Σύντομη παρουσίαση της μεθόδου Διαχείρισης έργων Κρίσιμης Αλυσίδας – Critical Chain

Σχετικά με τον/την συγγραφέα