Κατηγορία: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (FAQ)

Υποκατηγορίες

Videos από την εκτέλεση δοκιμών και την παραγωγή δομικών υλικών

Αριθμός άρθρων: 9

Σειρά εκπαιδευτικών videos για την εκτέλεση δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και την παραγωγή και τις εφαρμογές διαφόρων δoμικών υλικών. Οι αφηγήσεις είναι συνήθως στην Αγγλική (χωρίς υποτίτλους)

Βασικές τεχνολογικές γνώσεις σε σκίτσα του Νίκου Μαρσέλλου

Αριθμός άρθρων: 16

Σκίτσα και χειρόγραφες σημειώσεις σε μικρά 16σέλιδα τεύχη υπό μορφή FLIP (φυλλομετρούμενα τεύχη)

Διάφορα κατασκευαστικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 2

FAQs επί διαφόρων κατασκευαστικών θεμάτων

Θέματα νομικής φύσεως

Αριθμός άρθρων: 3

Ιδιότητες και χαρακτηριστικά του σκυροδέματος

Αριθμός άρθρων: 10

Φυσικές, μηχανικές και χημικές ιδιότητες του σκυροδέματος

Μάρμαρα, επιστρώσεις

Αριθμός άρθρων: 2

Επεξεργασία επιφανειών μαρμάρου και λοιπών επιστρώσεων

Μη τεχνικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 1

Χρήσιμες απαντήσεις σε διάφορες γενικού τύπου ερωτήσεις και απορίες

Ξύλινες κατασκευές

Αριθμός άρθρων: 6

Θέματα ξυλίνων κουφωμάτων, δαπέδων και φερουσών ή μη κατασκευών από ξύλο.

Παραγωγή, έλεγχοι ποιότητας και κατασκευές από σκυρόδεμα

Αριθμός άρθρων: 25

Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος

Κατάλογος συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων

Για ποιους λόγους η δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος στο έργο δείχνει χαμηλές αντοχές;

Η αξιοπιστία της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος που προκύπτει από την λήψη δοκιμίων νωπού σκυροδέματος και την θραύση τους στην συνέχεια εξαρτάται από την ακόλουθη σειρά βασικών απαιτήσεων: Η λήψη των δοκιμίων πρέπει να γίνεται «συμβατικά», δηλ. σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται με (6) δοκίμια από (6) διαφορετικές βαρέλες, και […]

Ποιες είναι οι συνέπειες της ταχείας εξάτμησης του νερού από το φρεσκοδιαστρωμένο σκυρόδεμα;

Η πιο συχνή αιτία ρηγμάτωσης του σκυροδέματος είναι η κακή συντήρηση (bad curing), όταν δηλαδή δεν λαμβάνονται μέτρα όσο είναι φρεσκο-διαστρωμένο σκυρόδεμα, ώστε να προστατευθεί από την εξάτμιση του νερού. Τέτοια μέτρα είναι: Η εφαρμογή μεμβράνης συντήρησης με ψεκασμό (curing membrane). Είτε, καλύτερα, η επικάλυψη της επιφανείας με υγρές λινάτσες (wet hessian burlap), που, εκτός […]

Επίβλεψη διάστρωσης σκυροδέματος σε μεσαίου μεγέθους έργο

Παρουσίαση των επί μέρους διαδικασιών με σκίτσα και παράθεση ορολογίας στην Ελληνική και Αγγλική

Μπορείτε να δείτε το booklet και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/1K1DIBO

Η ορολογία βασικών θεμάτων Τεχνολογίας Σκυροδέματος στην Αγγλική

Η ορολογία βασικών θεμάτων Τεχνολογίας Σκυροδέματος στην Αγγλική

Μπορείτε να δείτε το booklet και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/1e87I60

Σύνδεση πολλαπλών τζακιών σε κοινό καπναγωγό

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του καπναγωγού προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά μεταξύ εστίας και ακράιας άνω απόληξης, όπως και από τον όγκο του χώρου στον οποίο βρίσκεται το τζάκι, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ορθή διάσταση (ορθογωνική ή κυκλική) του κοινού καπναγωγού (βλπ. και πίνακα καθορισμού διαστάσεων). Τα τζάκια θα πρέπει να λειτουργούν όλα […]

Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια;

Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια; Οι κηλίδες που προέρχονται από λάδια είναι συνήθως δύσκολο να αφαιρεθούν, γιατί αντίθετα από άλλους ρύπους που περιορίζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος τα λάδια εισχωρούν βαθειά στην μάζα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεσή τους απαιτείται συνήθως η χρήση ενός δραστικού […]

Τεχνολογία άντλησης σκυροδέματος

Εκπαιδευτικό video της Αμερικανικής Ενωσης Αντλητού Σκυροδέματος (American Concrete Pumping Association)

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Puxt1c7GoDs

Ο κύκλος του σκυροδέματος βήμα προς βήμα με εικόνες

Παραγωγή ασφαλτοσκυροδεμάτων

Video από το Discovery Channel. Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=FI2JQ-bVNMw

Προσδιορισμός Ορίων Atterberg (LL και PL)

Εκπαιδευτικό video του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μιζούρι.

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=EcXJ961qjGA

Σελίδα 1 από 8