Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (111 έως 116 από 136)

Με τις διατάξεις του 4070/2012 νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), τροποποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επι πλέον εκείνων που αναφέρθηκαν στις εγκυκλίους υπ' αριθ.
11/2012, 14/2012 και 15/2012

13 Ιουνίου 2012: Κοινή ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)

Συμβολή στον υπό σύνταξη Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2012, όσον αφορά τις εν λόγω ενότητες.

Από τον κ. Δημοσθένη Τουλιάτο Πολ. Μηχανικό, Σύμβουλο ΣΑΤΕ

Το μετέωρο βήμα ενός εκσυγχρονισμού..

Με την κρίσιμη αυτή αθωωτική για τον κατηγορούμενο επιβλέποντα μηχανικό απόφαση του Εφετείου, η οποία εξεδόθη μετ’ αναίρεση, προσδιορίζονται με σαφήνεια ποιες είναι οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού για την υπόδειξη και επίβλεψη των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και κυρίως οριοθετούνται και διακρίνονται σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κυρίου-ιδιοκτήτη του έργου, αλλά και του εργολάβου και άρα εξειδικεύεται πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του έργου ή  εργολάβος και αποκλείεται η ευθύνη του μηχανικού.

Απόφαση 1322/2012 Εφετείου Αθηνών, πληρεξούσιος δικηγόρος κατηγορουμένου: Αθανάσιος Βαρλάμης