Κατηγορία: Ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων – ΚΕΝΑΚ

Κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ορθής πρακτικής και πληροφόρηση επί θεμάτων εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια

Κατάλογος άρθρων

Ενεργειακή Ανακαίνιση: Το ατού για μια νέα αρχή για την Ευρώπη

Τον κρίσιμο ρόλο της ανακαίνισης κτιρίων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, ενέργειας και συνοχής υπογραμμίζει εκθεση του Joint Research Centre της ΕΕ (JRC, https://ec.europa.eu/jrc/) με τίτλο “Energy Renovation: The Trump Card for the New Start for Europe”.

Ενα Κτίριο Μηδενικών Εκπομπών (ΖΕΒ), με ενεργειακό πλεόνασμα και για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο!

H Νορβηγική Αρχιτεκτονική εταιρεία Snøhetta είχε ενεργό συμμετοχή, σε συνεργασία με το Research Center on Zero Emission Buildings, στον σχεδιασμό και κατασκευή του ZEB Pilot House, βορείως του Οσλο. Το κτίριο αυτό δεν είναι απλώς ένα κτίριο Μηδενικών Εκπομπών, είναι ένα κτίριο “Θετικού Ισοζυγίου” (plus house), καθ’ όσον παράγει πλεόνασμα ενεργείας, αρκετό για να διανύσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο απόσταση 20.000 km!

Κτίρια Χαμηλής Καταναλώσεως Ενεργείας: Πιστοποιήσεις – Πιστοποιητικά Επιδόσεων – CΕ – Πράσινα Υλικά – Διατάξεις 305/2011, 31/2010, 27/2012, 244/2012

Παρουσίαση του κ. Παντελή Πατενιώτη, Διπλ. Μηχανικού Δημοσίων Έργων ΣΜΑ, Επιθεωρητή Συστημάτων ISO 9001 – OHSAS 18001 – ISO 14001, Επιθεωρητή FPC & προϊόντων κατά CE, CEC Technical Expert, στην διημερίδα του ΠΣΔΜΗ με θέμα “Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: νομοθεσία – χρηματοδότηση – προδιαγραφές – τεχνικές”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2014

Βέλτιστα επίπεδα ενεργειακών απαιτήσεων για νέα και ανακαινιζόμενα κτίρια

Παρουσίαση του κ. Απ. Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ. – Ηλεκ. Μηχ., Μέλους Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η, Ενεργειακού Συμβούλου ΠΟΜΙΔΑ/UIPI, στην διημερίδα του ΠΣΔΜΗ με θέμα “Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: νομοθεσία – χρηματοδότηση – προδιαγραφές – τεχνικές”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2014

Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας: το Γερμανικό πρότυπο PassivHaus

Παρουσίαση του κ. Νικ. Γαλάνη, Δρ. Μηχ/γου Μηχ, στην διημερίδα του ΠΣΔΜΗ με θέμα “Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: νομοθεσία – χρηματοδότηση – προδιαγραφές – τεχνικές”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2014

Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Της κ. Ευανθίας Μοστρού, Αρχιτέκτονος Μηχ/κού ΑΠΘ

Εχει ήδη γίνει ευρύτερα αποδεκτό ότι τα κτίρια πρέπει να απαιτούν την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας στην κατασκευή, την χρήση και την κατεδάφισή τους.

Παρουσίαση στοιχείων του ΥΠΕΚΑ για την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων της χώρας (10-01-13)

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε στις 10-01-13 το ΥΠΕΚΑ σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων που ελέγχθηκαν από επιθεωρητές για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα στα 3 κτίρια παρουσιάζουν ενεργειακή «τρύπα» αφού κατατάχθηκαν στη χαμηλότερη ενεργειακή κλάση.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο Κτίριο Αναφοράς για την Ενεργειακή Πιστοποίηση

Ομιλία στο 40ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.)  στην Στοκχόλμη

Περιλαμβάνεται και η Διακήρυξη της U.I.P.I.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με Εξηλασμένη Πολυστερίνη

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στο τι σημαίνει ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και στους τρόπους επέμβασης στο κτίριο (τόσο στο νέο όσο και στο υφιστάμενο) για την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης, με εστίαση στην εξωτερική θερμομόνωση με σύστημα μόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Kelyfos. Γίνεται αναφορά στα επιμέρους υλικών που αποτελούν το σύστημα, στον τρόπο εφαρμογής του, στις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για την πιστοποιήση του από τον ΕΟΤΑ με βάση την ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή ETAG004, στο ενεργειακό όφελος και στα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης έναντι άλλων λύσεων (πχ. ενδιάμεση μόνωση σε δικέλυφη τοιχοποιία).

Σελίδα 1 από 4