Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023
Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (25)

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Προβολή άρθρων...
Θέματα Οδοποιίας
Περιεχόμενα (1 έως 5 από 56)

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της εταιρείας Norsk Hydro ASA / Pole Products (στην Ελληνική)

Οδικά τμήματα με ιδιαιτερότητες: επικίνδυνα, πολύπλοκα, γραφικά (photo album)

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδοστρωμάτων από Σκυρόδεμα (EUPAVE, European Concrete Paving Association) για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) οδοστρωμάτων από άσφαλτο και σκυρόδεμα, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14040 (κείμενο στην Αγγλική)

Με το νέο, πιστοποιημένο στηθαίο ασφαλείας Ν2 CHR W5, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ελληνική εταιρεία UNISTEEL, παρέχεται πλέον η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων ασφάλισης της οδού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ακόμη και στις δυσχερείς ορεινές χαράξεις, νέες και υφιστάμενες.

ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 14