Κατηγορία: Εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια

Εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια γενικού ενδιαφέροντος, που αποστέλλονται από τους συντάκτες τους στο forum

Κατάλογος άρθρων

Διαπροσωπικές Δεξιότητες (Soft Skills): Επικοινωνία με τους Άλλους Επαγγελματίες στο Έργο

Σύνοψη παρουσίασης των κ.κ. Ν. Μαρσέλλου (Π-Μ), Γ. Βλάχου (Αρχ.) και Δέσποινας Μπαλάσκα (Π-Μ) σε σεμινάριο του ΣΠΜΕ

Ημερίδα για τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-1317 και την εφαρμογή τους στην Ελληνική Επικράτεια

Παρουσίαση της επιτυχούς αυτής εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία Unisteel, αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιταλικού Ομίλου Marcegaglia, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλυβδίνων στηθαίων ασφαλείας στον κόσμο.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων με εφαρμογή αναγνωρισμένων μεθόδων και εργαλείων. Εξέλιξη, σημερινή κατάσταση, τάσεις .

Εισήγηση του κ. Δημήτρη Μπίκα, Καθηγητή Οικοδομικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., στην Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης του Ελληνικού Παραρτήματος της ASRAE με θέμα “Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου”, που πραγματοποιήθηκε στις 30-10-14 στην Αθήνα.

Αειφορία και εκτιμήσεις

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Πάλλη, Μηχ. Μηχαν. Ε.Μ.Π., D.E.A., REV, μέλους του Δ.Σ. της TEGoVA, Γεν. Γραμματέα Σ.ΕΚ.Ε. στην Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης του Ελληνικού Παραρτήματος της ASRAE με θέμα “Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου”, που πραγματοποιήθηκε στις 30-10-14 στην Αθήνα.

Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA

Παρουσίαση της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Η συμβολή του τμήματος Διεθνών σχέσεων του ΤΕΕ στην αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας για την βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

Εισήγηση του κ. Αρη Χατζηδάκη, Πολ. Μηχ. στην Ημερίδα του ΤΕΕ της 13-11-2013, με θέμα “Κρίση και παραγωγή Δημοσίων Εργων”.

Παρουσιάζονται οι πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την κρίση και τον κατασκευαστικό τομέα και οι βασικές πλευρές του νέου πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Τι κάναμε, πού είμαστε και πού πάμε στον τομέα των Οδικών Εργων;

Εισήγηση του κ. Βασίλη Χαλκιά, PE, F. ASCE, F. ITE, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε, Μέλους της ΜΕΜ ΤΕΕ, στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα “Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης – Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας

Εισήγηση του κ. Γεωργίου Συριανού, Προέδρου ΣΤΕΑΤ, Γενικού Διευθυντή της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα “Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Η αξιοποίηση των προτύπων συμβάσεων FIDIC στην παραγωγή έργων μεταφορικών υποδομών: ένα εργαλείο διεθνοποίησης και ασφάλειας δικαίου.

Εισήγηση του κ. Πέτρου Σφηκάκη, Δικηγόρου, στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα “Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου μελετών και έργων – υπάρχουσα κατάσταση -προτάσεις

Εισήγηση του κ. Διονύση Μακρή,  Πολ. Μηχ., Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Έργων της ΓΓΔΕ, στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα “Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013

Σελίδα 1 από 2