Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023
Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Πρότυπα, εγκύκλιοι
Περιεχόμενα (1 έως 5 από 34)

Πληροφορίες για τις ελάχιστες επιδόσεις που προβλέπονται από τα σχετικά Πρότυπα ΕΝ, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στην δήλωση επιδόσεων του παραγωγού (DoP).

Επισυνάπτεται το φύλλο C 76 / 10-03-2017 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική (ο κατάλογος αρχίζει από την σελ. 12)

Επισυνάπτεται το φύλλο C 259 / 08-08-2014 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΓΓΔΕ αρ. πρωτ. Δ17α/338/4/ΦΝ 433.3/2-12-2013. Τα κείμενα διατίθενται για download σε μορφή .doc και .pdf στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ):

http://www.eaadhsy.gr/index.php/protypa

ΈναρξηΠροηγούμενο123456789ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 9