Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (31 έως 36 από 136)

Στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά, την ιστορική εξέλιξη και τα πρότυπα του εκτοξευομένου σκυροδέματος

Τα πρώτα τεύχη θα διανεμηθούν δωρεάν σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών, με αποστολή mails που περιλαμβάνουν links για το κατέβασμα των ηλεκτρονικών αρχείων. Στην συνέχεια το περιοδικό θα διατίθεται σε όσους επιθυμούν, μέσω μικρής συνδρομής.

Επισυνάπτονται links για το κατέβασμα του 1ου τεύχους.

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του ΥΠΑΝ και του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις."

ΦΕΚ 176 Β / 30-01-14

Το παρόν κείμενο της κ. Τ. Τραγανού, Αρχιτ. ΑΠΘ, αποτελεί τμήμα ερευνητικής μελέτης, που εκπονήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου του Κυότο της Ιαπωνίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή Kato Kunio, κατά το ακαδημαϊκό έτος Απρίλιος 1992 - Μάρτιος 1993.

Δημοσιεύθηκε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1994, Τόμ. 14, Τεύχ. 4