Κατηγορία: Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων

Αριθμός άρθρων: 25

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Κατάλογος άρθρων

Οδικές διαδρομές που προκαλούν δέος

Οδικά τμήματα με ιδιαιτερότητες: επικίνδυνα, πολύπλοκα, γραφικά (photo album)

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων.

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδοστρωμάτων από Σκυρόδεμα (EUPAVE, European Concrete Paving Association) για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) οδοστρωμάτων από άσφαλτο και σκυρόδεμα, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14040 (κείμενο στην Αγγλική)

Ένα Ελληνικό καινοτομικό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας Ν2/W5 κατά ΕΝ 1317-5 με ορθοστάτη τύπου “καρέκλας”.

Με το νέο, πιστοποιημένο στηθαίο ασφαλείας Ν2 CHR W5, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ελληνική εταιρεία UNISTEEL, παρέχεται πλέον η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων ασφάλισης της οδού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ακόμη και στις δυσχερείς ορεινές χαράξεις, νέες και υφιστάμενες.

Μέτρηση βάρους οχημάτων εν κινήσει – Weighting Ιn Μotion (WIM)

Σε αντίθεση με τις γεφυροπλάστιγγες, τα συστήματα WIM έχουν την δυνατότητα μετρήσεων υπό κανονική ή έστω μειωμένη ταχύτητα διέλευσης των οχημάτων και δεν απαιτούν την στάση του οχήματος.

Κριτήρια Αξιολόγησης Συστημάτων Aναχαίτισης Οχημάτων

Παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφαλείας, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2015

Το Πρότυπο ΕΝ 1317 για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα (EN 1317 and its Implementation in Greece)

Παρουσίαση (στην Αγγλική) στο Διεθνές Συνέδριο “Current Advances in Road Infrastructure Safety Equipment”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 12 – 13 Φεβρουαρίου 2015, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ με διοργανωτές την ERF (European Union Road Federation), το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

Προκατασκευασμένα ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κείμενο του κ. Αθαν. Ν. Απέργη, Διπλ.Πολ.Μηχ/κου ΕΜΠ, με αναφορά σε θέματα ηχορύπανσης από την οδική κυκλοφορία και παραγωγής, ποιοτικών ελέγχων και εγκατάστασης ηχοπετασμάτων από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Εφαρμογή της μεθόδου αδροποίησης (retexturing) υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων για την βελτίωση της αντιολισθηρότητος

Η αδροποίηση υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων (retexturing) με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) βελτιώνει την μικροϋφή και την μακροϋφή των επιφανειών κυλίσεως και εξασφαλίζει βελτιωμένη αντιολισθηρότητα (skid resistance).

Ελεγχος οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών

Της κ. Ειρήνης Μακρή, Χημ. Μηχ. του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) Από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ, www.ggde.gr

Σελίδα 1 από 6