Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022
Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 39)

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ε. ΓΚΑΣΙΟ, Χημ. Μηχανικό και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1990 για τον για τον προσδιορισμό των διογκωτικών παραμέτρων του εδάφους η διερεύνηση των δυνατοτήτων η σταθεροποίησης με υδράσβεστο.

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Τεχνικό Γεωλόγο, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ, Τεχνικό Γεωλόγο, Λέκτορα A.Π.Θ., Σ. ΤΣΟΤΣΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ.και Θ. ΧΑΤΖΗΓΩΓΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ., παρουσιάζεται η επίδραση του τσιμέντου σε διάφορα είδη εδάφους ήτοι άμμο, μπεντονίτη, καολινίτη καθώς και σε μίγματα αυτών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης μήκους 6 km περίπου, παρουσιάστηκε κατά τις χειμερινές υγρές περιόδους ένας σημαντικός αριθμός μακροχρόνιων αστοχιών, σε πρανή ορυγμάτων. Την αντιμετώπιση των παραπάνω κατολισθητικών φαινομένων ανέλαβε το ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους Μηχανικούς του ΚΕΔΕ κ.κ. X. Γιάνναρο, Μ. Παχάκη και Ι. Χριστοδουλιά και παρουσιάσθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992), αναλύεται ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται αρκετά συχνά στα έργα οδοποιίας.

Ερευνητική εργασία των κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ Ι, Γεωλόγου, MSc.Eng., ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ Θ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ, ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ Β., Γεωλόγου, MSc.Eng., Λέκτορα Α.Π.Θ., ΤΣΟΤΣΟΥ Σ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ.

Στην εργασία αυτή, μέρος μιας ευρύτερης διερεύνησης, που αφορά τη μελέτη των διογκούμενων εδαφών στην Ελλάδα, συσχετίζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της διογκούμενης αργίλου στην περιοχή Δράμεσι (όριο υδαρότητας, δείκτης πλαστικότητας, ποσοστό κολλοειδών αργίλου, φυσική υγρασία, γραμμική συρρίκνωση, ελεύθερη διόγκωση, όριο συρρίκνωσης, δείκτης συνεκτικότητας και τάση διόγκωσης).