Κατηγορία: Θέματα ποιότητος έργων

Εργαστηριακές δοκιμές, εργαστήρια, πρότυπα δοκιμών, προγραμματα ποιότητος έργων, σήμανση CE

Κατάλογος άρθρων

Μέθοδοι δοκιμών και ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος και αδρανών

Παρουσίαση του κ. Αλέξανδρου Β. Τσιώλη, Διπλ.Μηχ.Μετ.-Μετ. Ε.Μ.Π., Τεχνικού Δ/ντή της Hellenplan ΕΠΕ

Η ύπαρξη Εργαστηρίων Δομικών Προϊόντων αρωγός στους Φορείς της Αγοράς

Παρουσίαση του κ. Ματθαίου Βλαχάκη, Μηχαν. Μηχ., Αν. Δ/ντή TUV HELLAS, Μέλους ΤΕΕ ΕΕΕ-ΥΠ, στην ημερίδα με θέμα: “Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος”, η οποία διοργανώθηκε από το ΤΕΕ και την HellasLab στις 30 Ιουνίου 2016.

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η νέα αναθεώρηση του Προτύπου ISO 9001:2015 είναι εδώ και φέρνει αρκετές αλλαγές, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ασχολούμενους με την ποιότητα!

Απόδοση στην Ελληνική άρθρου από το http://www.qualityinconstruction.com/

Η συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης στην παραγωγή των Τεχνικών Εργων

Ομιλία του κ. Γιάννη Οικονομίδη, Μηχανολόγου Μηχανικού, Διευθυντή Πιστοποίησης της TUV HELLAS και μέλους του ΔΣ της Hellas Cert, στο 1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Αθήνα, 18-19 ΔΕΚ 2014)

Videos από την εκτέλεση δοκιμών και την παραγωγή δομικών υλικών

Tο www.e-archimedes.gr έχει επιλέξει και παρουσιάζει μια πρώτη σειρά εκπαιδευτικών videos για την εκτέλεση δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και την παραγωγή και τις εφαρμογές διαφόρων δoμικών υλικών, για την περαιτέρω ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, πέραν των σχετικών άρθρων που αναρτώνται.

Κατάλογος Εργαστηρίων εποπτευόμενων από το ΚΕΔΕ

Πηγή: ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. /Γ.Γ.Γ.Ε. /ΓΔΠΔΕ /Δ14-Κ.Ε.Δ.Ε. / Τμήμα Ε — Κατάλογος Εποπτευομένων & Αδειοδοτημένων ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ 289 Β, 24-03-1998).

Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος με στοιχεία μέχρι 30 Μαϊου 2014

Απαιτήσεις σήμανσης CE των παραγομένων δομικών μεταλλικών κατασκευών

Αρθρο του κ. Ανδρέα Τζόγιου, Μηχαν. Μηχ/κού, BSc, MSc, CEng SenMIMechE, Μηχανικού Ποιότητας (WI), Σύμβουλου Ποιότητας και Σύμβουλου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Aπό την 1η Ιουλίου του 2014 καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση CE για όλες τις Παραγόμενες Δομικές Μεταλλικές Κατασκευές με βάση το Πρότυπο ΕΝ 1090 και στην Ελλάδα.

Επιθεώρηση και έλεγχος: Ορισμοί και έννοιες – Αρχές – Παραδείγματα εφαρμογής

Παρουσίαση του κ.  Νικ.  Δεπούντη, Μηχ. Μηχ/κού ΕΜΠ, Συμβούλου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητή ΕΣΥΔ.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 19011 για τα προγράμματα επιθεωρήσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και για τα προσόντα και την αξιολόγηση των επιθεωρητών.

Παρουσίαση της κ. Λένας Τζαβάρα, Πολ. Μηχ/κού, στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα “Διαχείριση Ποιότητας”, που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012.

Το COMMISSIONING στην Ελλάδα, μια πονεμένη ιστορία….

Παρουσίαση του κ.  Νικ.  Δεπούντη, Μηχ. Μηχ/κού ΕΜΠ, Συμβούλου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, μέλους της ΔΕ του ΕΙΔΥΠ της ΕΕΔΕ, στο περιοδικό EDGE της ΕΕΔΕ.

To Commissioning παρέχει τεκμηριωμένη επιβεβαίωση ότι τα συστήματα μιας εγκατάστασης λειτουργούν σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στη σύμβαση, ώστε να ικανοποιηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες του ιδιοκτήτη. Ποιος είναι όμως αυτός που εκπονεί και με βάση ποιες επιχειρησιακές ανάγκες τα συμβατικά έγγραφα;

Σελίδα 1 από 2