Κατηγορία: Παλιά ενδιαφέροντα κανονιστικά κείμενα

Ιστορικό αρχείο παλαιών διατάξεων και κανονισμών. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεμα, τον αντισεισμικό σχεδιασμό κλπ

Κατάλογος άρθρων

Οδηγίες που είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις κατασκευές και επισκευές μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων

Παρουσίαση εν πολλοίς αγνώστων κανονιστικών κειμένων εκείνης της εποχής, που έχουν σχέση με τις αντισεισμικές κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργων Οδοποιίας του 1954

Ενα παλιό και δυσεύρετο κείμενο (πολυτονικό, εννοείται) που έχει αποτελέσει την βάση των πολυσέλιδων (και μή εισέτι τυποποιημένων και εναρμονισμένων προς τα διεθνή πρότυπα FIDIC κλπ) Συγγραφών Υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα Δημόσια Εργα.

Σκυροκονιάματα: Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή ΠΤΠ 504 / 1954

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Περί κυρώσεως της προτύπου προδιαγραφής “Αδρανή σκυροδεμάτων”, υπ’ αριθ. Δ.Τ. 691.52/1959

ΦΕΚ 253Α / 18-11-1959

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Περί Κανονισμών δια την μελέτην και εκτέλεσιν οικοδομικών έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος (1954)

Β.Δ.  18 – 2 -1954 (ΦΕΚ 160Α / 26-6-1954).

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Εργων (1959)

Β.Δ.  26/19 – 2 -1959 (ΦΕΚ 36Α / 26-2-1959).

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Περί του αντισεισμικού οικοδομικού κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου – Λουτρακίου

ΦΕΚ 375 Α / 29 ΟΚΤ 1931:  Με το από  2 ΟΚΤ 1931 ΠΔ καθορίζονται οι όροι δομήσεως και επισκευών στην σεισμόπληκτη περιοχή.

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Περί αντισεισμικού οικοδομικού κανονισμού Κορίνθου – Λουτρακίου

Προεδρικό Διάταγμα της 1ης Νοεμβρίου 1928 (ΦΕΚ Α 234 / 7 ΝΟΕ 1928)

Το www.e-archimedes.gr παρουσιάζει παλιές ιστορικές κανονιστικές διατάξεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε σταδιακά το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο.

Η εξέλιξη του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική εξέλιξη του Αντισεισμικού Κανονισμού και, σε μια ευρύτερη ασφαλώς αναφορά, την εξέλιξη των σχετικών γνώσεων στην Ελλάδα.

Τα σχετικά κανονιστικά κείμενα θα αναρτηθούν σταδιακά στο www.e-archimedes.gr στην ενότητα: Κανονιστικά κείμενα – τυποποίηση / Παλιά εδιαφέροντα κανονιστικά κείμενα

Κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσχέδιο του ΒΔ 1954

Οι αναγνώστες καλούνται να διατρέξουν το κείμενο αυτό (από το τεύχος 299, του Μαΐου του 1949, των Τεχνικών Χρονικών του ΤΕΕ) για να κάνουν μόνοι τους τις διαπιστώσεις τους, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, αλλά και να αναλογισθούν πόσο μεγάλη είναι η βελτίωση που επέφερε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, πόσο ψηλότερα βρισκόμαστε σήμερα.

Σελίδα 1 από 2