Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (36 έως 41 από 136)

ΚΥΑ οικ. 9875/2012 (Β΄ 465) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 57Β / 16-01-2014)

Θερμικά οικονομικά
Ανάρτηση28 Δεκεμβρίου 2013

Από τον κ. Απ. Ευθυμιάδη, Διπλ. Μ-Η Μηχ., Δρ. Μηχ., Μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ

Η θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις όπως τα ελαιόθερμα, οι ηλεκτρικές θερμάστρες και τα αερόθερμα μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, είναι πλέον ακριβότερη από την κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο ανά παραγόμενη μονάδα θερμότητας. Εάν όμως ληφθεί υπ' όψιν ότι με τα τοπικά συστήματα είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά η έκταση του θερμαινόμενου χώρου, τότε ακόμα και με τις τιμές του επιδοτούμενου πετρελαίου θέρμανσης, τα συστήματα αυτά καθίστανται οικονομικά και ανταγωνιστικά.

Η αδροποίηση υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων (retexturing) με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) βελτιώνει την μικροϋφή και την μακροϋφή των επιφανειών κυλίσεως και εξασφαλίζει βελτιωμένη αντιολισθηρότητα (skid resistance).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΓΓΔΕ αρ. πρωτ. Δ17α/338/4/ΦΝ 433.3/2-12-2013. Τα κείμενα διατίθενται για download σε μορφή .doc και .pdf στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ):

http://www.eaadhsy.gr/index.php/protypa