Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 19)

Παρά το γεγονός ότι το θέμα της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος βρίσκεται στο προσκήνιο από την δεκαετία του 1970, σήμερα οι μηχανικοί οφείλουν να ανταποκριθούν σε δύο συναφείς αλλά διαφορετικής προσέγγισης κανονιστικές διατάξεις.

Το Πρότυπο EN 206-1 δίνει έμφαση στην ποιότητα του σκυροδέματος και το πάχος επικάλυψης του οπλισμού, ενώ το EN 1504 καθορίζει ειδικές και μετρήσιμες απαιτήσεις επιδόσεων.

Παρουσίαση της νέας τεχνολογίας προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με επικάλυψη από πλακίδια υπέρ-υψηλής αντίστασης (HECTs) στην ενανθράκωση και στην επίθεση απο χλωριόντα μέσω χρήσης πολυμερών κονιαμάτων με φωτο-εκκίνηση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - Προϊόντα και συστήματα για την επισκευή δομών από σκυρόδεμα
ΣυντάκτηςΔηλαβέρη Βιβή (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση27 Μαίου 2012
Τελευταία τροποποίηση07 Νοεμβρίου 2013

Σύντομη ανασκόπηση της σειράς Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 από την κ. Βιβή Δηλαβέρη, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, της Δ/νσης Marketing της BASF ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Εισαγωγή στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
ΣυντάκτηςΑναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση18 Μαρτίου 2012
Τελευταία τροποποίηση07 Νοεμβρίου 2013

Επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, προστασία και διαχείριση διάβρωσης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα