Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (41 έως 46 από 136)

Εκθεση του Οργανισμού Transportation for America για την κατάσταση των γεφυρών στις ΗΠΑ: 66.405 γέφυρες, το 1/9 των υπαρχουσών, εμφανίζουν προβλήματα δομικής ακεραιότητας, ωστόσο τις διαβαίνουν 260 εκατομμύρια οχήματα ημερησίως!

Ποιά είναι άραγε η τεχνική κατάσταση των Ελληνικών γεφυρών;

Κατευθυντήρια Οδηγία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με πλήρη ανάλυση των σχετικών όρων και διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός 305/2011 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2013.

Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να μπορούν να απαντήσουν τόσο στα 9 προαπαιτούμενα του ΚΤΧ αλλά και στις τρεις εκπλήξεις του Α μέρους του άρθρου.

Όλες οι λύσεις που προτείνονται βασίζονται στην λογική της προστασίας μέσω θυσιαζόμενων μέσων (Protection via Sacrificial Means). Με λίγα λόγια θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τους όρους μελλοντική καθαίρεση και ενσωμάτωση.

Η Ελλάδα έχει πολλά "μοναδικά" χαρακτηριστικά. Ενα απο αυτά θα πρέπει να είναι και ο αριθμός αναμονών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά 1000 κατοίκους. Δεν τις έχω μετρήσει είναι αλήθεια (πως θα μπορούσα άλλωστε;), αλλα εαν κάποιος μου έλεγε οτι ο λόγος μπορεί να είναι και πάνω απο την μονάδα και σίγουρα ο μεγαλύτερος σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα δίσταζα να τον πιστέψω.

Η αναζήτηση και επιλογή λύσεων για υφιστάμενες κατασκευές / αναμονές θα πρέπει διέπεται από μια σειρά ελέγχων. Παρότι οι έλεγχοι απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, σε πρώτη φάση και στην απλή ή βασική τους μορφή μπορούν να διανεργηθούν από την πλειονότητα των μηχανικών με χαμηλό κόστος.