Κατηγορία: Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων – Κανόνες ορθής πρακτικής

Κατάλογος άρθρων

Ασφαλής εκτέλεση εργασιών στις στέγες

Απόσπασμα από τις σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (στα Ελληνικά)

Ασφαλείς εργασίες στις στέγες

Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (στα Ελληνικά)

Μηχανήματα και συνεργεία σε επικίνδυνες αποστολές

Για την κατασκευή ορισμένων έργων τα συνεργεία και ο εξοπλισμός καλούνται να εργασθούν υπό ακραίες συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας, και κάποιο πρέπει να διεκπεραιώσουν τα δύσκολα καθήκοντα …

Μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων στα τεχνικά έργα – Τι ισχύει και τι πρέπει να γίνει

“… πρέπει να προσδιορισθούν οι ευθύνες καθ’ ενός από τους εμπλεκομένους στις πραγματικές τους διαστάσεις, διότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ασαφές, με αποτέλεσμα οι Δικαστές να ανατρέχουν συχνά σε γενικότερες διατάξεις, που στις περισσότερες των περιπτώσεων αδικούν τους μηχανικούς …”

Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων: προϋπόθεση για την αξιολόγηση της έκθεσης εργαζόμενων σε βλαπτικούς παράγοντες

Παρουσίαση των κ.κ. Γ. Παπαδάκου, Δρ. Μηχαν. Μηχ., Αν. Επιμελητή ΕΕΕ ΥΠ και X. Κώνστα, Μηχαν. Μηχ. (Μηχανικού Μετρολογίας), μέλους ΕΕΕ ΥΠ, στην ημερίδα με θέμα: “Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος”, η οποία διοργανώθηκε από το ΤΕΕ και την HellasLab στις 30 Ιουνίου 2016.

Οδηγός για την Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Εργα του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ

Το ΠΤ Πελοποννήσου του ΤΕΕ επιμελήθηκε τη σύνταξη ενός χρήσιμου, συνοπτικού και ευκολόχρηστου οδηγού για την “Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα”. Το κείμενο περιλαμβάνει hyperlinks για την άμεση πρόσβαση στις αναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις.

Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ. 24120/1336/15-7-2014 της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας με θέμα “Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241 Β’, ΑΔΑ ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ)”

Σελίδα 1 από 4