Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροδόπουλος Χρήστος (MSc in Materials Science, Nottingham University - PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University)

Ροδόπουλος Χρήστος (MSc in Materials Science, Nottingham University - PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University)

Dipl-Ing, Patras University

MSc in Materials Science, Nottingham University

PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University

Author of 124 peer-review papers, Author of 4 books in fracture mechanics and fatigue.

Editor in Chief of the International Journal of Structural Integrity

CENg in UK, Eur-Ing,

Member of ASME, IMEchE, ACI, NACE, ESIS, FEASI, ICRI

Δημοσιεύσεις (31 έως 41 από 70)

Όλοι, βέβαια, θυμούνται την Αρχή των Συγκοινωνούντων Δοχείων! Ευτυχώς όμως, για τα δένδρα, και δυστυχώς , για τις κατασκευές, όταν η διάμετρος του σωλήνα γίνεται εξαιρετικά μικρή, η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων παύει να ισχύει!

Σειρά αναρτηθέντων άρθρων για την αντιμετώπιση της ενανθράκωση του σκυροδέματος σε ενιαίο κείμενο (52 σελ).

Το κείμενο μπορείτε να το δείτε και σε μορφή FLIP (φυλλομετρούμενο περιοδικό) στην διεύθυνση http://bit.ly/22zkQFA


Ερωτήσεις & Απαντήσεις επί θεμάτων εφαρμογής επιστρώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία τους έναντι της ενανθράκωσης, με υπολογιστικά παραδείγματα και σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού και κανονιστικού υποβάθρου.

Η θεωρητική βάση των υπολογισμών και τα αναλυτικά παραδείγματα που ακολουθούν, σκιαγραφούν την απλή αλλά και αξιόπιστη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε ώστε να διασφαλίσουμε, από εδώ και στο εξής, ότι:

Οι κατασκευές από ΟΣ δεν θα παρουσιάσουν ενεργό διάβρωση λόγω ενανθράκωσης, ακόμα και μετά από 100 χρόνια !

Σειρά άρθρων για την ενανθράκωση του σκυροδέματος σε ενιαίο κείμενο (136 σελ). Εχει αναρτηθεί και σε μορφή FLIP (φυλλομετρούμενο περιοδικό) στην διεύθυνση http://bit.ly/1PiZHcj

Η πλάκα … "της πλάκας" - Μέρος Β2
Ανάρτηση02 Οκτωβρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση03 Οκτωβρίου 2015

Η σειρά αυτή των άρθρων συνεχίζεται με θέματα που αφορούν την υγροσκοπικότητα των υλικών και τις επιπτώσεις της στις κατασκευές. Η ενότητα αυτή ασχολείται με θέματα υγροποίησης των υδρατμών.

Τις προηγούμενες ενότητες μπορείτε να δείτε στα links:

Η πλάκα ... "της πλάκας" - Μέρος Β1

Η πλάκα ... "της πλάκας" - Μέρος A


Η πλάκα … "της πλάκας" - Μέρος Β1
Ανάρτηση16 Σεπτεμβρίου 2015

Η σειρά αυτή των άρθρων συνεχίζεται με θέματα που αφορούν την υγροσκοπικότητα των υλικών και τις επιπτώσεις της στις κατασκευές.

Η πλάκα … "της πλάκας" - Μέρος Α
Ανάρτηση09 Σεπτεμβρίου 2015

Η σειρα αυτή των άρθρων ασχολείται με τις εκτεθειμένες πλάκες οροφής από σκυρόδεμα, αυτές που έχουν παρατηθεί στην μοίρα τους μαζί με τις αναμονές, μέχρι να γίνει το θαύμα του τζόκερ, να πεθάνει κανένας θείος στην Αμερική ή να βρεθεί κανένα ΕΣΠΑ που να καλύπτει το 100% του κόστους ...