Κατηγορία: Επαγγελματικά θέματα

Πολλές είναι οι διατάξεις που αφορούν το επάγγελμα των Τεχνικών όλων των βαθμίδων και συνεχώς αλλάζουν. Το forum συγκεντρώνει και παρουσιάζει ορισμένες εξ αυτών.

Υποκατηγορίες

Ασφαλιστική κάλυψη Μελέτης και Κατασκευής Εργων

Αριθμός άρθρων: 12

Παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης των εμπλεκομένων με την Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή των Εργων, Δημοσίων και Ιδιωτικών

Αφηγήσεις Μηχανικών

Αριθμός άρθρων: 6

Παλιοί Μηχανικοι αφηγούνται περιστατικά από την σταδιοδρομία τους

Νομικό Βήμα

Αριθμός άρθρων: 14

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Αριθμός άρθρων: 29

Παρουσίαση της εξέλιξης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ περί νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων και λοιπών διατάξεων, σχετικών εκθέσεων, αλλά και σχολίων επί των νέων διατάξεων που βαίνουν προς θεσμοθέτηση

Σύναψη συμβάσεων - Συμφωνητικά

Αριθμός άρθρων: 8

Τυποποιημένα συμφωνητικά εκτέλεσης διαφόρων τεχνικών εργασιών, διότι scripta manent

Το επάγγελμα του Μηχανικού

Αριθμός άρθρων: 63

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Κατάλογος άρθρων

Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εργασία της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), η Ελληνική συμμετοχή και η τελευταία ενδιαφέρουσα έκδοσή του “Notes on the history of Civil Engineering

Συγγραφείς είναι οι κ.κ. Άρης Χατζηδάκης, Π-Μ, επί σειρά ετών Αντιπρόεδος του ΣΠΜΕ και Πρόεδρος σήμερα του ECCE και Gorazd Humar (Σλοβένος Π-Μ,, πρώην Πρόεδρος του ECCE).

Η ιστοσελίδα του ECCE είναι: http://www.ecceengineers.eu

Καλώς ήρθατε στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού

Οδηγίες προς τους νέους … ναυτιλομένους σε σκίτσα του Νίκου Μαρσέλλου

Και σε μορφή flip στο link: http://bit.ly/2BsxS2c

Κατασκευαστές και “νταραβεριτζήδες” στο Κατσαπλιαδιστάν

Μια φανταστική ιστορία από τον κ. Στάθη Παρασκευόπουλο, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που σίγουρα κάτι μας θυμίζει …

Απίθανες κατασκευές που … δεν τρώγονται με τίποτα!

Συχνά οι αυθαίρετες κατασκευές είναι και κακόγουστες. Υπάρχουν όμως και νόμιμες (??) κατασκευές απερίγραπτης αισθητικής …

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα (photos από το διαδίκτυο).

Σκιαγράφηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού

Μερικά “hints” για το Επάγγελμα του Πολιτικου Μηχανικού υπό μορφή σκίτσων

Νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Mελετών (2017)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2519Β / 20-07-2017 η΄απόφαση έγκρισης και το πλήρες κείμενο του νέου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 2016).

Ποιο θα είναι διεθνώς το περιβάλλον εργασίας των Πολιτικών Μηχανικών το 2025;

Ομάδα εργασίας της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών (ASCE), εν όψει συνεδρίου για το μέλλον του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2007, συνέταξε εκτενή έκθεση με τίτλο “The Vision for Civil Engineering in 2025”.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ εφαρμογής του Ν 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147 Α / 2016)

Συντάχθηκε από τον κ. Ευθύμιο Αναγνωστόπουλο, Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων).

Πως το χάλι της πολεοδομικής νομοθεσίας δεν μας αφήνει να δουλέψουμε έντιμα, παραγωγικά και με ασφάλεια

” … Όσο η πολεοδομική νομοθεσία θα παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, όλο και περισσότεροι θα αναγκαζόμαστε να αποσυρόμαστε και να αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο σε αυτούς που έμαθαν να ελίσσονται (κοινώς “λαμόγια”). Ή στο τέλος θα αναγκαστούμε να το κάνουμε και εμείς με όλα, φυσικά, τα ρίσκα που αυτό συνεπάγεται …”

Σελίδα 1 από 14