Κατηγορία: Ιστορικά τεχνικά βιβλία – παλαιά τεχνικά άρθρα και έρευνες

Παρουσίαση φηφιοποιημένων παλαιών εκδόσεων που υπήρξαν ορόσημα στην επιστήμη του Μηχανικού και παλαιών άρθρων και ερευνών τεχνικού ενδιαφέροντος

Κατάλογος άρθρων

Δοκός επί ελαστικής βάσεως – Μέρος Β: δοκοί πεπερασμένου μήκους

Χειρόγραφες σημειώσεις του Θ. Βουδικλάρη για την στατική διερεύνηση δοκού εδραζόμενης επί ελαστικής βάσεως, από την προ υπολογιστών εποχή …

Για το Μέρος Α των σημειώσεων: ανάγνωση στο link: http://bit.ly/2WQatQ6 και download στο link: http://bit.ly/2YrGfn6

Δοκός επί ελαστικής βάσεως – Μέρος Α: απειρομήκεις και ημιαπειρομήκεις δοκοί

Χειρόγραφες σημειώσεις για την στατική διερεύνηση δοκού εδραζόμενης επί ελαστικής βάσεως, από την προ υπολογιστών εποχή …

Εργα Πολιτικού Μηχανικού Εργοστασίου Αζωτούχων Λιπασμάτων Πτολεμαϊδος

Τα πρωτοποριακά για την εποχή τους έργα (δεκαετία 1960) μελετήθηκαν από τον Δρ. Γεώργιο Γκρός, καθηγητή ΕΜΠ. Εργοταξιάρχης του έργου ήταν ο Θεράπων Ν. Μαρσέλλος (1914-2005), ένας από τους πιο επιφανείς Έλληνες κατασκευαστές Δημοσίων Εργων.

Αναδημοσίευση στοιχείων των μελετών από τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ του 1963.

Επιστολή του Ερνέστου Τσίλλερ … για την αποχέτευση των Αθηνών (δεκαετία 1870)

Τα έργα αποχέτευσης των πόλεων δεν είναι και τόσο παλιά ιστορία! Στην Αθήνα άρχισαν να κατασκευάζονται οι βασικές υποδομές μόλις το 1860 … Η επιστολή του Τσίλλερ στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (δεκαετία του 1870) είναι ενδεικτική των αντιλήψεων της εποχής εκείνης για τα βασικά αυτά έργα υποδομής

Αναλυτικός υπολογισμός ροπών αδρανείας

Χειρόγραφες σημειώσεις για τον αναλυτικό υπολογισμό των ροπών αδρανείας, από την προ υπολογιστών εποχή …

Περιλαμβάνεται πλήρης μαθηματική ανάλυση της διαδικασίας των υπολογισμών, με παραδείγματα εφαρμογών.

Η διάλεξη του Κωνστ. Καραθεοδωρή περί των καμπυλών του στυλοβάτου του Παρθενώνος και περί της αποστάσεως των κιόνων αυτού

Ο Κων. Καραθεοδωρή με την ανακοίνωσή του αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Αρχαιολογικής Eταιρείας της Ελλάδας το 1937, κατά τον εορτασμό για τα 100 χρόνια της, καταρρίπτει τη θεωρία των αρχαιολόγων Penrose και Stevens που ισχυρίζονταν ότι οι καμπύλες του Παρθενώνος είναι παραβολές.

Αγγέλου Γκίνη: Στατική των Οικοδομικών και Τεχνικών Εργων – ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ – Εκδοση 1902

To www.e-archimedes.gr παρουσιάζει το συλλεκτικής αξίας βιβλίο του Διευθυντή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών μέχρι το 1928 (τότε δεν υπήρχαν πρυτάνεις), ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός από το κτίριο επί της οδού Στουρνάρη που φέρει το όνομά του.

Το παλαιό στρέμμα, το βασιλικό στρέμμα και το μεγάλο στρέμμα

Λέγοντας στρέμμα, σήμερα εννοούμε 1000 m2. Ηταν όμως πάντοτε έτσι; Σε τί είδους στρέμμα αναφερόταν τα παλαιά συμβόλαια;

Ενα παλαιό άρθρο που ανακαλύψαμε στα Τεχνικά Χρονικά του 1977, γραμμένο από έναν παλιό Επιθεωρητή Δημοσίων Εργων, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά!

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ακόλουθα άρθρα περί μονάδων μέτρησης που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr :

Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ για το Μετρικό Σύστημα (SI)

Αρχαίες Ελληνικές μονάδες μέτρησης και αντιστοιχίες με τις σημερινές

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης (του κ. Μ. Κουτρούλη)

Τεχνικές Προδιαγραφές από τον … 4ο π.Χ. αιώνα

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα εργασία του καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Βαρουφάκη, που είχε δημοσιευθεί στα Τεχνικά Χρονικά του Φεβρουαρίου 1974, με αντικείμενο την μελέτη λίθινης επιγραφής που ανευρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας για την εκτίμηση των γνώσεων και της στάθμης του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού στον τομέα της τεχνικής. Το κείμενο είναι, βεβαίως, στην καθαρεύουσα.

Αγγέλου Γκίνη: Στατική των Οικοδομικών και Τεχνικών Εργων – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ – Εκδοση 1902

To www.e-archimedes.gr παρουσιάζει το συλλεκτικής αξίας βιβλίο του Διευθυντή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών μέχρι το 1928 (τότε δεν υπήρχαν πρυτάνεις), ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός από το κτίριο επί της οδού Στουρνάρη που φέρει το όνομά του.

Σελίδα 1 από 1