Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατίθενται επιλεγμένα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς

Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 32)

Από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65, 28.3.2014

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβοϋλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - COM(2013) 453 final

Η μετάβαση σε μια δημόσια διοίκηση χωρίς χαρτί, ιδίως στη διασυνοριακή της διάσταση, αποτελεί σημαντικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.