Κατηγορία: Τεχνολογία περιβάλλοντος

Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές στην διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Κατάλογος άρθρων

Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων

Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από την ECORYS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των επί συμβάσει δράσεων με τις οποίες δίνεται συνέχεια στην ανακοίνωση για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα.

Ο Σωλήνας (The Pipe), μια πρωτοποριακή πρόταση αφαλάτωσης στον διεθνή διαγωνισμό LAGI 2016

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αρχίζει να αποκτά διεθνώς και άλλες διαστάσεις. Δεν θα είναι πλέον απλώς και μόνον εγκαταστάσεις παραγωγής καθαρής, συνεχώς ανανεωνόμενης και δωρεάν ενέργειας, αλλά θα αρχίζουν να γίνονται στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος, κομμάτι του αρχιτεκτονικού πολιτισμού και, τελικά, καλλιτεχνήματα.

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Παρουσίαση των διαδικασιών επεξεργασίας και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού από τον κ. Γιώργο Τζίνη, Ηλεκτρ. Μηχ., Τεχνικό Δ/ντή του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης Ε.Κ.ΑΝ. ΑΒΕΕ (οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας)

COASTANCE: Οδηγός για τα προβλήματα της παράκτιας διάβρωσης και τα βήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους

Ο σύντομος αυτός οδηγός συντάχθηκε στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πρόγραμμα COASTANCE “Κοινή Περιφερειακή Στρατηγική Δράση για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης και της επίδρασης των Κλιματικών Αλλαγών για την αειφόρο ανάπτυξη της Μεσογειακής λεκάνης”

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επανορθωτικά μέτρα μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα

Από την κα Σ. Ρώτη, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, DIC, Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Το ”υδατικό αποτύπωμα”

Από τον κ. Αναστάσιο Ι. Στάμου, Καθηγητή ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑΤΕΕ

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Η Νομοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

Παρουσίαση: Ευτυχία Τζεν, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας / ΚΑΠΕ

Βιομηχανικά απόβλητα και σύγχρονες κατασκευές: Μια περιβαλλοντική πρόκληση

Από την κα Φ. Κεχαγιά, Λέκτορα Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. — Αναδημοσίευση άρθρου από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ

Ορθολογική διαχείριση νερού

Από τον κ. Δημ. Ι. Κάργα, Η-Μ Μηχ/κό, Πολυτ. Πατρών

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ: http://www.tekdotiki.gr

Προβλήματα στην επάρκεια και την ποιότητα νερού

Από τον κ. Κ. Β. Σελλούντο

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ: http://www.tekdotiki.gr

Σελίδα 1 από 1