Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022
Κατάλογος θεμάτων
Περιεχόμενα (46 έως 51 από 136)

Οι ρωγμές στις κατασκευές από σκυρόδεμα αποτελούν ένδειξη καταπόνησης, η οποία πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθούν επανειλημένες επεμβάσεις αποκατάστασης που σημαίνουν απώλεια χρόνου και χρήματος.

Στο άρθρο περιλαμβάνονται αρκετά links για περαιτέρω ενημέρωση σε αυτό το εκτενές και σύνθετο αντικείμενο. Το κείμενο είναι στην Αγγλική.

Προετοιμασία σκυροδετήσεως
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση24 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση05 Νοεμβρίου 2013

Μια συνολική θεωρηση των ενεργειών και της προετοιμασίας για την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέματος στο έργο που πρέπει να κάνει ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοταξιάρχης ή ο διευθύνων (manager) τις εργασίες.

Να τι μπορεί να συμβεί εάν δεχθούμε ότι τεχνολογία του σκυροδέματος τελειώνει με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1!  Ομως υπάρχουν και οι μεθοδολογίες του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, των οποίων η εφαρμογή  μπορεί να γλυτώσει τους μηχανικούς από αρκετές "κακοτοπιές".

Είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο επιβλέπων μηχανικός ότι, στο σύνολο των υποχρεώσεών του για την τήρηση της νομοθεσίας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουν γι' αυτόν ειδικό νομικό ενδιαφέρον, γιατί επιβάλλουν οι εντολές ή ενέργειες της επίβλεψης να είναι έγγραφες.

Οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης επέτυχαν ρεκόρ κύκλου εργασιών το οικονομικό έτος 2012, αλλά η κερδοφορία τους υποχώρησε στο χαμηλότερο ποσοστό της δεκαετίας.