Κατηγορία: Θέματα δομοστατικής

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Κατάλογος άρθρων

Σεισμικοί αποσβεστήρες

Παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των συστημάτων απορρόφησης εισερχόμενης ενεργείας στα δομήματα από δυναμική διέγερση

B.I.M. και τεχνητή νοημοσύνη στην μελέτη και κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων

Παρουσίαση των δυνατοτήτων εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Μελέτη Κτιριακών Αντισεισμικών Κατασκευών, με βάση τη λογική (concept) του BIM (Building Information Modeling, τόσο στην Υπολογιστική Στατική Μελέτη, όσο και στη Στατική Μελέτη Εφαρμογής, από τον κ. Απόστολο Κωνσταντινίδη, Πολ. Μηχ., Μηχανικό Λογισμικού και Συγγραφέα.

Σεισμική αναβάθμιση υφισταμένου κτιρίου μέσω σεισμικής μόνωσης

Παρουσίαση των κ.κ. Γιαρλέλη Χρήστου, Π-Μ, Κουφάλη Δημ., Π-Μ, ΜSc, Αντωνιάδη Παναγιώτη, Π-Μ, ΜSc, και Ρεπαπή Κων. Π-Μ, Επίκουρου Καθ. Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (Αθήνα, 5-7 Σεπτ. 2019).

Η λειτουργία των τενόντων της γέφυρας Morandi στην Τζένοβα

Ενδιαφέρον πρόσφατο κείμενο (στην Αγγλική) επεξηγεί την λειτουργία των τενόντων της γέφυρας που κατέρρευσε, οι οποίοι περιβάλλονται από προεντεταμένο σκυρόδεμα

Ανάλυση των αιτίων των βλαβών στις εύκαμπτες πυλωτές κατά το σεισμό του Αιγίου στις 15-06-95

Παλαιότερο ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γ. Γκαζέτα, καθ. ΕΜΠ, σε συνεργασία με τους κ.κ. Κ. Λουκάκη, Β. Κόλια και Γ. Σταυρακάκη

Επεμβάσεις αποκατάστασης προβλημάτων διάβρωσης στους αναρτήρες (stays) της γέφυρας Polcevera στην Γένοβα που έγιναν το 1992-1994.

Η γέφυρα είχε σχεδιασθεί με μονούς “αναρτήρες” από προεντεταμένο σκυρόδεμα και δεν διέθετε στατική πλεονασματικότητα (structural redundancy). Κείμενο στην Αγγλική.

Λικνιζόμενοι λόγω σεισμού πολυσπονδυλωτοί κίονες φέροντες βαρέα σώματα: Ένα ευρηματικό ευσταθές δομικό σύστημα αρχαίας τεχνολογίας

Ομιλία του νέου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών καθ. ΕΜΠ κ. Αντ. Ν. Κουνάδη, Δρ. Πολ. Μηχ., κατά την εγκατάσταση των νέων Αρχών, την Τρίτη 16-01-2018

Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας παλαιού τύπου κτιρίων Ο.Σ. με τον έλεγχο διαθέσιμης αντίστασης και δυσκαμψίας της κατασκευής

Απόσπασμα από την διατριβή του κ. Στυλιανού Ι. Παρδαλόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., με αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και παραδείγματα εφαρμογής σε υφιστάμενα κτίρια που έπαθαν διάφορες βλάβες σε ισχυρούς σεισμούς

Ταχεία Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Υφιστάμενου Κτιρίου Ο.Σ. Κατασκευασμένου με Παλαιούς Κανονισμούς

Παρουσίαση μεθοδολογίας για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο του κτιριακού αποθέματος της χώρας, τον άμεσο εντοπισμό ανάμεσα στο πλήθος των υφιστάμενων κτιρίων Ο.Σ. εκείνων που δεν ικανοποιούν τις σύγχρονες αντισεισμικές απαιτήσεις, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την ενίσχυσή τους.

Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος (Θεσ/νίκη 10-12/11/2016) των κ.κ. Στυλιανού Ι. Παρδαλόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ. / ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ, Βασ. A. Λεκίδη, Διευθυντή Ερευνών / ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ και Σταυρούλας Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτριας, Dept. of Civil Engineering, Lassonde Faculty of Engineering, York University, Canada

Χάρτες και Πίνακες Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΖΣΕ)

Παρουσίαση της εξέλιξης και των μεταβολών του Χάρτη και των Πινάκων των ΖΣΕ, που συνόδευαν, γενικώς, τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό. Περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ΖΣΕ του ισχύοντος σήμερα Κανονισμού ανά Καλλικρατικό και Καποδιστριακό Δήμο.

Σελίδα 1 από 4