Κατηγορία: Ορολογία – Λεξικά

Τεχνική ορολογία ανά θεματικό τομέα

Κατάλογος άρθρων

Λίγο φως στην “αργκό” που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ερμηνεία σε απλή κατανοητή γλώσσα των συνηθέστερων από τους όρους που χρησιμοποιούν οι Ευρωκράτες

Ορολογία συστημάτων μόνωσης

Οροι και επεξηγήσεις στην Αγγλική. Δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται όλοι στα Ελληνικά λεξικά …

Τεχνική ορολογία θυρών – παραθύρων – υαλοστασίων

Λεξιλόγιο και ερμηνεία όρων στην Αγγλική. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από on-line γλωσσάρια διαφόρων εταιρειών του χώρου. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν περιλαμβάνονται στα Ελληνικά λεξικά …

International Cloud Atlas Glossary

Λεξιλόγιο χαρακτηριστικών και ταξινόμησης συννέφων

Λεξικό Τεχνικών Ορων Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων – Μέρος 2ο : Ελληνικά – Αγγλικά

Επεξεργασία του αρχικού κειμένου (μορφοποίηση και μεταφορά στην Δημοτική) από το www.e-archimedes.gr, έκδοσης του 1977 της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων.

Λεξικό Τεχνικών Ορων Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων – Μέρος 1ο : Αγγλικά – Ελληνικά

Επεξεργασία του αρχικού κειμένου (μορφοποίηση και μεταφορά στην Δημοτική) από το www.e-archimedes.gr, έκδοσης του 1977 της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων.

Γεωτεχνική ορολογία με επεξηγήσεις των όρων στην Αγγλική

Περιλαμβάνεται σύντομη επεξήγηση των γεωτεχνικών όρων στην Αγγλική και απόδοσή τους στα Ελληνικά, Γαλλικά και Γερμανικά (αρκετών)

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης

Το εξαιρετικό αυτό λεξικό επιμελήθηκε ο κ. Μπάμπης Κουτρούλης της Τεχνικής Υπηρεσίας των ΤΕΙ Κρήτης.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/index.htm υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα (τεχνικά και μη) θέματα. Επισκεφθείτε την!

Λεξιλόγιο ασφαλείας σηράγγων

Βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται για θέματα ασφαλείας σηράγγων σε πέντε γλώσσες (EL, EN, FR, IT, SP), με αλφαβητική σειρά κατά την Ελληνική

Σελίδα 1 από 3