Κατηγορία: Μελέτες – έρευνες

Ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αναδημοσιέονται στο site με την έγκριση των συντακτών τους

Κατάλογος άρθρων

Χαρακτηρισμός των ρητών αριθμών με βάση την τροχιά του Κronecker

Μια ενδιαφέρουσα διδακτική προσέγγιση από τον κ. Πέτρο-Στυλιανό Μαρσέλλο, Μαθηματικό

Χρονικό των σεισμών της Κρήτης του καθηγητή Παναγιώτη Σπυρόπουλου

Απόσπασμα από το βιβλίο “ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα”, με εισαγωγή του Θ. Βουδικλάρη

Βάση δεδομένων αδρανών υλικών του Ελληνικού χώρου

Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων ανά νομό όλων των πληροφοριών, μετρήσεων και δοκιμών ελέγχου, που έχουν γίνει από το 1970 έως το 1995. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Έργων (ΚΕΔΕ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ), καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000).

17-10-14: Νέα ανάρτηση με συμπληρώσεις και νέα διαμόρφωση των πινάκων

Χρήση της ιπτάμενης τέφρας στην οδοποιία

Παλαιότερη ερευνητική εργασία της Διεύθυνσης Εραυνών Εδάφους (ΕΚ1) του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ που πραγματοποιήθηκε από τους Ν. Μαρσέλλο, Σ. Χριστούλα και Σ. Κόλια.

Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στο ΔΕΛΤΙΟ του ΚΕΔΕ το 1984 και τα συμπεράσματά της εξακολουθούν να είναι ενδιαφέροντα.

Αδρανή υλικά του ελληνικού χώρου για την παραγωγή σκυροδέματος

Συντάκτες: Χριστοδουλιάς Ι., Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc., ΚΕΔΕ, Αγορογιάννη Ν., Γεωλόγος – Γεωφυσικός D.E.A., ΚΕΔΕ, Κωσταντινίδης Χ., Τεχνικός Γεωλόγος, M.Sc., ΚΕΔΕ

Στην παλαιότερη αυτή εργασία (1987) γίνεται μια προσπάθεια πρώτης επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των φυσικών αδρανών για σκυρόδεμα. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των περιφερειακών εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩΔΕ από δόκιμες και δείγματα προερχόμενα από όλη την Ελλάδα.

Αρθρα σχετικά με το παρόν που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr :

Δοκιμές αδρανών υλικών και μέθοδοι ελέγχου

Επισήμανση: τα αδρανή υλικά των δομικών έργων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE!

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Προτύπων δοκιμών και ελέγχων αδρανών και σκυροδέματος

Η ποιότητα των αδρανών υλικών

Ο Μηχανικός Μιχαήλ Πέτρου Κοκκίνης και τα τείχη του Μεσολογγίου. Η συμβολή του στην άμυνα της πόλεως (1823-1826)

Μελέτη του Πάνου Δ. Ντούλη, Πολιτικού Μηχανικού, από την έκδοση του ΤΕΕ “Πρώτοι Ελληνες Τεχνικοί Επιστήμονες Περιόδου Απελευθέρωσης”, Αθήνα 1976

Οι Πρώτοι Έλληνες Μηχανικοί

Το σώμα των οχυρωματοποιών που επανδρώθηκε από Έλληνες κυρίως μηχανικούς και η Στρατιωτική Σχολή αποτέλεσαν το φυτώριο απ’ όπου ξεπήδησαν όλοι σχεδόν οι νεώτεροι μηχανικοί που ασχολήθηκαν με στρατιωτικά, δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα μέχρι το 1887 οπότε ιδρύεται το Σχολείο των Βιομηχανικών Τεχνών.

Ερευνα της κ. Μ. Καρδαμίτση – Αδάμη, Αρχιτέκτονος, ομότιμης καθ. ΕΜΠ, που δημοσιεύθηκε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ του 1988

To Κάστρο: Συμβολή στην Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων

Απόσπασμα από το ομώνυμο βιβλίο του κ.Γιάννη Γ. Κανετάκη, Δρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, το οποίο δημοσιεύθηκε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ του 1993. Αναρτάται, λόγω των πολύ ενδιαφερόντων ιστορικών στοιχείων που περιλαμβάνει, επ’ ευκαιρία της επετείου απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (21 ΦΕΒ 1913)

Τα λίθινα γεφύρια του Ν. Ρεθύμνου

Παρουσίαση του βιβλίου των κ.κ. Αρη Χατζηδάκη και Ζωής Εύδου, Πολιτικών Μηχανικών, που εκδόθηκε από το ΤΔΚ/ΤΕΕ.

Παρατίθεται και σχετικός σχολιασμός του καθηγητή Θ. Π. Τάσιου

Ελεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος με πυρήνες Φ 50 mm

Ερευνα του ΚΕΔΕ, χρονολογούμενη από το 1967, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχου σκυροδέματος με μικρούς πυρήνες. Τα πορίσματα της εργαστηριακής αυτής έρευνας δεν έχουν αξιοποιηθεί στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Σελίδα 1 από 3