Κατηγορία: Quality Management – Διαχείριση Ποιότητας

Κατάλογος άρθρων

Διαχείριση και Έλεγχος Ποιότητας

Μια πρωτότυπη εισαγωγή στο πάντα επίκαιρο αυτό θέμα υπό μορφή σκίτσων

Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/2vNXQ0m

Τα βασικά για την Oλική Ποιότητα και την Διαχείρισή της (T.Q.M.)

Μια πρωτότυπη εισαγωγή στο πάντα επίκαιρο αυτό θέμα υπό μορφή σκίτσων

Μπορείτε να δείτε το τεύχος και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/2LYPpTi

Παράγω Ποιοτικά! Ποια skills και competencies χρειάζομαι;

Εισήγηση (σε ppt) του κ. Γιώργου Βλάχου, Αρχ. Μηχ. ΕΜΠ, MArch, μέλους Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), στην εσπερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2017 από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ποιότητας για την επίτευξη χρηματοοικονομικού οφέλους και τη βιωσιμότητα – Η προσέγγιση του ISO 10014

Εισήγηση (σε ppt) του κ. Βρασίδα – Ιωάννη Λεώπουλου, Καθηγητή ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην εσπερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε την 10η Νοεμβρίου 2016 από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Διαχείριση Θυμού (Σημειώσεις)

Σημειώσεις παρουσίασης του κ. Κων/νου Π. Μάλλιαρη, Πλωτάρχη (Ο) ΠΝ, στην εσπερίδα με θέμα “Διαχείρηση Θυμού”, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Μαϊου 2016 από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Διαχείριση Θυμού (ως στοιχείο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης) και Επιχειρηματική Επιτυχία

Παρουσίαση σε ppt της κ. Αναστασίας Αδάμ, Ψυχολόγου – Βιοχημικού, M.Sc., M.B.A στην εσπερίδα με θέμα “Διαχείρηση Θυμού”, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Μαϊου 2016 από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Διαχείριση Θυμού

Παρουσίαση σε ppt του κ. Κων/νου Π. Μάλλιαρη, Πλωτάρχη (Ο) ΠΝ, στην εσπερίδα με θέμα “Διαχείρηση Θυμού”, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Μαϊου 2016 από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Kαθορισμός και έλεγχος των δεικτών επίδοσης

Παρουσιάσεις των κ.κ. Αντώνη Ι. Σπανού, πιστοποιημένου εμπειρογνώμονα Αριστείας της ΕΕ, επικεφαλής αξιολογητή και εκπαιδευτή EFQM και Ειρηναίου Πετούμενου, Nestle Continuous Excellence Coordinator, LEAN-TPM, στην εσπερίδα με θέμα “Η Μέτρηση Απόδοσης και οι Κρίσιμοι Δείκτες Επίδοσης”, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το ΕΙΔΙΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών) και την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Η μεθοδολογία HAZOR

Παρουσίαση στην εσπερίδα με θέμα “Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Πρότυπα στηρίζουν Πρότυπα: ISO 31000, ISO 26000, Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM

Παρουσίαση του κ. Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη, Πολ. Μηχ., ΜΒΑ, Project Manager IPMA, Συμβούλου Αριστείας Οργανισμών και Έργων, Συντονιστή της Επιτροπής του ΕΛΟΤ για τα Πρότυπα της σειράς IS0 31000, στην εσπερίδα με θέμα “Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Σελίδα 1 από 4