Κατηγορία: Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Κατάλογος άρθρων

Γεωτεχνικές ιδιότητες διογκουμένων εδαφών στην Ελλάδα – Ενεργές άργιλοι

Έρευνα πεδίου για τα χαρακτηριστικά των διογκουμένων αργίλων σε διάφορες περιοχές της χώρας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Τεχνητή Ψύξη Εδάφους (AGF)

Παρουσίαση των σχετικών μεθοδολογιών και παραδειγμάτων εφαρμογής

Ο ρόλος του εδάφους στους σεισμούς – Μέρος Β: Ο ρόλος του εδάφους στον σεισμό της Καλαμάτας της 13ης Σεπτεμβρίου 1986

Παλαιότερο άρθρο του κ. Γιώργου Γκαζέτα, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Τα δύο μέρη του άρθρου μπορείτε να κατεβάσετε ως ενιαίο αρχείο pdf από το link: http://bit.ly/2L6DAuJ

Η αέναη κινητικότητα του φλοιού της Γης

Τα αίτια και τα αποτελέσματα, με σειρά εντυπωσιακών εικόνων ρηγμάτων από όλον τον κόσμο

Γεωτεχνικές αστοχίες μαργών στην Ελλάδα

Η εργασία αφορά την διερεύνηση αστοχιών που έχουν αποδοθεί στην ιδιοσυστασία της Ελληνικής μάργας να αποσυντίθεται ή να ρευστοποιείται υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων. Έχει παρουσιασθεί στο 11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής που έλαβε χώρα στο Πόπεκ της Κροατίας τον Μάιο του 1988

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng. και Χρ. Γιάνναρος, Π-Μ, MSc Eng, του ΚΕΔΕ – Αρ. Σταματόπουλος, Π-Μ, PhD, C.E. της εταιρείας Kotzias-Stamatopoulos, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Σύγχρονες γεωτεχνικές μέθοδοι και εφαρμογές

Παρουσίαση τεχνικών και εξοπλισμού κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαφραγματικών τοίχων και εφαρμογών ανάμιξης εδάφους

Τεχνητή Ψύξη Εδάφους (AGF)

Παρουσίαση των σχετικών μεθοδολογιών και παραδειγμάτων εφαρμογής.

Σταθεροποίηση βαλτώδους έκτασης στην ΒΔ Ελλάδα με υδράσβεστο για την ανάκτηση γης

Η εργασία αφορά την εφαρμογή υδρασβέστου για την σταθεροποίηση της υπόβασης των αγροτικών οδών στον κάμπο της Λάμαρης στον Νομό Πρεβέζης. Έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Βανκούβερ του Καναδά.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ. – MSc Eng. Χ. Τσατσανίφος, Δρ. Πολ. Μηχ., Μ. Ζάκας Δρ. Πολ. Μηχ, και Α. Ντόβας (†), Γεωλόγος.

Αστοχίες ελαφρών κατασκευών λόγω διογκουμένου εδάφους

Η εργασία αφορά την διερεύνηση αστοχιών κατασκευών στον Ελληνικό χώρο λόγω ύπαρξης υπεδάφους ή χρήσης υλικών που περιέχουν διογκούμενες αργίλους. Έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Παρίσι.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng και Χρ. Γιάνναρος, Π-Μ, MSc Eng, του ΚΕΔΕ.

Σελίδα 1 από 4