Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (126 έως 131 από 136)
Σχέδιο Συμφωνητικού Εργασιών Επιχρισμάτων
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση18 Αυγούστου 2011
Τελευταία τροποποίηση19 Σεπτεμβρίου 2011

.... πριν από τη σύνταξη ενός Συμφωνητικού για Επιχρίσματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, να έχουν σχεδιασθεί οι απαιτούμενες οικοδομικές λεπτομέρειες και να έχει διατυπωθεί από τον αρχιτέκτονα του έργου, με τον απλούστερο και σαφέστερο τρόπο, ο επιθυμητός τρόπος κατασκευής, ο οποίος θα παραγάγει την επιδιωκόμενη εμφάνιση ... 

Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού

Οι κ.κ. Συνάδελφοι παρακαλούνται να σχολιάσουν και να διατυπώσουν και τις δικές τους απόψεις!

Στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr, στην ενότητα Νομιμοποίηση αυθαιρέτων έχει αναρτηθεί το τελικό κείμενο του σ/ν, η εισηγητική έκθεση και διάφορα σχετικά κείμενα και σχόλια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Παρουσίαση των καινοτομιών που εισάγονται με τον νέο νόμο από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εργων, κ. Ιωάννη Οικονομίδη, Μηχ. Μηχ/κό ΜSc, σε ομιλία του στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Ασφαλτικών Μιγμάτων και Οδοστρωμάτων, που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη 1-3 Ιουνίου 2011.

Η διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου χρειάζεται την συνεργασία όλων. Σκοπός του θα είναι ή θεμελίωση μιας λογικής και ειλικρινούς σχέσεως μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που θα φέρει στο «προσήκον μέτρον» την αντίληψη ότι ο μηχανικός μπορεί, αν θέλει, να νικήσει κάθε σεισμό ή κάθε θεομηνία, και ότι αν ηττηθεί «κάτι ύποπτο συμβαίνει». Μια εσφαλμένη αντίληψη για την οποία συνεργάζονται η άγνοια και το συμφέρον ....