέουσα προσοχή υπό μορφή παραστατικών σκίτσων

Μπορείτε να τα δείτε και σε μορφή φυλλομετρούμενου τεύχους εδώ

Παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων υπό μορφή παραστατικών σκίτσων

Μπορείτε να τα δείτε και σε μορφή φυλλομετρούμενου τεύχους εδώ

Νέα σειρά σκίτσων για τα βασικά της τεχνολογίας του σκυροδέματος και της διαχείρισης της ποιότητας

Μπορείτε να τα δείτε και σε μορφή φυλλομετρούμενου τεύχους εδώ