Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (26 έως 31 από 136)

Εγκύκλιος 18 της ΓΓΔΕ, 24 Σεπτεμβρίου 2014, ΑΔΑ Ω8ΘΛ1-ΤΘΥ

Με την εγκύκλιο αυτή διασαφηνίζονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] στα Ενιαία Τιμολόγια και δίδονται κατευθύνσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων εκσκαφών των έργων για την επί τόπου παραγωγή των απαιτουμένων αδρανών υλικών.

Τα πρώτα τεύχη θα διανεμηθούν δωρεάν σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών, με αποστολή mails που περιλαμβάνουν links για το κατέβασμα των ηλεκτρονικών αρχείων. Στην συνέχεια το περιοδικό θα διατίθεται σε όσους επιθυμούν, μέσω μικρής συνδρομής.

Επισυνάπτονται links για το κατέβασμα του 1ου και του 2ου τεύχους.

Τα πρώτα τεύχη θα διανεμηθούν δωρεάν σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών, με αποστολή mails που περιλαμβάνουν links για το κατέβασμα των ηλεκτρονικών αρχείων. Στην συνέχεια το περιοδικό θα διατίθεται σε όσους επιθυμούν, μέσω μικρής συνδρομής.

Επισυνάπτονται links για το κατέβασμα των τριών τευχών του περιοδικού σε μορφές PDF και FLIP.

Υποτίθεται ότι η Δ17 (Δ/νση Νομοθετικού ΥΠΥΜΕΔΙ) έχει προβεί από τις αρχές του έτους στη σύνταξη σχετικού σχεδίου για την κατάργηση των κάτω ορίων, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη προωθηθεί από τον Υπουργό, οπότε και παραπέμφθηκε η χώρα μας.

ΚΥΑ ΥΠΟΜΕΔΙ, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας, ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1457Β / 05-06-2014)