Κατηγορία: Ασφαλιστική κάλυψη Μελέτης και Κατασκευής Εργων

Παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης των εμπλεκομένων με την Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή των Εργων, Δημοσίων και Ιδιωτικών

Κατάλογος άρθρων

Βασικές προδιαγραφές Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών – Συμβούλων Μηχανικών

Παρουσίαση του βασικού περιεχομένου των ως άνω Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, για την ενημέρωση των επισκεπτών του www.e-archimedes.gr επί του σημαντικού αυτού θέματος. Τα αναγραφόμενα έχουν εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Εργα.

Βασικές προδιαγραφές Ασφάλισης Κατασκευής Έργου

Παρουσίαση του βασικού περιεχομένου των ως άνω Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, για την ενημέρωση των επισκεπτών του www.e-archimedes.gr επί του σημαντικού αυτού θέματος.

Τα αναγραφόμενα έχουν εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Εργα.

Οι ευθύνες των συστελεστών υλοποίησης του έργου

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας γύρω από τα θέματα διαχείρισης κινδύνων και ευθυνών εμφανίζει κενά που στην πράξη συχνά επιβαρύνουν την ποιότητα του εκάστοτε έργου (αύξηση κόστους ή/και επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησής του, απόκλιση από τα επιθυμητά τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά). Συχνά, οι αστοχίες βαραίνουν τους συντελεστές του έργου και σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων ταλαιπωρούν τους Μηχανικούς που εμπλέκονται με την ιδιότητα του Μελετητή, του Επιβλέποντα ή του Κατασκευαστή.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ: Παράγων “θεραπείας” η Ιδιωτική Ασφάλιση

Υπό το βάρος των κοινωνικών πιέσεων και των συνακολούθων οικονομικών συνεπειών γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, η διεθνής πρακτική εδώ και πολλά χρόνια, εισήγαγε δια νόμου ή θεσμικά στην πράξη, την Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης για τις Επιχειρήσεις (Employer’s Liability Insurance) και την Ασφάλιση  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για τους Τεχνικούς Ασφαλείας (Professional Indemnity Insurance).

Οι ευθύνες των συμβούλων μηχανικών – μελετητών

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η αξιόπιστη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο υπέρ των καταναλωτών, αλλά και αναντικατάστατο παράγοντα προστασίας των ίδιων των παρεχόντων υπηρεσίες κάθε είδους. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η ασφάλιση αυτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης για αυστηρή τήρηση των κανόνων του «επιχειρείν» και της αναδυόμενης τάσης για αναζήτηση ευθυνών κατά δικαίων και αδίκων.

Ελπίδες με το νέο σύστημα οικοδομικών αδειών

Είναι βέβαιο πως η νέα διαδικασία κινείται στη σωστή κατεύθυνση για εξυγίανση του όλου συστήματος. Ωστόσο, καταγράφονται αμφιβολίες για το κατά πόσον έχει γίνει η απαραίτητη αναδιοργάνωση των πολεοδομιών ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί οι άδειες στους ελεγκτές δόμησης

Σελίδα 1 από 2