Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΜΕ από το 1986 μέχρι το 1993.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ από το 1991 μέχρι το 1994.

Γενικός Διευθυντής στην Δημόσια Επιχείρηση Ανεγέρσεως Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ) από το 1989 μέχρι το 1994.

Επί κεφαλής της Υπηρεσίας κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από 1997 μέχρι 2001

Τεχνικός Σύμβουλος στις εργασίες κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης από 12/2004 μέχρι 05/2006.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών (ΙΟΚ) από ΙΑΝ. 2006 μέχρι ΑΥΓ. 2010.

Συμμετοχή σε επιτροπές ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ. Βασικός ομιλητής σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων. Συγγραφέας τεχνικών κειμένων και άρθρων.

Δημοσιεύσεις (91 έως 101 από 141)

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον υπεργολάβο.

Εργαστήρια ελέγχου δοκιμίων σκυροδέματος - Η σχέση τους με τον χρήστη
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση09 Αυγούστου 2011

Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται το πραγματικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, αυτό που δεν τον εφησυχάζει έναντι πιθανού κινδύνου, αλλά και δεν τον αδικεί απέναντι στην επίβλεψη, ως προς την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Προτάσεις διαδικασιών που θα μειώνουν τον κίνδυνο αυθαιρεσιών.

Η απαίτηση για πιστοποιημένους τεχνίτες θα αυξάνεται συνεχώς, όσο θα αυξάνονται η κυκλοφορία και η υποχρέωση τηρήσεως των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κανονισμών, και θα γίνει «εκ των εξ ων ουκ άνευ» όταν επιβληθεί η ασφάλιση των έργων. Θα αυξάνεται επίσης όσο θα μεγαλώνουν οι απαιτήσεις ποιότητας, τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά έργα, ιδίως όταν θα αρχίσει να λειτουργεί ο έλεγχος της αγοράς.

Οδηγίες για την σύνταξη των Ιδιωτικών Συμφωνητικών με εργολάβους και υπεργολάβους
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση09 Αυγούστου 2011

Ο μηχανικός είναι πολύ συχνά υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου,  να καταχωρίσει τη συμφωνία δύο συναλλασσομένων σε ένα κείμενο, έτσι ώστε να καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, και να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, με τρόπο σαφή και πλήρη, που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει τις παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει τις παράλογες απαιτήσεις.

Oι Χάλυβες και ο .... χάλυβας. Τότε και σήμερα.
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση09 Αυγούστου 2011

Σύνδεση της μυθολογίας και τα αρχαίας Ιστορίας με τον Αισχύλο και το σήμερα. Οι ασχολούμενοι σήμερα με τον χάλυβα είναι οι κληρονόμοι της δουλειάς - περιουσίας των αρχαίων Χαλύβων και οι διάδοχοί τους στην κατεργασία του, αν και είναι πια περισσότερο «σιδηρόφρονες» παρά «σιδηροτέκτονες».    

Είναι σωστή η έκφραση «κάνω την πάπια» (ή ποιούμαι την νήσσαν);
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση09 Αυγούστου 2011

Διάβασέ το και μην κάνεις την πάπια!

Ου φροντίς Ιπποκλείδη
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση07 Αυγούστου 2011

Η ιστορία ενός ανυποχώρητου Αθηναίου νέου. Αλλά και στοιχεία από τη γενεαλογία του Περικλή         

Κακού  Κόρακος, κακόν ωόν
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση07 Αυγούστου 2011

Μ’ ότι δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις

Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση07 Αυγούστου 2011

Μη δίνεις σημασία στις κακολογίες και την κακή συμπεριφορά των ασήμαντων και χυδαίων

Η ιστορία του Πολυκράτη
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση07 Αυγούστου 2011

Η πολύ μεγάλη τύχη προκαλεί τον φθόνο των θεών